14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Nowy Pakiet Klimatyczny „Gotowi na 55” składa się z 13 wniosków ustawodawczych, które dotyczą różnych aspektów zielonej transformacji, a jego podstawą jest odnowiony system handlu uprawnieniami do emisji. Przegląd dyrektywy  Europejskiego Systemu Handlu Emisjami ma na celu przyspieszenie handlu uprawnieniami do emisji w sektorach budownictwa i transportu drogowego, w których władze lokalne i regionalne dysponują zarówno wiedzą fachową, jak i kompetencjami umożliwiającymi realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcie społecznie sprawiedliwej transformacji.

Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego w zakresie AML

Bezpośredni dostęp do funduszy dla miast i regionów

Pakiet „Gotowi na 55” spotkał się z żywą reakcją Europejskiego Komitetu Regionów (dalej też: EKR). Składający się z przedstawicieli władz lokalnych Państw Członkowskich (m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) organ doradczy UE zaapelował do Komisji Europejskiej, by nowe i zaktualizowane przepisy zapewniły miastom i regionom centralną rolę i bezpośrednie finansowanie.

- Przejście Europy na neutralność klimatyczną uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy w centrum uwagi umieścimy potrzeby obywateli – mówi Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji. - Musimy zacząć od ograniczenia biurokracji i zapewnienia europejskim władzom lokalnym i regionalnym bezpośredniego dostępu do funduszy unijnych.

W ocenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Europa potrzebuje ekologicznej i sprawiedliwej odbudowy umożliwiającej przezwyciężenie kryzysu klimatycznego, budowanie odporności, wspieranie innowacji i tworzenie lokalnych miejsc pracy. - Aby przyspieszyć transformację ekologiczną, musimy wzmocnić pozycję miast, regionów i wszystkich obywateli w dziedzinach, w których podmioty te posiadają kompetencje, takich jak: efektywność energetyczna budynków, zrównoważony transport, ochrona różnorodności biologicznej i walka z ubóstwem energetycznym. Dlatego zainicjowaliśmy ogólnoeuropejską kampanię „Zielony Ład w terenie” – mówi Apostolos Tzitzikostas.

 

Nikt nie zostanie w tyle

Europejscy samorządowcy mają jednocześnie świadomość, że zmiany klimatu wiążą się i wiązać się będą z kosztami społecznymi. Te dotkną w pierwszej kolejności najsłabsze grupy społeczne i regiony. Podobnie jest z transformacją Państw Członkowskich Unii Europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej. Zmiany w tym kierunku również będą kosztowne.

- Pakiet „Gotowi na 55” to początek nowej rewolucji klimatycznej. Musi być ambitny i wiemy, że będzie wiązać się z kosztami. Zmiana klimatu dotknie wszystkich ludzi i każde terytorium, ale w pierwszej kolejności wpłynie na najsłabsze grupy społeczne. Jeśli chodzi o osiągnięcie celu 55 procent w dziedzinie mieszkalnictwa, mobilności, energii itp., to mamy do odegrania ogromną rolę w zapewnieniu sprawiedliwości i mocnego wsparcia społecznego oraz dopilnowania, by nikt nie pozostał w tyle – mówi Juan Espadas, burmistrz Sewilli i przewodniczący Komisji ENVE w EKR i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”.

- Przejście Europy na neutralność klimatyczną uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy w centrum uwagi umieścimy potrzeby obywateli, uwzględnimy specyfikę każdego terytorium i nie pozostawimy żadnej osoby ani żadnego miejsca w tyle – dodaje Apostolos Tzitzikostas.