W skali kraju udział w strajku zadeklarowało 79,5 proc. szkół i przedszkoli – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na konferencji prasowej z młodymi nauczycielami. Według danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów, odsetek szkół, w których przeprowadzono referenda strajkowe wynosi 58,7 proc. 
Katarzyna Kubicka-Żach
31.03.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Gmina Tarnobrzeg i Poczta Polska mogą być pokrzywdzone na nawet 700 tys. złotych po zorganizowaniu przetargów. Firmy, które wygrały, nagle zrezygnowały, prawdopodobnie po to, żeby wybrane zostały inne, będące z nimi w zmowie. Te jednak zaoferowały dużo wyższą cenę.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2019
Zamówienia publiczne
Przez monitoring miejski nie można podsłuchiwać rozmów. Prawo pozwala na komunikację „w jedną stronę”, np. upominającego przez głośnik strażnika. Według ekspertów fonomonitoring zwiększa poczucie bycia pod obserwacją. Jednak w praktyce kamery z funkcją głosową umożliwiają natychmiastową interwencję i… oszczędności dla miasta.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2019
Samorząd terytorialny RODO
Brak oświetlenia, nieprawidłowa geometra łuku drogi a przede wszystkim złe oznakowanie miejsca niebezpiecznego spowodowały, że gmina odpowiada ze wypadek motocyklisty. Nadmierna prędkość kierującego była współprzyczyną - potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Robert Horbaczewski
30.03.2019
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Prezes Prokuratorii Generalnej kwestionuje zasadność uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzed dwóch lat, która ograniczyła możliwość dowodzenia do kogo należą grunty pod dworcami i torami kolejowymi. NSA w pełnym składzie ma w poniedziałek, 1 kwietnia br. zająć stanowisko w tej sprawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2019
Samorząd terytorialny
Resort rozwoju oficjalnie zapowiada zmianę ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Jak już informowaliśmy, według samorządów za mało czasu przewidziano na wydanie ogromnej liczby zaświadczeń. Ich obawy potwierdzają statystyki – przez 3 miesiące wydano dokumenty tylko kilku procentom uprawnionych.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeanalizowało pierwszy kwartał funkcjonowania ustawy uwłaszczeniowej i zapowiada zmiany, które mają usprawnić przekształcenia. Pojawi się m.in. "uproszczony" tryb dokonania podziału nieruchomości i zmiany, które zapewnią przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie.
Agnieszka Matłacz
29.03.2019
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
31 marca to, co do zasady, ostatni dzień na złożenie przez firmy, w tym deweloperskie, oświadczenia o wyborze dłuższego niż 20 lat okresu dokonywania opłat przekształceniowych. Jego brak może oznaczać problemy z przekroczeniem dozwolonych limitów pomocy publicznej – ostrzega Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Jolanta Ojczyk
29.03.2019
Budownictwo Spółki Małe i średnie firmy
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nie jest ponowną dostawą tego samego towaru. Jest to tylko zmiana tytułu prawnego do nieruchomości. Wartość opłaty przekształceniowej w niektórych przypadkach będzie jednak uwzględniała podatek od towarów i usług – potwierdza to Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
29.03.2019
VAT Finanse
Narzucanie gminom rozwiązań dotyczących pokrywania kosztów pobytu dziecka z innej gminy w żłobku nie jest według resortu rodziny zasadne. Zdaniem samorządowców decyzja, czy dotacja przysługuje tylko na dzieci z terenu danej gminy, powinna należeć do radnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.03.2019
Samorząd terytorialny
Odpady biodegradowalne odbierane są najczęściej, a ich segregacja dużo kosztuje. Według ekspertów potrzebne są rozwiązania przejściowe, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania bioodpadów kuchennych. Jeśli nie zachęci się do tego mieszkańców, koszty poniosą gminy i my wszyscy.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.03.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Rada Warszawy apeluje do rządu o rozwiązanie konfliktu z nauczycielami. Skrytykowała również reformę edukacji, a radni zdecydowali się nie wprowadzać do porządku obrad apelu o to, by warszawscy nauczyciele nie przyłączali się do akcji strajkowej. Chcieli tego radni Prawa i Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Kadry w oświacie
Nazwa „mieszkania bezczynszowe” bywa często niewłaściwie rozumiana, sugeruje, że właściciele lokali nie ponoszą żadnych opłat, w rzeczywistości uiszczają opłaty niezależne. Bardzo ważną kwestią na jaką należy zwrócić uwagę, mówiąc o tzw. „bezczynszówkach” jest brak Funduszu Remontowego - pisze ekspert Mariusz Łubiński.
Mariusz Łubiński
28.03.2019
Budownictwo
Prawie 80 proc. Polaków opowiada się za rezygnacją ze zmian czasu, a jeśli już zostanie to zdecydowane, to blisko trzy czwarte jest za czasem letnim przez cały rok. Takie dane przynosi sondaż Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przeprowadzony w związku z przygotowaniami w UE do decyzji w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
28.03.2019

Gminy nie zdążą wydać zaświadczeń o przekształceniu użytkowania - wydłużenie terminu możliwe

Samorząd terytorialny Budownictwo Nowe technologie Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Osiemset zaświadczeń o przekształceniu użytkowania we własność dziennie musiałyby wydawać największe miasta, a Warszawa nawet dwa tysiące, żeby wypełnić ustawowy obowiązek do końca roku. Nie jest to jednak możliwe, przez co mieszkańcy mogą stracić na bonifikatach. Resort rozwoju po analizach ma rozważyć przedłużenie terminu.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo Nowe technologie Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zaostrzenie przepisów dotyczących odpadów z produktów plastikowych zatwierdził w środę, 27 marca, Parlament Europejski. Chodzi o wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - talerze, sztućce, słomki czy patyczki do uszu. Nowe wymogi odczują nie tylko firmy wytwarzające plastikowe sztućce i opakowania, ale też napoje, chusteczki nawilżane czy papierosy.
Patrycja Rojek-Socha
27.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Będzie milcząca pikieta w obronie szpitali powiatowych

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Związek Powiatów Polskich wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych organizują pod Ministerstwem Zdrowia milczącą pikietę. Nie udało się porozumieć z resortem w sprawie poprawy sytuacji szpitali.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.03.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ewentualne nadwyżki można wykorzystać na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych, np. w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.
Lachiewicz Wojciech
27.03.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Prowadzimy prace nad dużą nowelizacją prawa budowlanego. Chcemy, by wszystkie projekty instalacji były wymagane dopiero na etapie realizacji i odbioru budynku, a pozwolenie na budowę ma być ważne 5 lat. O tych i innych zmianach mówi Prawo.pl Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.
Jolanta Ojczyk
27.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy są coraz bardziej krępowane i ograniczane

Finanse publiczne Finanse samorządów
Tworzenie funduszy na różne cele powoduje, że ograniczamy samorządność. To pokazuje, że nie ufamy w to, iż samorządy mając pieniądze, wydadzą je rozsądnie – twierdzi  prof. dr hab. Elżbieta Kornberger–Sokołowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Sylwia Gortyńska
27.03.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów
Warszawski Urząd Dzielnicy Żoliborz zbiera oświadczenia od mieszkańców w związku z przekształceniem użytkowania w prawo własności. Chce wiedzieć, czy prowadzą w swoich lokalach działalność gospodarczą. Jeśli tak, może okazać się, że korzystając z bonifikaty, uzyskają bezprawną pomoc publiczną. Wtedy za prawo własności zapłacą stawkę rynkową.
Jolanta Ojczyk Grażyna J. Leśniak
27.03.2019
Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Informacje Prawo.pl potwierdziły się. Klub PiS na kandydata na nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłosił Jana Nowaka, obecnego dyrektora urzędu.
Jolanta Ojczyk
26.03.2019
Administracja publiczna RODO
15 maja przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa w związku ze skargą przeciw Polsce, Czechom i Węgrom dotyczącą odmowy relokacji uchodźców przez te państwa. Skargę do TSUE wniosła Komisja Europejska.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Administracja publiczna
Manifestacja, a w końcu strajk generalny to kolejne formy zaostrzenia protestu pracowników pomocy społecznej. Ministerstwo pracy nie zgadza się na realizację podstawowych postulatów protestujących i twierdzi, że za płace pracowników socjalnych odpowiadają samorządy. Resort przygotowuje zmiany w ustawie, ale według środowiska są one fasadowe. 
Paweł Żebrowski Katarzyna Kubicka-Żach
26.03.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Program „Rozwój lokalny” to pieniądze ze specjalnej puli środków Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Na projekty z zakresu środowiska, spraw społecznych i gospodarczych wsparcie uzyskają samorządy małych i średnich miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.03.2019
Samorząd terytorialny
Rada miasta przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że w uchwale zabrakło dokładnego wskazania lekarza lub zakładu leczniczego odpowiedzialnego za usypianie ślepych miotów.
Dorian Lesner
26.03.2019
Samorząd terytorialny
Pensja rzędu 1700 - 2000 zł netto to standard w samorządowych instytucjach kultury. Do tego trudniej o awans, niższa niż u innych pracowników samorządowych odprawa emerytalna i brak nagrody za 45 lat pracy. Pracownicy kultury powiązani są z samorządem, ale ich status jest inny. Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami prawnymi w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.03.2019
Samorząd terytorialny
Rada miasta uchwaliła, że punkty sprzedaży alkoholu będą mogły być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka oraz obiektów sakralnych i cmentarzy. WSA w Białymstoku uznał, że taka odległość z pewnością nie ogranicza dostępności alkoholu.
Dorian Lesner
25.03.2019
Samorząd terytorialny
Gmina odpowiada za to, że wejście do toalety na cmentarzu komunalnym nie spełniało warunków technicznych wymaganych przepisami prawa. Odpowiada więc za skutki upadku kobiety, która potknęła się w takim obiekcie o zbyt wysoki próg – potwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
23.03.2019
Samorząd terytorialny
Niskie diety sołtysów i członków rad osiedli zniechęcają do działań, małe kompetencje jednostek pomocniczych w miastach frustrują działaczy. Zazdrośni radni i nieświadomi burmistrzowie nie powołują organów pomocniczych. Niska jest frekwencja - na wsi wyższa, bo sołtysa znają wszyscy, ale miejska alienacja nie służy wyborom do rad osiedli.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.03.2019
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski