Przeprowadzenie spisu powszechnego w formie elektronicznej to dobry pomysł, jednak już jego...
Patryk Ciurak
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Sposb zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz o sposb doręczenia decyzji w postępowaniu...
Lucyna Osuch - Chacińska
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Czy pracodawca może zatrudniać pracownikw ośrodka sportu i rekreacji w dni ustawowo wolne od pracy?
Magdalena Rycak
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej mogą starać się o udział w...
Patryk Ciurak
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania...
Wojciech Kowalski
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego ma charakter związany, to znaczy że wszystkie...
Wojciech Federczyk
20.01.2011
Samorząd terytorialny

Aktywność sportowa i ekologia

Samorząd terytorialny
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, placwki oświatowo-dydaktyczne o profilu sportowym oraz kluby i...
Wojciech Kowalski
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy do przedstawienia przez organ wykonawczy organowi stanowiącemu jednostki samorządu...
Krzysztof Lodziński
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Rzeczpospolita, 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Regulowanie w uchwale rady gminy kwestii dotyczących jakiejkolwiek relacji między jednostką...
Anna Dudrewicz
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez samorządową osobę prawną (100% kapitału...
Izabela Klisowska
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Materią statutową jest określanie procedur nadawania wyrżnień osobom zasłużonym gminy.
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 20 stycznia 2011 r....
20.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Od 11 sierpnia 2008 r. przepis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
Anna Dudrewicz
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy organizacja przez Urząd Miasta i Gminy koloni dla dzieci, w części pokrywanych przez rodzicw,...
Adam Bartosiewicz
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r....
19.01.2011
Czy można dokonać sprzedaży prawa własności gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, ktry jest...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
19.01.2011
Samorząd terytorialny

NIK raportuje

Samorząd terytorialny
Dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli o stanie drg w największych polskich miastach oraz o ogrdkach...
Patryk Ciurak
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Uchwalona w dniu 24 września 2010 r. ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427)...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Rzeczpospolita, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
W dniu 13 stycznia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wydał obwieszczenie w sprawie...
Patryk Ciurak
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski