Kwestia utworzenia klasy nie może rozstrzygać się do dnia 1 września. Organ prowadzący powinien...
Bożena Barszczewska
23.07.2012
Samorząd terytorialny
W najbliższym czasie powinna rozstrzygnąć się przyszłość wspólnot gruntowych. Do dyskusji na temat...
Karol Kozłowski
23.07.2012
Samorząd terytorialny
Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca żadnej pracy zarobkowej. Przy tym dla...
Anna Dudrewicz
23.07.2012
Samorząd terytorialny
W dniu 17 lipca 2012 r. zostało wydane oraz opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie...
Adam Bochentyn
23.07.2012
Samorząd terytorialny
Ostatnie badania wskazują, że proces ewaluacji wewnętrznej kojarzy się przede wszystkim z...
LEX
23.07.2012
Samorząd terytorialny
Program Promocji Dużej Rodziny Jesteśmy Razem - przewidujący dla rodzin z co najmniej trójką dzieci...
Rausz Jerzy
23.07.2012
Samorząd terytorialny
Czy gmina ma prawo ubiegać się u starosty o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek,...
Janusz Jerzy
23.07.2012
Samorząd terytorialny
Gdańska Organizacja Turystyczna przy współpracy z MTG SA wydała okazjonalną Kartę Turysty, która...
Karol Kozłowski
23.07.2012
Systemy antenowe nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Takie...
Michał Malinowski
23.07.2012
Samorząd terytorialny
W sobotę przyleciała ostatnia grupa klientów Africano Travel, za których przelot z Egiptu zapłacił...
Pogrzebny Rafał
22.07.2012
Samorząd terytorialny
Samorządowy z Warmii i Mazur oczekują, że otwarcie małego ruchu granicznego z obwodem...
Joanna Wojciechowska
22.07.2012
Samorząd terytorialny
Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchyliła uchwały Rady Miasta Krakowa, która pod koniec czerwca nie...
Wosion-Czoba Małgorzata
22.07.2012
Samorząd terytorialny
Automatyczny defibrylator serca zamontowano w siedzibie starostwa powiatowego w Ostrowie...
Zakrzewski Andrzej
22.07.2012
W piątek w Koszalinie (Zachodniopomorskie) podpisano umowę z firmą, która wybuduje w mieście...
Sibilski Wojciech
22.07.2012
Wojewoda mógł zabronić kibicom Legii wstępu na stadion, jeżeli mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu...
Kasperowicz Maciej
22.07.2012
Samorząd terytorialny
Na 16 września wyznaczono datę referendum lokalnego w Gliwicach, w którym mieszkańcy wypowiedzą się...
Babak Mateusz
21.07.2012
Samorząd terytorialny
PESA Bydgoszcz chce wyprodukować 22 tramwaje niskopodłogowe dla Szczecina. Bydgoska firma jako...
Prueffer Ewa
21.07.2012
Samorząd terytorialny
Gdynia, Mszczonów, Pleśna i Klucze zostały nagrodzone w konkursie Budżet równych szans. Gender...
PAP
21.07.2012
Samorząd terytorialny
Przerwa między wygaśnięciem zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, a ponownym...
Anna Dudrewicz
21.07.2012
Samorząd terytorialny
Zwiększenie udziału samorządów w dochodach z PIT oraz wprowadzenie subwencji ekologicznej dla gmin,...
PAP
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Czy stypendia za okres stażu, szkolenia wypłacane z realizowanego przez urząd pracy projektu są...
Paweł Ziółkowski
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Kto powinien podpisać dowód przychodowy OT Przyjęcie środka trwałego?
Łukasz Smaga
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie zwolenników odwołanego w referendum burmistrza Ostródy,...
Joanna Wojciechowska
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozważa rozszerzenie katalogu spraw, w których nie ma...
Karol Kozłowski
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Określenie w tej samej uchwale masy odpadów raz w kilogramach a innym razem w litrach, stanowi...
Anna Dudrewicz
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Miasto Wrocław, współwłaściciel piłkarskiego Śląska, zdecydowało o przekazaniu klubowi 2,5 mln zł....
Ciepielski Michał
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Samorządy wyemitowały w pierwszej połowie roku papiery dłużne o wartości 583 milionów złotych. To...
Krzysztof Sobczak
20.07.2012
Finanse samorządów
Po wakacjach przedstawiony zostanie pakiet rozwiązań deregulacyjnych wypracowanych na podstawie...
Babak Mateusz
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Bariery ograniczające zdolność do kooperacji samorządów na obszarach metropolitalnych przeanalizują...
Babak Mateusz
20.07.2012
Samorząd terytorialny
Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wciąż są nowością dla...
Łukasz Matłacz
20.07.2012
Samorząd terytorialny