Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Artykuły autora

Samorządy: Krajowy Plan Odbudowy dyskryminuje metropolie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Unia Metropolii Polskich ustosunkowała się krytycznie do opracowanego przez rząd Krajowego Planu Odbudowy. W ocenie prezydentów 12 największych polskich miast dokument, który ma być podstawą wydatkowania – do 2026 r. – prawie 60 mld euro dyskryminuje miasta i ich obszary metropolitalne, wielokrotnie czyniąc z nich beneficjentów drugiej kategorii.

12.03.2021

Mniej pojemników w śmietnikowej altance tylko za zgodą ministra

Samorząd terytorialny Środowisko

Optymalnym dla gmin rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasady, w myśl której decyzja ministra klimatu i środowiska pozwalająca gminie wprowadzić węższy, na przykład trzy-pojemnikowy system odbioru odpadów komunalnych, byłaby wydawana bezterminowo, pod sankcją jej cofnięcia w sytuacji gdy samorząd nie spełnia określonych wymogów - mówi Maciej Kiełbus,

12.03.2021

Ministerstwo przedłuża prace nad centralizacją szpitali, samorządy zaniepokojone

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Ministerialny zespół po miesiącu wytężonej pracy nie zdołał przygotować raportu o stanie szpitali ani propozycji rozwiązań. Dlatego szef resortu zdrowia, był zmuszony dać mu czas dodatkowy – do 31 marca. Przedstawicieli samorządów nie ma w zespole, tymczasem są one – zwłaszcza powiaty oraz miasta na prawach powiatów – zainteresowane jego pracami i planami resortu zdrowia.

11.03.2021
  1  2  3