Brak środków finansowych na zadania, luki w prawie, brak mechanizmów ustawowych chroniących prawa samorządu to problemy, z którymi borykają się samorządy. Muszą dbać o zapewnienie mieszkańcom edukacji, bezpiecznych dróg i wywozu śmieci. Jednocześnie wskutek zmian przepisów lub ich braku tracą miliony złotych. 
Katarzyna Kubicka-Żach
27.05.2019
Samorząd terytorialny

Zmiany w ustawie o pomocy publicznej z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna
Zmiany sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej zawiera nowelizację ustawy ws. pomocy publicznej, którą właśnie podpisał prezydent. Jej celem jest dostosowanie tej ustawy do przepisów Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
25.05.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna
Przeprowadzony remont generalny budynku za pieniądze skarbu państwa nie pozbawił parafii posiadania nieruchomości. Dlatego, że objęcie na pewien czas przez właściciela nie oznaczało objęcia w celu władania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i stwierdził prawidłowość zasiedzenia ze szkodą dla Poznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2019
Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Senat też za przywracaniem połączeń do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Bez poprawek Senat przyjął w piątek ustawę o przywracaniu lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki zawartym w niej rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane wcześniej połączenia do małych miejscowości, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.
Krzysztof Sobczak
25.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Przeliczenie i ostemplowanie kart oraz wyznaczenie strażnika urny są wśród czynności, które członkowie komisji wyborczej są obowiązani wykonać przed głosowaniem. Lokale będą otwarte w niedzielę od godziny 7.00. Wyborcy powinni pamiętać, że niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości oraz wiedzieć, jak oddać ważny głos.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.05.2019
Wybory

Gminy zainwestują w ekologiczny transport

Samorząd terytorialny Środowisko
Elektromobilność zyskuje na popularności. Samorządy stawiające na elektryczne pojazdy czy stacje ładowania pokazują swoją postępowość i dbałość o mieszkańców. Samorządowcy są zdania, że stacje ładowania będą spotykane nie tylko w dużych miastach, ale i małych miejscowościach.
Sylwia Gortyńska
25.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
O ile z przepisów można wywieść obowiązek pracy radnego w komisjach, do których został powołany, o tyle żaden przepis nie pozwala na powołanie radnego do określonej komisji wbrew jego woli – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Robert Horbaczewski
25.05.2019
Samorząd terytorialny
Proboszcz jest odpowiedzialny za należyte prowadzenie spraw majątkowych parafii i przed decyzją o sprzedaży ziemi rolnej powinien powołać rzeczoznawcę majątkowego, aby określić rynkową wartość tego gruntu tak, aby osiągnąć z tej transakcji cenę, która byłaby zgodna z interesem parafii - uważa radca prawny Mariusz Łątkowski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Regiony najskuteczniej wykorzystują środki unijne na zatrudnienie, wsparcie MŚP, edukację oraz rozwój infrastruktury transportu. Obecnie na poziomie regionalnym nie ma ryzyka utraty środków, bo nie upłynęły terminy ich wydatkowania. Jednak nie wszystkie regiony są tak samo skuteczne.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Promieniowanie z komórek ma być lepiej kontrolowane

Nowe technologie Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Rząd zapowiada poprawienie systemu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym z urządzeń telefonii komórkowej. Słabość tego systemu stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, a po opublikowaniu raportu rząd uznał zwarte w nim oceny i zapowiedział podjęcie potrzebnych działań oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w prawie.
Krzysztof Sobczak
24.05.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Skarżąca składała liczne wnioski o udzielenie jej informacji publicznej. Żądania nie wynikały jednak z troski o dobro publiczne, ale z dążenia do szykanowania pracowników urzędu pracy. Skarżąca utrudniała funkcjonowanie urzędu. To nadużycie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Aleksandra Partyk
24.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Archaiczne przepisy o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie przystają do czasów, w których coraz częstsze są kremacje, rozsypywanie prochów, czy trzymanie urn w domu. Miastom brakuje terenów pod cmentarze, budują więc kolumbaria, ale prawo jest tu niepotrzebnie zbyt restrykcyjne. Nad projektem zmian pracuje Główny Inspektor Sanitarny.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.05.2019
Samorząd terytorialny
Zalane pomieszczenia, uszkodzone dachy, brak prądu - 17 szkół i placówek oświatowych ucierpiało z powodu ulewnych deszczy, trąby powietrznej i uderzenia pioruna. MEN przypomina, że samorządy mogą skorzystać z pomocy finansowej na usunięcie skutków gwałtownych burz, które przeszły w tym tygodniu nad czterema południowymi województwami.
Agnieszka Matłacz
23.05.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Prawie 6 mln zł na 104 projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej” przyznało ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji. Dofinansowanie otrzymają m.in. projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i modernizacji przejść dla pieszych.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.05.2019
Samorząd terytorialny
Rzecznik praw obywatelskich zapytał 25 prezydentów największych miast, czy rozważają przyjęcie regulacji prawa miejscowego w celu zapewnienia w składzie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych minimalnych udziałów kobiet. Zwrócił się też o przekazanie aktualnych danych dotyczących udziału kobiet i mężczyzn w organach tych jednostek.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.05.2019
Samorząd terytorialny
Wyborcy będą mogli pobrać kartę do głosowania nie tylko z dowodem osobistym, ale również z aplikacją mObywatel – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Taką możliwość potwierdza uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Problem może powstać, gdy lokalna komisja nie będzie chciała uznać mTożsamości.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.05.2019
Administracja publiczna Wybory
Skarżąca chciała uzyskać numer księgi wieczystej lokalu. Nie wykazała jednak, że jej krewni byli jego właścicielami. Jej żądanie było więc niesłuszne. Z zasady jawności ksiąg wieczystych nie można wyprowadzić prawa dla każdego do uzyskania numerów ksiąg wieczystych cudzych lokali - orzekł WSA w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
23.05.2019
Samorząd terytorialny

Czas na raporty o stanie samorządu, ale nie wiadomo, co ma w nich być

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Urzędy same decydują, jakie informacje zamieszczą w raporcie o stanie samorządu, bo obowiązujące od niedawna prawo tego nie precyzuje. Dokument ma być informacją dla radnych i mieszkańców, ale nie spełni roli, jeśli będą w nim same liczby lub niepotrzebne czy powielone dane. Przygotowanie raportu wciąż budzi kontrowersje i wątpliwości. A nowy obowiązek należy wypełnić do 31 maja.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
23.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Prostsze procedury finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych, wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji oraz kwestie gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach - przewiduje projekt zmian ustawy o transporcie kolejowym.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2019
Administracja publiczna
Podwojona przez dwa lata liczba rowerów do wypożyczenia, coraz popularniejsze hulajnogi elektryczne i małe samochody na prąd. Mieszkańcy idą za trendem mikromobilności, a miasta  wprowadzają rozwiązania umożliwiające przemieszczanie się za pomocą lekkich pojazdów na prąd.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Minister nie przeprowadził rzetelnych i kompleksowych analiz dotyczących kumulacji roczników. Zabrakło też refleksji przy tworzeniu nowych podstaw programowych. Raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia suchej nitki na reformie oświaty. Wynika z niego, że zmiany pogorszyły warunki w co trzeciej szkole.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
22.05.2019
Zarządzanie oświatą
Według Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych minister zdrowia podaje opinii publicznej i pracownikom szpitali nieprawdziwe informacje na temat finansowania szpitali. Składa także obietnice bez pokrycia dotyczące możliwości wzrostu wynagrodzeń dla grup zawodowych, które zostały pominięte przy wzroście wynagrodzeń. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.05.2019
Finansowanie zdrowia
Jedną z największych konferencji pod egidą ONZ - XI edycję Światowego Forum Miejskiego - w 2022 roku zorganizują Katowice, które w procedurze wyboru gospodarza okazały się lepsze niż takie miasta jak Dortmund czy Mexico City.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2019
Samorząd terytorialny
Na stronach internetowych w ramach promocji działalności samorządów publikowane są zawierające zdjęcia z imprez, których są one organizatorem. Chcąc wykorzystać fotografie, na których znajdują się osoby niepełniące funkcji publicznej, samorząd zobowiązany jest pozyskać zgodę na przetwarzanie ich wizerunku.
Daria Rychlik
22.05.2019
Samorząd terytorialny RODO
Największe miasta żądają od państwa zwrotu ponad 100 mln złotych za "deformę" oświaty. Samorządy podkreślają, że to dopiero początek ich roszczeń. Jednak dalsza ścieżka postępowania może okazać się wyboista, bo brakuje dokładnych standardów, dzięki którym dałoby się zdefiniować, jakie wydatki na prowadzenie placówek oświatowych państwo ma obowiązek zwrócić gminie.
Monika Sewastianowicz
22.05.2019
Administracja publiczna Finanse
Wciąż nie ma realnych szans na zmiany prawne dotyczące tzw. prasy samorządowej i mediów lokalnych. Według ekspertów zakazanie samorządom wydawania gazet nie jest możliwe. Tymczasem biuletyny przez nie wydawane są konkurencją dla komercyjnej prasy lokalnej. Problemy stwarza kwestia finansowania obu rodzajów mediów. Dylematy te mogłoby rozwiązać powołanie specjalnego funduszu.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2019
Samorząd terytorialny
Platforma e-Zamówienia nie będzie tylko repozytorium danych. Ma umożliwić ogłaszanie zamówień, także powyżej progów unijnych, przygotowanie oferty z pomocą ujednoliconych formularzy elektronicznych, przesłanie jej i otwarcie. Co więcej wszystko wskazuje, że podpis elektroniczny będzie potrzebny tylko do założenia w systemie konta.
Jolanta Ojczyk
22.05.2019
Zamówienia publiczne
Nowy rejestr umożliwi gromadzenie naszych danych kontaktowych dostępnych dla urzędów. Urzędnik będzie mógł zadzwonić i przypomnieć o upływie terminu ważności dokumentu czy zakończeniu załatwienia sprawy. Rejestr Danych Kontaktowych skróci postępowania przed organami administracji i ułatwi obywatelom kontakt z urzędami.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2019
Administracja publiczna
Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności określonych w przepisach krajowych i unijnych. Poprawić mają też efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie ich do obrotu i karać przedsiębiorców.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2019
Środowisko
Zarząd województwa będzie monitorował postęp działań na rzecz ochrony powietrza w gminach i przygotowywał informacje dla ministra środowiska. Programy ochrony powietrza sejmiki będą musiały uchwalić wcześniej. Przyjęty przez rząd projekt przewiduje przyspieszenie eliminacji zagrożeń związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko