Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) poinformował w poniedziałek, że oferty złożyło w sumie pięć podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji. Ich ceny wahają się od 94,9 mln zł do 147,5 mln zł brutto. Jest to mniej niż spodziewał się zamawiający, który pierwotnie szacował ją nawet na 200 mln zł.

Zadanie, które – zgodnie z ofertami - ma się zakończyć do końca 2021 r. posiada zapewnione około 150 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Jak wyjaśnił PAP rzecznik ZIKiT Michał Pyclik, zgodnie z podpisaną umową unijne dofinansowanie będzie stanowić 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Niewykorzystana kwota pozostanie w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, któremu podlega Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Inwestycja realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zwiększy przepustowość alei przy wjeździe do miasta na północ. Aleja 29 Listopada zostanie przebudowana na odcinku 2,6 km od ul. Opolskiej do granic miasta. Dzięki temu arteria, która jest przedłużeniem drogi krajowej nr 7 prowadzącej do Warszawy, zostanie poszerzona do dwóch pasów w każdym kierunku. Na odcinku od planowanej pętli tramwajowo-autobusowej do granic miasta zostaną wydzielone dodatkowo buspasy. Ponadto, po obu stronach ulicy powstaną ciągi piesze i ścieżki rowerowe. W ramach zadania przebudowane będą także dwa wiadukty kolejowe.

Przedstawiciele ZIKiT zastrzegają, że na czas prac budowlanych ruch na alei 29 Listopada będzie utrzymany, choć przewidywane są utrudnienia. (PAP)