Kontrola zarządcza ważna dla szpitali

Kontrola zarządcza

Rozwój technologii medycznych sprawił, że szpitale stały się złożonymi organizacjami z obrotami sięgającymi często setek milionów złotych, dlatego ważne stały się skuteczne systemy kontroli...

12.01.2018

W Łodzi może przybyć nawet 400 nowych miejsc pracy

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Infosys Poland, jedna z największych w Polsce firm działających w sektorze usług dla biznesu, planuje zwiększyć zatrudnienie o 400 osób. Obecnie w działającym od 10 lat w Łodzi centrum kompetencyjnym...

10.10.2017

Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

W jednostkach samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz...

20.04.2017

NIK: nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli przekazała między innymi wybranym jednostkom administracji publicznej opracowany w NIK przekład nowych standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli....

27.06.2016

Komunikacja z audytorem będzie lepsza

Kontrola zarządcza

Decyzja Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych o zmianie zakresu i kształtu opinii i raportu biegłego rewidenta powinna pozytywnie wpłynąć na komunikację między...

05.01.2016

Kontrola zarządcza zmorą samorządów

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t) zobligowała samorządy do wdrażania kontroli zarządczej. Jak wynika z ostatniego raportu sporządzonego przez Krajową Radę...

18.12.2015

Biurokracja ogranicza rozwój działalności gospodarczej

Kontrola zarządcza

Jak pokazują wynikikontroli, stopień zbiurokratyzowania polskiej administracji jest bardzo wysoki. Rosnąca liczbaurzędników, nieefektywnie działające urzędy i niski poziom informatyzacji usług...

22.07.2015

Kontrola zarządcza przydatna także w sądzie

Kontrola zarządcza

System wyznaczania celów, zadań oraz mierników ich realizacji, obejmujący kluczowe obszary działania jednostki, może stanowić skuteczne narzędzie oceny efektywności funkcjonowania sądu - pisze...

08.05.2015

NIK: ministerstwa mają problem z kontrolą zarządczą

Kontrola zarządcza

Ministerstwa nie potrafią sprawdzić, czy działają efektywnie, a nowe wymagania zamiast poprawić realizację celów, zwiększają tylko biurokrację. Prowadzi to do wymiernych opóźnień i strat - wynika z...

21.04.2015

NIK: samorządy nie radzą sobie z kontrolą zarządczą

Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Piotr Sołtyk na łamach miesięcznika Finanse Komunalne przedstawił wybrane ustalenia z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej w jst. NIK negatywnie oceniła...

28.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski