W programie przewidziano 60 debat i wykładów: Kongres Skarbników Polskich Samorządów, Zjazd Sekretarzy i Cyberbezpieczeństwo, Forum Przewodniczących Rad, Miasto Przyszłości i strategia elektromobilności, Majątek komunalny – finansowanie i Zarządzanie, Oświata-Kultura i Sport a Samorząd, Audyt wewnętrzny w JST, Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich, Ochrona zdrowia i polityka senioralna.

Tematy forum

Wśród wiodących tematów forum są finanse, oświata, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, służba zdrowia, ustrój samorządu,  gospodarka komunalna.

Przedmiotem jednej z debat będzie partnerstwo rządu z samorządami w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Według organizatorów problemem strategicznym jest to, co stanie się z ZIT w następnej perspektywie finansowej: czy zostanie obecna formuła?

 


RODO, oświata i finanse

Podczas Kongresu Skarbników Polskich Samorządów przewidziano dyskusje na temat kierunków zmian w ustawie o dochodach JST oraz projekt nowej ordynacji podatkowej.

XVI edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów  odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów oraz wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Czytaj też: Zadłużenie samorządów spadło, ale będzie rosło