Publikacja „Usługi biznesowe w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej” została przygotowana dla samorządu stolicy Górnego Śląska przez ABSL - organizację zrzeszającą najważniejszych inwestorów sektora usług dla biznesu - przy współpracy firm doradczych JLL i Randstad.

Obecnie - jak wynika z analizy - sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i okolicy zatrudnia w sumie ok. 20 tys. osób w 92 centrach usług, stworzonych przez 83 inwestorów z 20 krajów. Zdecydowana większość centrów działa w Katowicach. 66 to przedsięwzięcia z kapitałem zagranicznym, zaś pozostałe 26 należy do polskich firm.

W ciągu półtora roku, między pierwszym kwartałem 2016 r. a trzecim kwartałem 2017, zatrudnienie w sektorze usług biznesowych w aglomeracji katowickiej wzrosło o 21 proc. Większość - ponad dwie trzecie - nowych miejsc pracy wygenerowały centra już istniejące, rozwijające swoją działalność. Od początku 2017 r. powstało siedem nowych centrów - dzięki tym inwestycjom powstaje ponad 1,5 tys. nowych miejsc pracy.

Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach aglomeracji katowickiej są usługi informatyczne, które generują nieco ponad połowę (51 proc.) zatrudnienia w branży i występują w portfolio usług ponad trzech czwartych centrów w Katowicach i okolicy. To najwyższy odsetek wśród siedmiu głównych ośrodków usług biznesowych w Polsce.

Analitycy szacują, że w 2020 r. zatrudnienie w centrach wzrośnie w aglomeracji katowickiej co najmniej o 15 proc., co poziomu ponad 23 tys. osób, a łączna liczba centrów - w tzw. konserwatywnym scenariuszu - przekroczy sto.

Obecnie aglomeracja katowicka zajmuje pod względem zatrudnienia w centrach BPO (outsourcingu usług biznesowych), SSC (usług wspólnych), IT (usług informatycznych), R&D (badawczo-rozwojowych) piąte miejsce w Polsce i dziesiąte w Europie środkowo-wschodniej. Wpływ na silną pozycję ośrodka na polskiej mapie usług biznesowych wywarł w dużej mierze rozwój centrów globalnych firm, które zdecydowały się na ulokowanie tu swoich inwestycji.

Udział pracowników centrów usług w liczbie ludności w wieku produkcyjnym mobilnym w aglomeracji katowickiej należy do najniższych w Polsce (2,7 proc.), stąd - zdaniem autorów raportu - wciąż można mówić o stosunkowo niewielkiej presji na lokalnym rynku pracy w porównaniu do największych ośrodków w kraju.

"Istnieje zatem przestrzeń dla nowych centrów, rozwoju działalności podmiotów funkcjonujących już obecnie i tym samym wykreowanie kolejnych kilku tysięcy miejsc pracy w sektorze, co należy uznać za najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe lata" - czytamy w opracowaniu.

Trzecia część podmiotów z sektora usług dla biznesu działa w regionie od ponad 10 lat, co - według przedstawicieli katowickiego samorządu - potwierdza zadowolenie inwestorów z miejsca prowadzenia działalności i świadczy o dojrzałości ośrodka jako miejsca świadczenia nowoczesnych usług biznesowych. "Należy się spodziewać dalszego, stabilnego rozwoju sektora na analizowanym obszarze" - ocenił wiceprezes ABSL Wojciech Popławski.

Wnioski z najnowszego raportu dotyczącego rozwoju sektora usług biznesowych w Katowicach cieszą prezydenta miasta Marcina Krupę. "Publikacja potwierdza, że Katowice, stolica ponad 2-milionowej metropolii, to liczący się gracz na biznesowej mapie Polski" - ocenił prezydent.

Jego zdaniem, wśród konkurencyjnych ośrodków, Katowice pozytywnie wyróżnia m.in. dynamiczna transformacja, ogromny potencjał ludzki oraz dobrze zaprojektowane rozwiązania logistyczno-komunikacyjne. "Z roku na rok umacniamy naszą pozycję jako ośrodka przyjaznego rozwojowi biznesu" - podsumował Krupa.

Z raportu wynika, iż rozwój sektora usług biznesowych bezpośrednio przyczynił się do rozwoju rynku nieruchomości biurowych, który w Katowicach notuje w ostatnich latach bardzo dobre wyniki. Stolica Górnego Śląska to obecnie piąty pod względem wielkości rynek biurowy w Polsce, który zawdzięcza rozwój w znacznej mierze właśnie dobrej kondycji sektora usług biznesowych.

Statystyki wskazują, iż w ciągu minionych pięciu lat zanotowano 70-procentowy wzrost zasobów biurowych w Katowicach. Według danych firmy JLL, łączna podaż powierzchni biurowej w tym niespełna 300-tysięcznym mieście wynosi obecnie 460,6 tys. m kw., a ok. 30 tys. m kw. jest w realizacji. Rozwój rynku ma źródło w stałym zainteresowaniu najemców, którzy nie tylko otwierają w mieście swoje nowe siedziby, ale również powiększają dotychczasowe, czego przykładem jest np. ostatnia ekspansja PwC w kompleksie Silesia Business Park.

Rozwój centrów usług biznesowych w Katowicach sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na rekrutacje osób dwujęzycznych. Pracodawcy coraz częściej otwierają się bowiem na zatrudnienie osób bez kierunkowego doświadczenia, ale ze znajomością języków obcych. Najczęściej poszukują kandydatów ze znajomością języków niemieckiego i francuskiego. Wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach są zróżnicowane właśnie ze względu na kompetencje językowe.

Z danych wynika, iż sektor usług dla biznesu to obecnie najszybciej rozwijający się i generujący najwięcej miejsc pracy obszar polskiej gospodarki. Liderami są Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie. (PAP)