W 75% skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli samorządach nabór urzędników był przeprowadzony w sposób nieprawidłowy.

Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości związane z zaniżaniem wymagań oraz formułowaniem kryteriów naboru nieodpowiadających stanowisku, na które prowadzony jest konkurs. NIK wskazuje też, że część urzędów zatrudniała pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, na co nie pozwala ustawa o pracownikach samorządowych. Zdaniem izby takie celowe manipulowanie warunkami konkursowymi miało na celu doprowadzenie do zatrudnienia wybranych przez siebie osób.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 20 października 2010 r.