Ponad 1,4 tys. km tras rowerowych ma powstać w pięciu regionach Polski Wschodniej w ramach projektu dofinansowanego z UE z programu przeznaczonego dla tych województw. W grudniu ma być znany konkretny przebieg tych szlaków.

Trasy rowerowe mają połączyć ze sobą województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Projekt ma się przyczynić do podniesienia atrakcyjności turystycznej tej części Polski. Wartość projektu to 50 mln euro. Z UE z programu "Rozwój Polski Wschodniej" będzie przeznaczonych 85% tej kwoty, 10% to środki z budżetu państwa, 5% pochodzić będzie z samorządów województw. Podlaskie jest ostatnim z regionów, gdzie odbywają się spotkania konsultacyjne w związku z przygotowaniami do realizacji projektu. Przez cały najbliższy tydzień w starostwach powiatowych w Suwałkach, Mońkach, Łomży, Hajnówce oraz w Białymstoku ze szczegółami projektu będą się zapoznawać wszystkie gminy, przez teren których ma biec trasa. Konsultowany będzie konkretny przebieg trasy. Jak poinformował przedstawiciel firmy podwykonującej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego studium wykonalności projektu, do 21 grudnia mają być zakończone wszystkie prace związane z tym dokumentem. Przedtem, do 19 listopada ma być ustalony konkretny przebieg tras w Podlaskim.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 19 października 2010 r.