www.wnp.pl, 13 października 2010 r.
13.10.2010
Druga grupa zmian w zakresie ochrony zieleni w miastach i wsiach jest bezpośrednio związana z...
Krzysztof Gruszecki
13.10.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 14 października 2010 r.
13.10.2010
Na kogo powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może wydać decyzję rozbirki budynku będącego...
Jakub Mazurkiewicz
12.10.2010
Samorząd terytorialny
Postanowienie SN z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt I KZP 15/10.
12.10.2010
Samorząd terytorialny
Straż miejska nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego przeciwko właścicielowi pojazdu o...
Anna Dudrewicz
12.10.2010
Samorząd terytorialny
www.wnp.pl,12 października 2010 r.
12.10.2010
Czy pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi samorządowemu wypowiedzenie zmieniające warunki...
Magdalena Kuba
12.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 12 października 2010 r.
12.10.2010
Rzeczpospolita, 12 pażdziernika 2010 r.
12.10.2010
W dniu 25 czerwca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, dalej jako...
Patryk Ciurak
12.10.2010
Samorząd terytorialny
Z dniem 20 lipca weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu...
Krzysztof Gruszecki
12.10.2010
Samorząd terytorialny
Z dniem 6 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu...
Wojciech Kowalski
11.10.2010
Samorząd terytorialny
Umożliwienie udziału w następnych edycjach programu szkołom, ktre z przyczyn od siebie...
Wojciech Kowalski
11.10.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 40/2010.
11.10.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 11 października 2010 r.
11.10.2010
Gazeta Prawna,11 października 2010 r.
11.10.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 11 października 2010 r.
11.10.2010
Czy starosta powinien przesłać informacje o wytwarzanych odpadach według kompetencji do właściwego...
Anna Nieć
11.10.2010
Samorząd terytorialny
Gminy nader często borykają się z nieterminowym regulowaniem należności czynszowych przez swoich...
Cezary Chabel
11.10.2010
Samorząd terytorialny
Warunkiem koniecznym rozpoznania przez organ administracji zagadnienia przywrcenia terminu jest...
Anna Dudrewicz
11.10.2010
Samorząd terytorialny
Jak rozumieć zapis art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy o systemie oświaty?
Magdalena Sender
11.10.2010
Samorząd terytorialny
Czy komisja rewizyjna ma prawo kontrolować płace pracownikw urzędu gminy?
Andrzej J. Kozłowski
08.10.2010
Samorząd terytorialny
Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny funkcjonowania wybranych spółek z udziałem gmin Dolnego...
Wojciech Kowalski
08.10.2010
Samorząd terytorialny
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszczalne jest ustalenie zasad podziału...
Anna Dudrewicz
08.10.2010
Samorząd terytorialny
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy uzgadniające...
Anna Kawecka
08.10.2010
Samorząd terytorialny
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 marca 2010 r., nr P.II.0911-35/10
08.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 8 października 2010 r.
08.10.2010