Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Artykuły autora

Samorządy podzieliły dodatkowe 10 mld zł, ale gminy wiejskie niezadowolone

Finanse publiczne Finanse samorządów

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego porozumiała się w kwestii podziału dodatkowych środków, którymi rząd ma jeszcze w tym roku zasilić budżety gmin, powiatów i województw. Z kompromisu wyłamał się Związek Gmin Wiejskich RP, który wolałby, aby podział odbył się na zasadach z 2022 r., premiujących gminy wiejskie. Ostatecznie decyzję, jak dodatkowe środki zostaną podzielone, podejmie resort finansów.

26.05.2023

NFZ będzie współfinansować samorządowe programy, ale bez in vitro

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Po 8 latach batalii o umożliwienie łączenia środków samorządowych z tymi z Narodowego Funduszu Zdrowia przy finansowaniu programów opieki zdrowotnej, udało się uchylić furtkę. Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na takie montaże finansowe w przypadku programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie świadczeń gwarantowanych oraz szczepień ochronnych.

10.05.2023

Zegar bije, samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe

Samorząd terytorialny Wybory

Coroczne oświadczenie majątkowe zobowiązani samorządowcy składają – co do zasady – do 30 kwietnia danego roku, ujawniając w nim stan swojego majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W tym roku 30 kwietnia, a więc ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia majątkowego, przypada w niedzielę. Czy ma to jakieś znaczenie dla biegu terminu na złożenie oświadczenia majątkowego?

26.04.2023

Stan konta PPK trzeba wpisać do oświadczenia majątkowego

Samorząd terytorialny Wybory PPK

Pieniądze zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowią prywatną własność uczestnika PPK. Według przedstawicieli fiskusa, w świetle obowiązujących regulacji prawnych, środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych w pozycji dotyczącej posiadanych zasobów pieniężnych.

20.04.2023

Przepisy o subwencji oświatowej na 2023 już obowiązują

Finansowanie oświaty

Weszły w życie przepisy regulujące wysokość i podział subwencji oświatowej - tu zwłaszcza o brak zabezpieczenia pieniędzy na świadczenia wypłacane nauczycielom oraz podwyższenie wagi subwencji na edukację domową. Ta ostatnia zmiana według samorządowców premiuje szkoły, które nie ponoszą żadnych kosztów.

02.01.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski