Przeciw polityce władz Gliwic wobec należącego do samorządu pierwszoligowego klubu Piast Gliwice...
Mateusz Babak
14.07.2011
O dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w tym roku i zwiększenie Funduszu...
Józef Machnik
14.07.2011
O możliwość złamania zasady ciszy legislacyjnej, obowiązującej na sześć miesięcy przed wyborami w...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Na jakich kontach ująć wpłatę od osoby zwracającej nienależnie pobrany zasiłek rodzinny w ewidencji...
Dorota Skrzypska
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy Dom Pomocy Społecznej, będzie zobowiązany do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
Tomasz Krywan
14.07.2011
Samorząd terytorialny
System e-myta dochodzi do pełnej sprawności - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Reprezentujący Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym Grzegorz Karpiński (PO) powiedział, że Kodeks...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny

Nowe zasady usuwania pojazdów

Samorząd terytorialny
Nowe rozporządzenia dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która...
Patryk Ciurak
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Prawo jazdy będzie mogło być odbierane dłużnikom alimentacyjnym, którzy uchylają się od swoich...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Osoby, które wystąpią o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, otrzymają taką...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny
W Polsce nadal zbyt mało dzieci uczęszcza do przedszkoli - wynika z raportu NIK. MEN odpowiada, że...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Kodeks wyborczy wpisuje się w tendencję ograniczania praw opozycyjnych partii politycznych -...
PAP
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Aby można było stwierdzić niekonstytucyjność regulacji prawnej ograniczającej dochody jednostek...
Wojciech Kowalski
14.07.2011
Samorząd terytorialny

Miasta i gminy zmienią granice

Samorząd terytorialny
MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz...
Patryk Ciurak
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Uprawnienie do zaskarżenia uchwały organu gminy nie może wynikać z ogólnych reguł działania...
Anna Dudrewicz
14.07.2011
Samorząd terytorialny
NIK przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Kampinosie w zakresie prawidłowości postępowań...
Anna Durewicz
14.07.2011
Samorząd terytorialny
NIK przeprowadziła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej kontrolę dotyczącą działań organów...
Anna Durewicz
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Jeżeli gmina uchwaliła stawkę opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich...
Michał Malinowski
14.07.2011
Finanse samorządów
Marszałek województwa małopolskiego jest właścicielem kościoła pod wezwaniem Matki Bożej...
Radosław Dąbrowski
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 4 k.p.a. Takie...
Michał Malinowski
14.07.2011
Samorząd terytorialny
Społeczny komitet, postulujący przywrócenie zlikwidowanego blisko 12 lat temu województwa...
Błoński Marek
13.07.2011
Władze Krakowa podpisały umowę na zaprojektowanie i budowę cmentarza komunalnego w Podgórkach...
Grzyb Rafał
13.07.2011
5 mln zł z UE otrzyma gmina Płaska (Podlaskie) na rozwój infrastruktury turystycznej w okolicach...
Próchnicka Izabela
13.07.2011
Do kiedy należy wypłacać dotację na słuchacza szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły...
Agata Piszko
13.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy zgodne z prawem jest sporządzenie zmian kierunków i zasad zagospodarowania części obszarów w...
Anna Kamińska
13.07.2011
Samorząd terytorialny
Na ochronę około 7-8 tysięcy gości rozpoczynającego się w piątek Festiwalu Jarocin 2011...
PAP
13.07.2011
Dostęp do informacji publicznej, a także kwestie blokowania i filtrowania stron interentowych - to...
13.07.2011
Samorząd terytorialny