Liczne trudności związane ze stosowaniem dotychczasowego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji...
Wojciech Kowalski
17.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 17 czerwca 2010 r.
17.06.2010
Rzeczpospolita, 17 czerwca 2010 r....
17.06.2010
Rzeczpospolita, 17 czerwca 2010 r.
17.06.2010
Czy pracownikowi jednostki samorządu terytorialnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Michał Szalak
17.06.2010
Samorząd terytorialny
Aby skutecznie zarządzać ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego (JST), nie wystarczy...
Henryk Gawroński
17.06.2010
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Czy można wydać decyzję w zakresie gospodarki odpadami, jeśli na terenie, w ktrym odbywać się...
Anna Nieć
17.06.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 17 czerwca 2010 r.
17.06.2010
Artykuł pochodzi z miesięcznika Finanse Komunalne nr 6/2010.
Weronika Pelc
16.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 16 czerwca 2010 r....
16.06.2010
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne numer 6/2010.
16.06.2010
Samorząd terytorialny
Szczegłowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. -...
Wojciech Kowalski
16.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 16 czerwca 2010 r....
16.06.2010
Gazeta Prawna, 16 czerwca 2010 r....
16.06.2010
Jak ująć zgodnie z klasyfikacją budżetową przychodw tzw. wolne środki, ktre gmina posiada z lat...
Dorota Skrzypska
16.06.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 16 czerwca 2010 r.
16.06.2010
Jaką opłatę skarbową należy pobrać w przypadku zmiany zezwolenia na zbieranie odpadw, jeżeli polega...
Adam Bartosiewicz
16.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 15 czerwca 2010 r.
15.06.2010
Puls Biznesu, 15 czerwca 2010 r.
15.06.2010
Kto ponosi koszty związane z podziałem nieruchomości?
Adam Kuźnicki
15.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,15 czerwca 2010 r.
15.06.2010
We wszystkich wzorach świadectw wprowadzona zostaje pozycja przeznaczona na wpisanie numeru PESEL...
Wojciech Kowalski
15.06.2010
Samorząd terytorialny
Czy pracodawca ma obowiązek uzasadnić decyzję odmawiającą przyznania pracownikowi samorządowemu...
Kamil Szymański
15.06.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 15 czerwca 2010 r.
15.06.2010
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer...
15.06.2010
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 6/2010.
Hubert Izdebski
15.06.2010
Samorząd terytorialny
www.ekoinfo.pl, stan z dnia 14 czerwca 2010 r.
14.06.2010
Czy ustalając podstawę do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych (nie prowadzących...
Agata Piszko
14.06.2010
Samorząd terytorialny
Jak powinno się interpretować zapis w ewidencji gruntw i budynkw uwzględnia się ustalenia planw...
Alicja Brzezińska
14.06.2010
Samorząd terytorialny
Postawiona w glosowanym wyroku sądu teza 1 ma szczeglne znaczenie praktyczne i stanowi od wielu lat...
Robert Suwaj
14.06.2010
Samorząd terytorialny