Referenda i wybory lokalne ruszyły od połowy czerwca. Od 25 lipca do 19 września referenda lokalne, wybory przedterminowe oraz uzupełniające wyznaczono w 42 gminach i miastach. Do komisarzy wyborczych wpływają kolejne zgłoszenia.  

Pod koniec maja Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne w sprawie bezpiecznej realizacji wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji i referendów lokalnych rekomendowanych do przeprowadzenia od drugiej dekady czerwca 2021 roku. Podkreśla, że pomimo spadku zakażeń wirusem Sars Cov-2 nadal powinny być przestrzegane zasady reżimu sanitarnego.

Nie tak łatwo jest odwołać wójta czy radę gminy>>
 

Wątpliwości kto i jak ma weryfikować zdrowie kandydatów do komisji

W dokumencie w punkcie 3.1. dotyczącym członków komisji wyborczych i osób wspierających prace komisji można przeczytać: „Rekomenduje się przy wyborze członków komisji wyborczych i osób wspierających prace komisji preferowanie osób zaszczepionych pełnym cyklem szczepienia min. 14 dni przed przystąpieniem do pracy lub takich, które są uodpornione w wyniku przebycia choroby”.

Zapis ten wzbudził wątpliwości samorządowców organizujących wybory. W imieniu samorządowców grupa posłów zapytała więc ministra zdrowia:

  1.  Kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie ma weryfikować stan zdrowia kandydatów i kandydatek na członków komisji wyborczych i osób wspierających prace komisji?
  2. Czy kandydaci do komisji wyborczych muszą okazać zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, czy jedynie podpisywać oświadczenie, że są zdrowi?
  3. Czy kwalifikację do komisji wyborczej ma poprzedzać badanie lekarskie kandydata?

 

 


Weryfikacja przez kod QR lub zaświadczenie

Odpowiadając na interpelację Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma informacji o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich kandydatom podczas kwalifikacji do komisji wyborczych.

W wytycznych mowa jest o rekomendacji, aby przy wyborze członków komisji wyborczych i osób wspierających prace komisji preferowanie osób zaszczepionych pełnym cyklem szczepienia minimum 14 dni przed przystąpieniem do pracy lub takich, które są uodpornione w wyniku przebycia choroby. Zdaniem ministerstwa do decyzji organów odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie wyborów pozostawiono jakie zastosują środki w tych kwestiach.

Resort wskazuje, że weryfikacja statusu zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub bycia ozdrowieńcem możliwa jest na przykład poprzez:

  • okazanie zaświadczenia wydrukowanego z Internetowego Konta Pacjenta (strony internetowa pacjent.gov.pl),
  • okazania kodu QR – kodu, który każdy w pełni zaszczepiony może ściągnąć na telefon w rządowej aplikacji mObywatel, czy aplikacji IK - do weryfikacji statusu zaszczepienia osób posługujących się kodem QR może posłużyć aplikacja „Zaszczepieni”