Ponad 5,7 mln złotych przeznaczył już w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie projektów wspierających osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu. Dzięki  temu mają pieniądze na rehabilitację, ale nadal brakuje przepisów, które pomogłyby stworzyć więcej placówek
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.04.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Subwencja oświatowa pokrywa coraz mniej wydatków, jakie na edukację ponoszą samorządy. Koszty z każdym rokiem rosną, a MEN ich nie uwzględnia w subwencji - mówiono podczas II Samorządowej Debaty Oświatowej. Samorządowcy zaapelowali do rządu o uwzględnienie ich przy negocjacjach z nauczycielami.
Monika Sewastianowicz
11.04.2019
Kadry w oświacie
Do zwolnień pracowników w małych gminach lub obniżek ich pensji mogą doprowadzić zmiany w programie świadczeń wychowawczych, jakie zakłada rządowy projekt. Obniżenie procentowe dotacji wiąże się z problemami w małych gminach, a uproszczenie procedur nie oznacza zmniejszenia kosztów. Wszystko to może zagrozić płynności realizacji zadania.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli, dlatego ciąży na nich obowiązek zachowania go w jak najlepszym stanie dla dobra ogółu. Właściciele powinni zatem wykonać roboty budowlane, które uchronią budynek przed jego uszkodzeniem - wskazał WSA w Warszawie.
Dorian Lesner
11.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta regularnie otrzymuje sygnały, dotyczące trudności w uzyskaniu przez osoby bliskie karty zgonu, w szczególności odmów jej wystawienia. - Nie można akceptować faktycznej niemożności realizacji tego obowiązku, w szczególności w sytuacji dużego stresu i obciążeń, związanych ze śmiercią osoby bliskiej – podkreśla Rzecznik
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.04.2019
Opieka zdrowotna
Jeżeli lista osób, którym gmina przydziela mieszkania socjalne i tymczasowe nie została upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, to należy ją udostępnić na wniosek – uważa ekspert.
Kucharski Dominik
10.04.2019
Samorząd terytorialny
Koszty zmian w systemie oświaty oraz niedoszacowania środków przekazywanych samorządom na podwyżki płac nauczycieli, w latach 2017 – 2018 szacujemy na kwotę 6,6 mld złotych - wynika z raportu przygotowanego przez Związek Miast Polskich. Luka finansowa pomiędzy subwencją a wydatkami w ciągu dwóch lat wzrosła 23,45 mld zł.
Monika Sewastianowicz
10.04.2019
Zarządzanie oświatą
Korespondencja mailowa pomiędzy organem a inżynierem kontraktu może stanowić informację publiczną. Dlatego na prośbę wnioskodawcy powinna ona zostać udostępniona. W innym razie oznacza to, że organ dopuszcza się bezczynności - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Dorian Lesner
10.04.2019
Administracja publiczna
Żeby „wysadzić ludzi z samochodów” i przekonać ich do transportu publicznego, musi on być szybki, cichy, czysty i tani, a połączeń musi być odpowiednio dużo. Muszą one też być łatwe do ustalenia w jednej ogólnopolskiej bazie - twierdzą samorządowcy i eksperci. A teraz znalezienie autobusów pozamiejskich to długie szukanie w wielu portalach.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.04.2019
Samorząd terytorialny
Droga lub oświetlenie wybudowane częściowo z pieniędzy mieszkańców? Dzięki partycypacji w kosztach zainteresowani mogą mieć swoją inwestycję zrealizowaną wcześniej niż inni. A władzom miasta takie zaangażowanie pomaga w ustalaniu hierarchii zadań. Programy partycypacji w kosztach to coś innego niż budżet obywatelski.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Inteligentny monitoring czy czujniki zapełnienia koszy - to przykłady innowacyjnych projektów wykorzystywanych w samorządach, które można zgłaszać do Ministerstwa Cyfryzacji. Resort tworzy interaktywną mapę nowych technologii, dzięki której określi bariery, m.in. prawne, dla rozwoju sztucznej inteligencji i internetu rzeczy oraz sposoby ich usunięcia.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2019
Samorząd terytorialny Nowe technologie

W czerwcu decyzja o wiązaniu funduszy UE z praworządnością

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Finanse samorządów
Podczas zaplanowanego na czerwiec szczytu UE przywódcy państw zdecydują o dalszych losach koncepcji związania dostępu do funduszy unijnych z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027 z oceną stanu praworządności w krajach członkowskich. Na projektem pracują Komisja Europejska i Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
09.04.2019
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Finanse samorządów
Unijnych środków na miejskie inwestycje w kolejnej perspektywie może po prostu nie być. Konieczne będzie więc posiłkowanie się innymi źródłami, jak PPP, przyłączenie się partnera prywatnego do spółki komunalnej czy zielone obligacje. Przede wszystkim jednak samorządy muszą jeszcze ściślej współdziałać z biznesem.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2019
Samorząd terytorialny

RIO: Inkasent nie może zbierać odsetek

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Zarządzenie przez radę gminy poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie może obejmować należnych odsetek, kosztów upomnień a także zaległości podatkowych. Tego ostatniego pojęcia nie można utożsamiać z opłatą – stwierdziła RIO w Rzeszowie.
Robert Horbaczewski
09.04.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Działania samorządów na rzecz seniorów powinny nabrać wymiaru ogólnopolskiego – uważają eksperci. Mała świadomość o sytuacji senioralnej nie sprzyja wspieraniu osób starszych - są pojedyncze inicjatywy gmin czy miast, a to wciąż mało, bo społeczeństwo się starzeje.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.04.2019
Pomoc społeczna
Najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt nowego prawa zamówień publicznych to m.in. tryb podstawowy i nowa izba koncyliacyjna. Na pierwszy rzut oka wydają się dobrymi pomysłami, w praktyce mogą jednak nie zadziałać. Dlaczego pisze Łukasz Goniak, adwokat z kancelarii JK.
Łukasz Goniak
08.04.2019
Zamówienia publiczne
Nie ma powodu, żeby różnicować pracowników, którzy mają analogiczne kompetencje, staż i odpowiedzialność, a miejsca pracy obu grup są finansowane z tego samego źródła – budżetu gminy – uważa Paweł Kamiński, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.04.2019
Samorząd terytorialny
Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego uważają, że niekiedy skarżący obywatele nadużywają ustawy o dostępie do informacji publicznej. Społeczni działacze twierdzą, że nadużycia leżą raczej po stronie urzędów, które wytwarzają za nasze pieniądze dokumenty, a następnie zasłaniają się ochroną prywatności lub RODO.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.04.2019
Administracja publiczna RODO
Skarżący wnieśli do organu nadzoru budowlanego pismo o zainicjowanie postępowania administracyjnego. Podnieśli, że w sąsiednim budynku działają kluby dla dzieci, co wiąże się m.in. z hałasem. Nie było jednak podstaw do wszczęcia postępowania, gdyż budynek był sprawny. Pismo w tej sprawie nie mogło być zaskarżone- orzekł WSA w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
08.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Ocena prawidłowości przebiegu lub wyniku wyboru sołtysa bądź rady sołeckiej nie należy do właściwości sądu administracyjnego. To kompetencja rady gminy - przypomniał WSA w Gdańsku.
Robert Horbaczewski
06.04.2019
Samorząd terytorialny Wybory

Zarządcy infrastruktury muszą dbać o cyberbezpieczeństwo, chociaż nie wszyscy o tym wiedzą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Kontrola zarządcza
Finansowanie cyberbezpieczeństwa jest drogie, a prawo nakłada obowiązki na podmioty, które często nie mają o tym pojęcia, że ich działania mają eliminować zagrożenia i… zapewnić bezpieczeństwo kraju. To m.in. wodociągi czy zarządcy dróg, którzy z incydentami w sieci nie mieli dotąd nic wspólnego. Tymczasem Unia Europejska naciska, a opieszałym grożą kary.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Kontrola zarządcza
Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek - informuje resort edukacji. Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z obowiązku zapewnienia dzieciom opieki - uważa resort edukacji, który publikuje informacje dla rodziców.
Monika Sewastianowicz
05.04.2019
Nie ma jednolitej interpretacji dotyczących księgowania opłaty przekształceniowej, według ekspertki warto więc skonsultować problematyczne kwestie z właściwą Regionalna Izbą Obrachunkową. Jej zdaniem jednak należności z terminem płatności do 29 lutego 2020 r. to należności krótkoterminowe.
Aneta Chmielewska
05.04.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wynagrodzenie starosty wzrosło w ciągu dwudziestu lat o 11 proc. Ograniczenie płac szefów samorządów spowodowało, że mieli jedynie symboliczne podwyżki. A inflacja rosła, minimalna pensja też. Samorządowcy są zdania, że konieczne jest podniesienie wynagrodzenia osób zarządzających w sektorze publicznym.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.04.2019
Samorząd terytorialny
Powinniśmy umożliwić kobietom na terenach wiejskich realny dostęp do świadczeń wynikających ze standardów opieki okołoporodowej - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik prosi ministra zdrowia i prezesa NFZ o ustalenie wyższej wyceny za świadczenia położniczo-ginekologiczne, bo to może polepszyć dostęp do tych świadczeń.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.04.2019
Opieka zdrowotna
Samorządy przygotowują się na strajk nauczycieli. Alternatywą dla lekcji mają być zajęcia organizowane w miejskich instytucjach kultury. W większości miast to rodzice będą jednak musieli zadbać o opiekę. Do strajku przystąpić ma około 80 proc. szkół.
Monika Sewastianowicz
05.04.2019
Zarządzanie oświatą
Wykluczenie transportowe ma zniknąć. Jednak kolejna rządowa propozycja nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie podoba się samorządom. W ich ocenie proponowane rozwiązania nie tylko nie rozwiążą problemu białych plam, ale wręcz grożą destrukcją istniejących przewozów autobusowych.
Sylwia Gortyńska
05.04.2019
Samorząd terytorialny
Nie ma subwencji ekologicznej, która wyrówna niedogodności dla gmin, w których czasem obszary chronione stanowią ponad 70 proc. powierzchni. Wpływa to na wykluczenie gminy, bo nie mogą być tam realizowane inwestycje - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP.
Sylwia Gortyńska
05.04.2019
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Dzięki zmianom w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przyjętym przez Komisję Europejską będzie można m.in. połączyć prace związane z termomodernizacją z dostosowaniem budynków do potrzeb niepełnosprawnych. Ponad 220 mln euro przeznaczone będą na inwestycje związane ze zmianami klimatu.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Parlament Europejski potwierdził w czwartek stanowisko w sprawie propozycji powiązania dostępu do funduszy UE ze stanem praworządności w krajach członkowskich. Według niego niezależni eksperci będą oceniali stan rządów prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
04.04.2019
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski