Instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia,...
14.04.2011
Samorząd terytorialny
Gminy coraz częściej narzekają na kłopoty finansowe. Rządzący w ramach procesu decentralizacji...
Wiesław Śniecikowski
14.04.2011
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne numer 4/2011.
14.04.2011
Samorząd terytorialny
Zmiany w procedurze kontroli straży gminnych (miejskich) przez Policję i zwiększenie w tym zakresie...
Patryk Ciurak
14.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Błoński Marek
14.04.2011
PAP, stan z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Błoński Marek
14.04.2011
PAP, stan z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Pecka Ilona
14.04.2011
PAP, stan z dnai 14 kwietnia 2011 r.
Błoński Marek
14.04.2011
Tematem przewodnim będzie próba odpowiedzi na pytania: czy nowelizacja Kodeksu postępowania...
13.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 13 kwietnia 2011 r.
13.04.2011
PAP, stan z dnia 13 kwietnia 2011 r.
13.04.2011
Jakie informacje zawarte w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew osobie prywatnej mogą być...
Ewa Florkiewicz
13.04.2011
Samorząd terytorialny

Najem pomieszczeń szkolnych

Samorząd terytorialny
Dyrektor szkoły działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 47 ust. 1...
Alicja Brzezińska
13.04.2011
Samorząd terytorialny
Sąd, w przypadku bezczynności organów administracji państwowej, będzie mógł orzec z urzędu albo na...
Wojciech Kowalski
13.04.2011
Samorząd terytorialny
Etap postępowania kontrolnego prowadzony przez Krajową Izbę Odwoławczą nie jest postępowaniem...
13.04.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNYNR 04/2011.
Andrzej Paduch
13.04.2011
Samorząd terytorialny

Czas i pieniądze samorządu

Samorząd terytorialny
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała zestawienie najważniejszych terminów związanych...
Patryk Ciurak
13.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy po uchyleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują ustalenia...
Anna Kamińska
12.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 12 kwietnia 2011 r.
12.04.2011
PAP, stan z dnia 12 kwietnia 2011 r.
12.04.2011
Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
12.04.2011
Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
12.04.2011
www.wnp.pl,12 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
12.04.2011
MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących...
Wojciech Kowalski
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Przepis art. 101 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym daje podstawę do reprezentowania mieszkańców...
Anna Dudrewicz
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy do robót budowlanych lub innych prac zlecanych przez gminę mają zastosowanie przepisy ustawy o...
Radosław Skwarło
12.04.2011
Finanse samorządów
8 kwietnia, w Bieruniu (woj. śląskie) odbyła się konferencja dotycząca Programu ochrony przed...
Anna Dudrewicz
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju spotkali się 7 kwietnia w...
Anna Kołodziejczyk
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Jedynie zmiany w planach finansowych, które skutkują zmianami w budżecie powinny być przedstawiane...
Patryk Ciurak
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Gmina chce zwracać koszty dojazdu do szkoły uczniom spoza obwodu, ponieważ uczęszczają do placówki...
Bożena Barszczewska
11.04.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski