Nowe prawo w pierwszych latach pozytywnie wpłynie na gminne budżety. Należy spodziewać się masowego uiszczania jednorazowych opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania. Spowoduje to znaczny przyrost środków w kasach gmin - pisze Mariusz Łubiński, ekspert zarządzania nieruchomościami.
Mariusz Łubiński
17.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Nie będzie można pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Co więcej przedsiębiorstwo będzie je musiało wydać w ciągu 30 dni. Gdy przekroczy ten termin, może zapłacić 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia. Takie ułatwienia dla inwestorów przewiduje nowela prawa budowlanego.
Jolanta Ojczyk
17.05.2019
Budownictwo

Więcej gruntów na cele Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.W czwartek Sejm uchwalił nowelizację, która wprowadza zmiany.  
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Rząd przeznaczy w tym roku 300 mln zł na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawę, która ma zachęcić do odtworzenia nierentownych połączeń autobusowych, w czwartek uchwalił Sejm.
Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nadanie pisma w placówce pocztowej w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie równoznaczne z wniesieniem pisma do polskiego organu. To efekt zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, którą w czwartek przyjął Sejm.
Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Administracja publiczna

Mieszkanie Plus - 18 tysięcy umów z samorządami

Samorząd terytorialny Budownictwo
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uaktualniło mapę aktualnego stanu prac nad programem Mieszkanie Plus. Wiceminister w tym resorcie Artur Soboń podkreśla, że rząd daje szanse na mieszkanie tym, którzy kredytu hipotecznego na taką inwestycję otrzymać nie mogą.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Właściciele domów mogą cały czas wnioskować o pieniądze na wymianę pieców na ekologiczne, w ramach rządowego programu "Czyste powietrze”. Na walkę ze smogiem w programie złożono do tej pory 51 tysięcy wniosków i zawarto ponad 8 tysięcy umów na dofinansowanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Praktyczne stosowanie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych rodzi coraz więcej problemów. Jednym z istotniejszych są rozbieżności interpretacyjne i brak jednoznacznych przepisów. Do takich m.in. wniosków prowadzą dyskusje ekspertów na rozpoczętej w czwartek konferencji pt. Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Toruniu.
Krzysztof Koślicki
16.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Milionowe deficyty w budżetach, ogromne cięcia wydatków i zagrożenie bankructwem – to sytuacja gmin, najczęściej wiejskich, których tereny przeszły do miast. Tymczasem miasta, którym także grozi zapaść, potrzebują nowych terenów i mieszkańców. Samorządy, w braku porozumienia, zwracają się o pomoc do rządu i oczekują zmian w prawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.05.2019
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda powiedział w środę, że nie zgodzi się na taką zmianę polskiego prawa, by były możliwe roszczenia. Podczas wizyty w Małopolsce apelował by na te kwestie patrzeć spokojnie.
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Super samorządy 2019 zajmują się wdrażaniem polityki senioralnej, walką ze smogiem, zmianą zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego czy poprawą warunków życia zwierząt w miejskim schronisku. Te i inne działania realizowane przez grupy i organizacje mają szansę na tegoroczną nagrodę Super Samorząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny

Samorządy chcą rozmawiać z premierem o obniżkach podatków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Samorządy boją się drastycznego spadku wpływów z podatków, jeśli rząd zrealizuje swoje plany zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańców. To obniży dochody samorządów realizujących większość zadań publicznych, więc korporacje samorządowe są zaniepokojone i proszą premiera o spotkanie w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał w środę na połączonym posiedzeniu sprawy, jakie Komisja Europejska wytoczyła Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców w ramach unijnego rozdzielnika. Zdaniem przedstawicieli tych państw, miały one prawo tak postąpić.
Krzysztof Sobczak
15.05.2019
Administracja publiczna
Zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi spowodowały zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży, zahamowały tempo wzrostu cen ziemi oraz doprowadziły do obniżenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z raportu NIK. Według jego autorów czekająca na podpis prezydenta nowelizacja może odwrócić te trendy.
Krzysztof Sobczak
15.05.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Finansowanie funduszu przewozów autobusowych nie odbędzie się kosztem kierowców ani Krajowego funduszu drogowego i Funduszu kolejowego – zapowiedział w środę w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zmniejszą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Partnerstwo publiczno-prywatne miało prosto zastąpić finansowanie inwestycji publicznych, gdy skończą się środku unijne. Styczniowa nowelizacja ustawy o finansach publicznych powoduje jednak, że zaciągnięte przez gminę zobowiązanie związane z umową o PPP może powiększyć jej zadłużenie. Eksperci mówią o sposobach na ominięcie tego zagrożenia.
Sylwia Gortyńska
15.05.2019
Finanse samorządów
Są sołectwa, które mają spory potencjał, ale przepisy krępują je i blokują ich rozwój. Duże sołectwa potrzebują więcej samodzielności, tak jak gminy. Nie może być tak, że gmina, która czasem jest ograniczana, chciałaby i woła o decentralizację, a wewnątrz niej decentralizacji nie ma – mówi Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich przewiduje projekt, który przyjął rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny i rozwój przedsiębiorczości to pięć najważniejszych obszarów działalności nowego systemu instytucji rozwoju. Ma go nadzorować Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W przypadku dokonania z urzędu podziału nieruchomości stanowiącej własność gminy stroną postępowania będzie ta gmina. W takiej sytuacji nie zachodzą ustawowe przesłanki do przekazania sprawy do załatwienia innemu organowi i decyzję zatwierdzającą podział wydaje wójt.
Kucharski Dominik
14.05.2019
Samorząd terytorialny
Nasza administracja korzysta co najmniej z pięciu systemów podejmowania automatycznych decyzji, np. losowania sędziów czy blokowania rachunków. Pełną wiedzę o tym, jak funkcjonują algorytmy zwykle ma tylko firma, która je przygotowała.
Jolanta Ojczyk
14.05.2019
Nowe technologie
Polityka miejska powinna mieć ustawowe uzasadnienie – uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich. Ich zdaniem narzucanie ram tworzenia strategii czy wydawanie rekomendacji z poziomu rządowego jest sprzeczne z zasadą samodzielności samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Samorząd terytorialny
Wyborca, który chce głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem zameldowania, może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Trzeba to zrobić na tyle wcześniej, żeby wójt zdążył sprawdzić dane zawarte we wniosku.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2019
Wybory

Dokumenty samochodu można już mieć w telefonie

Administracja publiczna Nowe technologie
mPojazd to kolejna usługa udostępniona w aplikacji mObywatel. Posiadacze smartfonów mogą ją już instalować na swoje urządzenia bezpłatnie. Odzwierciedla ona dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz informację o aktualnej polisie ubezpieczenia OC.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2019
Administracja publiczna Nowe technologie

NIK: Więcej kontroli i więcej propozycji zmian w prawie

Finanse publiczne Administracja publiczna
W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła więcej kontroli i wystąpień pokontrolnych w porównaniu z 2017 rokiem, więcej było także wniosków de lege ferenda, czyli o zmianę konkretnych przepisów prawa. Jak podkreśla NIK, do parlamentu trafiło 535 takich propozycji, spośród których znaczna część została zrealizowana.
Krzysztof Sobczak
13.05.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna
Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej może być środkiem zapobiegającym zjawisku bezczynności organu, motywującym go do wywiązywania się ze swoich zadań w określonym ustawowo terminie - twierdzi prof. Zbigniew Kmieciak. Zaznacza jednak, że w praktyce urzędowej instytucja ta może też komplikować procesy administracyjne.
Krzysztof Sobczak
13.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie jest łatwo dojechać z wielu wsi do centrów gmin. Z badań wynika, że tylko jedna trzecia samorządów zorganizowała połączenia transportem publicznym z najmniejszych miejscowości. Eksperci mówią o potrzebie nowego spojrzenia na problem i wypracowania standardu, który który każda gmina powinna osiągnąć.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.05.2019
Samorząd terytorialny
Wkrótce okaże się, które samorządy i grupy mieszkańców najlepiej współdziałały na rzecz lokalnej społeczności i zostały nominowane do nagrody Super Samorząd 2019. Tegoroczna gala rozdania nagród odbędzie się 7 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.05.2019
Samorząd terytorialny
Wyborcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą zgłosić potrzebę głosowania korespondencyjnego. Z badań wynika, że byłaby to również popularna forma dla pozostałych wyborców – mimo że najchętniej głosujemy osobiście, 65 proc. wyborców chciałaby mieć także możliwość oddania głosu korespondencyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.05.2019
Wybory
Przypominanie o zbliżającym się terminie badania technicznego i zbliżającym się końcu ubezpieczenia OC - o takie funkcje wzbogaciła się aplikacja mObywatel, która zawiera m.in. dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Rynek i konsument Administracja publiczna