Lista przyjętych do szkoły na jej stronie, a nie na Facebooku

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO
Urząd Ochrony Danych Osobowych odpowiada na pytania związane z rekrutacją do szkół i przedszkoli, tłumacząc m.in. jakich danych można żądać w całym procesie, jak długo je przechowywać oraz czy można je publikować na stronach internetowych. Rodzice pytają zwłaszcza o zakres danych, jakich można żądać we wnioskach rekrutacyjnych.
Monika Sewastianowicz
20.04.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zawsze zmierza do wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy. Taki jest jego sens. To, która oferta zostanie wybrana, zależy od liczby punktów przypisanych każdej z ofert w wyniku ich ewaluacji dokonanej przez pryzmat kryteriów oceny. Odpowiednio sformułowane kryteria oceny ofert mają zatem kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji interesów zamawiającego, a jednocześnie uczciwej konkurencji wykonawców - pisze dr Kalikst Nagel, radca prawny.
Kalikst Nagel
20.04.2020
Zamówienia publiczne
Od środy 22 kwietnia urzędy będą wykonywać więcej zadań, związanych z obsługą obywateli, niż dotąd - zakłada poprawka zaproponowana przez rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Rozporządzenie zostało opublikowane w niedzielę i obowiązuje od poniedziałku 20 kwietnia.
Krzysztof Sobczak
20.04.2020
Administracja publiczna
Nie będzie dowodu doręczenia wyborcy karty do głosowania, ani dowodu jej oddania. Kwestia tajności czy uczciwości głosowania nie będzie miała więc znaczenia. Tu nie wiadomo kto, jak, kiedy i na jakich zasadach głosuje. Ustawa nie ma nic wspólnego z mechanizmami formalnymi. Można tak przeprowadzać konsultacje społeczne – mówi prof. Hubert Izdebski
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2020
Samorząd terytorialny Wybory

Samorządy mocno odczują skutki walki z pandemią

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Zmiany wprowadzane w związku z epidemią dotkną też finansów samorządowych. Według ekspertów samorządy będą raczej ponosiły skutki pomocy sektorowi prywatnemu zgodnie ze specustawą koronawirusową, niż korzystały na rozwiązaniach przewidzianych przez rząd. Przez epidemię ich budżety mogą się zmniejszyć łącznie o 13,5 mld zł. O ile spadną dochody z podatków, dowiemy się w lipcu. Najświeższe dane wskazują, że w I kwartale były niższe o 1,2 procent niż rok temu.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo

Po lesie można chodzić bez maseczki

Środowisko Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od poniedziałku można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce i nie ma przy tym obowiązku korzystania z maseczki - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Środowiska. Ale zaapelowało, by ze względu na panującą obecnie suszę zachować szczególną ostrożność.
Krzysztof Sobczak
19.04.2020
Środowisko Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Pracownicy zakładów pogrzebowych alarmują, że nie są dostatecznie chronieni w związku z epidemią koronawirusa. Ich wątpliwości budzą choćby zapisy dotyczące mycia zwłok jak również to, że ubrania do kremacji, w osobnym worku. Do Głównego Inspektora Sanitarnego napisała Rzecznik Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
W przyszłym tygodniu mają zostać przedstawione nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej - zapowiedziała to wicepremier Jadwiga Emilewicz. Tym razem zmiany mają wesprzeć budżety samorządów w walce z pandemią - również w postaci pieniędzy pochodzących z wydłużonych o sześć miesięcy koncesji na sprzedaż alkoholu.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2020
Finanse samorządów
Ubolewanie nad krokami podjętymi przez polski rząd, a mianowicie zmianą kodeksu wyborczego wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i innym przepisom prawa, w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w środku pandemii - to element rezolucji w sprawie zwalczania epidemii koronawirusa przyjętej w piątek 17 kwietnia br. przez Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
18.04.2020
Wybory Prawo unijne
Chloratory do odkażania kanalizacji, maseczki dla opiekunek i kierowców, zbiórki na respiratory czy dezynfekowanie przestrzeni miejskich to niektóre sposoby wykorzystywane przez miasta na walkę z koronawirusem. Przeznaczają na to pieniądze z budżetów samorządu.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.04.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Unia Europejska wobec pandemii uelastycznia procedury i ułatwia wydatkowanie funduszy. A teraz się powiada, że nadmierna kontrola Unii nie jest wskazana. Unijne pieniądze są także w poszczególnych „tarczach finansowych” uchwalanych przez Sejm na wniosek rządu, ale wnioskodawcy o tym nie informują - mówi prof. Stanisław Biernat, sędzia w stanie spoczynku i były wiceprezes TK,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2020
Administracja publiczna Prawo unijne
Związek Powiatów Polskich w liście do ministra infrastruktury podkreśla, że samorządy powiatowe nie są odpowiedzialne za aktualne trudności w rejestracji pojazdów. Jak się okazuje, w wielu starostwach liczba zarejestrowanych w marcu pojazdów leasingowanych jest porównywalna z analogiczną liczbą z marca roku ubiegłego.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2020
Samorząd terytorialny

Ustawa o wsparciu programów operacyjnych podpisana przez prezydenta

Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne Koronawirus a prawo
Prezydent RP podpisał ustawę mającą ułatwić prowadzenie i rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w czasie pandemii. Akt wprowadza możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty czy komitetów monitorujących. Jest częścią "funduszowego pakietu antywirusowego".
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne Koronawirus a prawo
Przez dwa lata nie ma szans, by wybory w tradycyjnej formie były bezpieczne - uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co innego wybory korespondencyjne, które zdaniem szefa MZ można przeprowadzić bezpiecznie. Tu jego zdaniem panuje dowolność w kwestii doboru terminów.
Monika Sewastianowicz
17.04.2020
Wybory
Organy przygotowujące wybory muszą działać w ramach obowiązującego stanu prawnego. Pakiety wyborcze mogą więc być przygotowywane, ale wyłącznie dla wyborców, którzy już teraz mogą głosować korespondencyjnie. Tymczasem z działań Ministerstwa Aktywów Państwowych i Poczty Polskiej wynika, że czynią przygotowania do powszechnego głosowania korespondencyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Prokuratura sprawdza stan opieki w DPS-ach

Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Prowadzimy postępowania pod kątem rażącego naruszenia procedur w kilku domach pomocy społecznej - poinformował w piątek prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak dodał, sprawy tego typu są przedmiotem badania w ramach śledztwa ws. jednej z warszawskich placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Krzysztof Sobczak
17.04.2020
Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Właściciel nieruchomości planował budowę zakładu przetwarzania odpadów, ale rada miasta przyjęła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zablokował to przedsięwzięcie. Jednakże przy uchwalaniu tego aktu, organ przekroczył granice władztwa planistycznego i naruszył zasadę proporcjonalności. Tak orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Dorian Lesner
17.04.2020
Administracja publiczna Budownictwo

Prof. Wróbel: Zakaz zgromadzeń paraliżuje kampanię wyborczą

Prawnicy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Niewątpliwie istnieje konstytucyjna przesłanka do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - stwierdza prof. Andrzej Wróbel. I dodaje, że obowiązujący obecnie zakaz zgromadzeń wprost ogranicza wolność słowa i prawo do wyrażania poglądów, a na poziomie politycznym praktycznie uniemożliwia prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2020
Prawnicy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Na razie wyjechać z Polski można tylko samochodem. Tyle, że będziemy mieć problem z powrotem do kraju. Kolej nie kursuje, samoloty nie latają. Pomoc państwa w powrocie Polaków do kraju już się zakończyła. Premier zapowiedział zamknięcie granic do 3 maja, a biura podróży zamroziły wszelkie wyjazdy do końca maja. Zamknięcie granic to także problem dla mieszkańców przygranicznych wsi i miast.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2020
Koronawirus a prawo

Miasta wprowadzają ulgi w podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Nowelizacja specustawy koronawirusowej daje gminom podstawę prawną do przesunięcia terminów płatności i zwolnień od podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Takich ulg mogą też udzielać mieszkańcom. Jednak dochody z tych podatków to znaczna część budżetów gmin. Dlatego wskazana jest zmiana sposobu naliczania subwencji.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2020
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Od poniedziałku nie będzie już zakazu wstępu do lasów, ale zamknięta będzie infrastruktura towarzysząca - m.in. ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe, parkingi - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Nadal zamknięte będą place zabaw. Zmodyfikowane zostaną też zasady pracy handlu, a w kościele będzie norma 1 osoba na 15 m kw. .
Krzysztof Sobczak
16.04.2020
Administracja publiczna

Funduszowy Pakiet Antywirusowy kieruje pieniądze z UE na walkę z koronawirusem

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo unijne Koronawirus a prawo
Przygotowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej specjalny Funduszowy Pakiet Antywirusowy przekierowuje fundusze unijne na walkę z koronawirusem. Resort podkreśla, że działa w zakresie w porozumieniu z marszałkami województw.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo unijne Koronawirus a prawo
Projekt "STOP447", czyli obywatelski projekt ustawy o ochronie mienia bezdziedzicznego, posłowie skierowali do dalszych prac w komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Propozycja odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu nie zyskała większości.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2020
Administracja publiczna
Sejm w czwartek po pierwszym czytaniu zdecydował o skierowaniu do sejmowej komisji środowiska obywatelskiego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego, który zezwala niepełnoletnim na udział w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Projekt wzbudza wiele emocji i wywołał protesty licznych organizacji społecznych.
Krzysztof Sobczak
16.04.2020
Środowisko Prawo rodzinne
Porozumienie rozpoczyna konsultacje projektu zmian w konstytucji, zakładającego jedną, 7-letnią kadencję prezydenta - poinformowali w czwartek liderzy ugrupowania. Projekt jest już w Sejmie, ale z zapowiedzi polityków opozycji wynika, że nie może on liczyć na konstytucyjną większość.
Krzysztof Sobczak
16.04.2020
Administracja publiczna
W Polsce kompetencje w zakresie bezpieczeństwa żywności rozdzielone są między kilka instytucji, co zdaniem NIK nie sprzyja ich sprawnemu działaniu. Najważniejsze problemy to braki kadrowe, które są spowodowane zbyt niskim płacami. Działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności wymaga usprawnienia.
Agnieszka Matłacz
16.04.2020
Administracja publiczna
W środę wieczorem na stronie Sejmu pojawiła się informacja o skierowaniu do pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim prezydent RP jest wybierany na jedną siedmioletnią kadencję.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2020
Administracja publiczna Wybory
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że około pół miliona unikalnych użytkowników i prawie 2 miliony odsłon dziennie notuje się na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl. Zdaniem resortu to duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli, którzy chętnie korzystają z materiałów rekomendowanych przez MEN.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2020
Kadry w oświacie Nowe technologie

Senat obraduje hybrydowo - ustawa o wsparciu programów operacyjnych bez poprawek

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo unijne
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę dotyczącą wsparcia realizacji programów operacyjnych w związku z epidemią i skierowali ją do bloku głosowań. Ma wprowadzić regulacje o płynnej realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych w czasie koronawirusa.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo unijne
Sejm zajął się na środowym posiedzeniu pięcioma projektami obywatelskimi. Projekt dotyczący finansowania wynagrodzeń nauczycieli skierowano do komisji. Posłowie w czwartek zagłosują nad dalszym losem projektów o udziale dzieci w polowaniach, karach za publiczne propagowanie obcowania płciowego wśród niepełnoletnich, zaostrzenia prawa do aborcji i ochrony mienia bezdziedzicznego.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2020
Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski