Od pięciu lat samorządy zrzeszone  w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMGGS) starają się o prawne usankcjonowanie metropolii na Pomorzu. Z tym stwierdzeniem zgadzają się wszyscy włodarze metropolitalnych samorządów, dlatego podczas posiedzenia Rady OMGGS podpisali się pod listem do marszałek Elżbiety Witek z prośbą o „uzupełnienie porządku obrad jednego z najbliższych posiedzeń Sejmu o projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim”. 

Potrzebne przepisy

W liście piszą, że 14 września upłynie rok od skierowania do laski marszałkowskiej ponadpartyjnego, uchwalonego ponad podziałami politycznymi przez senatorów wszystkich klubów parlamentarnych, projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druk nr 646). 

- Zdajemy sobie sprawę, że w roku epidemii COVID-19 trudno było znaleźć czas na wszystkie ważne projekty ustaw, dlatego też dotąd projekt ustawy nie został skierowany do pierwszego czytania. Wierzymy, że ustawa metropolitalna dla Pomorza jako temat ponadpartyjny i przynoszący korzyści przede wszystkim gminom wiejskim i mniejszym miejscowościom, zostanie również w Sejmie RP wyłączony z bieżącego sporu politycznego i po wielu kadencjach zaniedbań w końcu uregulowany. Od decyzji marszałek Sejmu zależy dalszy rozwój naszych miast, gmin i powiatów” – można przeczytać w liście. 

Projekt ustawy jest oddolną inicjatywą 59 samorządów z Pomorza zrzeszonych w stowarzyszeniu OMGGS. Wzorowany jest na rozwiązaniach funkcjonującej z dużym sukcesem od ponad trzech lat jedynej metropolii w Polsce – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Budżet metropolii śląskiej w tym czasie wzrósł ponad trzykrotnie: z 362 mln do 1,218 mld zł. 

Dodatkowe środki

Stawka jest wysoka. Uchwalenie ustawy da  prawo pomorskim gminom prawo  dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa. Te pieniądze zostaną przeznaczone na realizację wspólnych działań metropolitalnych miast, gmin i powiatów: planowanie inwestycji, zapewnienie połączeń autobusowych i kolejowych, promocję miast i gmin jako jednego organizmu.

- Zwracamy się z gorącą prośbą o wyznaczenie terminu pierwszego czytania ustawy. Liczymy na merytoryczną dyskusję o proponowanych w ustawie rozwiązaniach i chętnie dostarczymy wszelkich materiałów eksperckich i analiz, które udało nam się zgromadzić przez 10 lat oddolnej działalności w formule stowarzyszenia  – piszą samorządowcy w liście.