Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Artykuły autora

Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną nadal poniżej oczekiwań powiatów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, aby kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej wynosiła w przyszłym roku 6104 zł. Zdaniem strony samorządowej kwota ta jest rażąco niska i zagraża możliwości wykonywania przez powiaty tego zadania. Dlatego projekt został oceniony przez Komisje Wspólną negatywnie.

17.07.2024

Czy warto nowelizować nieobowiązujące przepisy dotyczące strefy czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od 1 lipca 2024 r. Jednym ze sposobów weryfikacji pojazdów uprawnionych do poruszania się po strefie ma być nalepka, której wzór określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Obecnie rząd pracuje nad jego nowelizacją, a RCL ostrzega, że mogło ono utracić moc obowiązującą. 

15.07.2024

Radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci muszą złożyć oświadczenia majątkowe

Samorząd terytorialny Wybory

Radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą pamiętać, o złożeniu pierwszych w tej kadencji oświadczeń majątkowych. Na dopełnienie obowiązku mają 30 dni od daty złożenia ślubowania. Samorządowcy, którzy przed wyborami prowadzili działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskali mandat, muszą dołączyć do oświadczenia informację o sposobie i terminie zaprzestania tej działalności.

04.06.2024

Resort finansów proponuje odseparowanie dochodów JST od zmian w PIT i CIT

Finanse samorządów

Budżety jednostek samorządu terytorialnego mają być zasilane przede wszystkim dochodami własnymi, pochodzącymi z PIT i CIT. Aby wprowadzane przez rząd i parlament zmiany w tych podatkach nie wpływały na poziom dochodów gmin, powiatów i województw, resort finansów proponuje zastąpienie obecnych udziałów specjalnym algorytmem.

10.05.2024

Kto płaci za odstrzały redukcyjne: powiat czy Skarb Państwa?

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw ustalić, czy odstrzały redukcyjne, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego są zadaniem własnym powiatu, czy też powiaty realizują je na zlecenie administracji rządowej. Samorządy twierdzą, że jest to zadanie im zlecone. Innego zdania jest resort klimatu - pomimo że sądy administracyjne wskazują, że finansowanie odstrzałów redukcyjnych obciąża budżet państwa.

08.05.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17