Z komunikatu Ministerstwa Rozwoju wynika, że W ramach obowiązków pełnomocnika Kornecka będzie między innymi kontynuowała prace nad założeniami nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tzw. ustawą odległościową mającą wykorzystać krajowy potencjał lądowej energetyki wiatrowej i doprowadzić do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Będzie również kontynuować rozpoczęte kilka tygodni temu prace międzyresortowego zespołu, który ma opracować założenia do ustawy o podmiotach inwestujących w najem nieruchomości czyli tzw. REIT-ach. To rodzaj funduszy inwestycyjnych, pozwalających na  ulokowanie środków w nieruchomościach przeznaczonych na wynajem. REIT-y mogą więc być atrakcyjną alternatywą np. dla lokat bankowych.

Kornecka do środy była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Posadę straciła za krytykę rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu. Jej zdaniem nie są one korzystne dla przedsiębiorców.

Zobacz również: Wiceminister Anna Kornecka zdymisjonowana za krytykę Polskiego Ładu >>