Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Artykuły autora

Gminy chcą bezpłatnego dostępu do ksiąg wieczystych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpi do resortu sprawiedliwości z wnioskiem o opracowanie przepisów dających gminom bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych. Wskazuje, że to konieczne, aby miasta mogły m.in. weryfikować, czy osoba ubiegająca się o nabycie mieszkania komunalnego nie dysponuje mieszkaniem położonym w innej miejscowości.

25.08.2021

Polski Ład zachwieje finansami samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT

Przeszło 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat – tyle stracą jednostki samorządu terytorialnego na zaproponowanych w Polskim Ładzie zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych. To głównie z ich budżetów zostaną zrealizowane obietnice korzystnych zmian w PIT. Budżet państwa też ma ponieść stratę, ale o 60 miliardów złotych mniejszą.

30.07.2021

Samorządowcy za decentralizacją unijnych funduszy klimatycznych

Środowisko Prawo unijne

Europejski Komitet Regionów uważa, że pieniądze na pro-środowiskowe projekty realizowane przez władze lokalne i regionalne Państw Członkowskich, powinny trafiać bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, z pominięciem szczebla władz centralnych.

22.07.2021

Nie tak łatwo jest odwołać wójta czy radę gminy

Samorząd terytorialny Ordynacja

Od początku bieżącej kadencji organów gmin do 4 lipca 2021 r. odbyły się 44 referenda w sprawie odwołania wójta burmistrza, prezydenta miasta oraz rady gminy (miasta) bądź obydwu organów gmin. Tylko 6 z nich było ważnych i zakończyło się odwołaniem organu. To niecałe 14 procent. Reszta inicjatyw było nieważnych z powodu zbyt małej w stosunku do wymaganej frekwencji.

12.07.2021

Śmieci są za drogie? Niech gmina dopłaci

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ministerstwo Środowiska i Klimatu znalazło prosty sposób na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystarczy pozwolić gminom na finansowanie kosztów związanych z odbiorem śmieci od mieszkańców. Samorządowcy nie są jednak przekonani do pomysłu, aby wszyscy płacili za tych, którzy nie płacą.

11.06.2021
1  2  3