W ministerstwie zdrowia jest pięcioro wiceministrów: Józefa Szczurek-Żelazko, Zbigniew Król, Janusz Cieszyński, Marcin Czech i Sławomir Gadomski. Gadomski dołączył do kierownictwa MZ na początku czerwca po tym, jak odeszła Katarzyna Głowala. Nowy wiceminister przez ostatnie 2 lata pracował jako Zastępca Dyrektora w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie kierował pionem Zarządzania i Finansów.

 

Do zakresu czynności nowego wiceministra Sławomira Gadomskiego należy koordynacja i nadzór w  Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departamencie Polityki Zdrowotnej oraz wieloosobowego stanowiska Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego.

Nadzór nad zamówieniami publicznymi

Wiceminister Gadomski ma także nadzorować jednostki organizacyjne podległe pod MZ takie jak:  Bank Tkanek Oka w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, Narodowe Centrum Krwi w Warszawie, Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Gadomski będzie w imieniu Ministra zajmował się także nadzorem nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – Zdrowie. Odpowiadał będzie także za zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok oraz za audyt wewnętrzny.