Urząd Zamówień Publicznych ogłosił, że szykuje się zmiana przepisów. Od 1 października...
Jolanta Ojczyk
17.04.2018
Zamówienia publiczne
Prawie 37 mln zł zaoszczędziły w ub. roku samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot...
PAP
17.04.2018
Zamówienia publiczne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby do pieczy zastępczej trafiało mniej...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2018
Samorząd terytorialny
W III kwartale 2018 r. rząd ma zająć się projektem ustawy o dostępności cyfrowej stron...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2018
Samorząd terytorialny
Trzeba określić pozycję wójta, burmistrza i prezydenta czy to polityk, czy menadżer. Polityka...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2018
Samorząd terytorialny
Od 18 kwietnia szpitale i przychodnie będą musiały być w stanie przyjmować pewne dokumenty w formie...
Krzysztof Sobczak
16.04.2018
Zamówienia publiczne
Władze Krakowa ogłosiły przetarg na opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego,...
PAP
15.04.2018
Zamówienia publiczne
Wielu beneficjentów uważa, że chroniąc nawet nadmiernie interes publiczny poprzez działania...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Zamówienia publiczne
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pytanie PKW, uznał, że przeprowadzenie...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Samorząd terytorialny
W postępowaniach powyżej progów unijnych obowiązują przepisy dyrektyw. A one nakazują ustalenie...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może uzależniać przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe lub...
Robert Horbaczewski
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Nagrywanie działań w lokalu wyborczym, nawet razem z wyborcami, to jak nagrywanie skrzyżowania...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich...
Norbert Bonin
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Imprezy w obiekcie hotelarsko-restauracyjnym spowodowały nerwicę u mieszkającego w pobliżu...
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2018
Samorząd terytorialny
Niezbędne są prace legislacyjne w zakresie elektromobilności opartej na wodorze w transporcie...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.04.2018
Samorząd terytorialny
Brakuje powszechnie obowiązującej, jednoznacznej wykładni prawnej w tym zakresie, a ustawy o...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.04.2018
Samorząd terytorialny
Samorządy i ich związki, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i inne podmioty mogą składać...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.04.2018
Samorząd terytorialny
Platforma e-Zamówienia stanie się kompleksowym narzędziem, pozwalającym na elektroniczne...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Zamówienia publiczne
Informacja o naborze kandydatów do zatrudnienia jest informacją publiczną, a podmioty...
12.04.2018
Samorząd terytorialny
CBA zatrzymało byłego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach oraz członka...
PAP
12.04.2018
Zamówienia publiczne
Udział polskich firm w realizacji inwestycji kolejowych wzrósł na początku roku do 54 proc. pod...
Krzysztof Sobczak
12.04.2018
Zamówienia publiczne
Kwestie kontroli wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz prawidłowości wykorzystania...
Robert Horbaczewski
11.04.2018
Finanse samorządów
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania inwestycyjne podejmowane przez podmioty...
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2018
Samorząd terytorialny
Skoro zarządca drogi miał siły i środki, aby załatać dziurę w jezdni kilka dni po wypadku...
Robert Horbaczewski
11.04.2018
Samorząd terytorialny
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich urzędy powinny udostępniać kopie akt stronom postępowania....
Norbert Bonin
11.04.2018
Samorząd terytorialny
Koszty są największym problemem inwestycji w formule PPP uważają starostowie. Konkretną formą...
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2018
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali...
Krzysztof Sobczak
11.04.2018
Samorząd terytorialny
Organ nadzoru budowlanego, kwestionując spełnienie przez plac zabaw wymogów odległościowych, musi w...
Marek Sondej
11.04.2018
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Cyfryzacji podpisało umowę na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień...
Krzysztof Sobczak
10.04.2018
Zamówienia publiczne
Umowa na budowę Platformy e-Zamówień została podpisana. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, w...
Katarzyna Kubicka-Żach
10.04.2018
Samorząd terytorialny