We wtorek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Filarami expose i działań rządu na najbliższe 4 lata mają być: rodzina, wolność i solidarność. Po wystąpieniu szefa rządu planowana jest debata klubowa, a następnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu.
Agnieszka Matłacz
19.11.2019
Administracja publiczna
Sejm wznowi dziś przerwane w ubiegłą środę I posiedzenie IX kadencji. Premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose, a na wieczór zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Posłowie mają też rozpocząć prace nad trzema pierwszymi w tej kadencji Sejmu projektami ustaw.
Agnieszka Matłacz
19.11.2019
Pomoc społeczna Akcyza Ubezpieczenia społeczne
Parlament Europejski i kraje członkowskie reprezentowane w Radzie UE porozumiały się w poniedziałek późnym wieczorem ws. unijnego budżetu na 2020 r. Będzie więcej środków na badania naukowe, klimat, małe i średnie firmy oraz młodzież. Teraz kompromis muszą zatwierdzić Rada UE i komisja budżetowa PE, a następnie przyjąć w głosowaniu posłowie Parlamentu Europejskiego. Procedurę zakończy podpisanie budżetu przez przewodniczącego PE.
Agnieszka Matłacz
19.11.2019
Finanse

NSA: Budowanie w Bieszczadach rodzi dodatkowe utrudnienia

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Negatywny dla inwestora wyrok i konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przez skarżącego nie oznacza, że nie będzie on mógł wybudować domu letniskowego na kupionej działce w obrębie Natura 2000 - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2019
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Odszkodowanie za straty wynikające z sąsiedztwa lotniska powinno być zasadne jeśli obiektywnie oceniając powstała w rzeczywistości szkoda, a szkoda ta powinna być wykazana i udowodniona. Tego jednak w przepisach obecnie nie znajdziemy - twierdzi adwokat Maksymilian Graś.
Andrzej Mazurowski
19.11.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna
Nadzór nad większością spółek z udziałem Skarbu Państwa przejmie nowe Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ale zanim to nastąpi musi zostać znowelizowana ustawa o działach administracji rządowej, bo na skutek zmian wprowadzonych w niej na początku poprzedniej kadencji, nadzór na spółkami podzielony został między kilka resortów.
Krzysztof Sobczak
18.11.2019
Administracja publiczna Spółki

W 2020 roku opłata paliwowa będzie o 4 proc. wyższa

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Administracja publiczna
Z opublikowanego właśnie w Monitorze Polskim obwieszczenia ministra infrastruktury wynika, że na przyszły rok przewidziano wzrost stawek opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz. Zmiana ta wpłynie na wzrost cen detalicznych tych paliw.
Krzysztof Sobczak
18.11.2019
Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Administracja publiczna
Przedszkola niepubliczne domagają się od samorządów wyrównania, ich zdaniem, zaniżonej dotacji za lata 2008-2017. Pozwy sądowe w tej sprawie trafiły już do około 150 samorządów. Są też pierwsze orzeczenia.
Agnieszka Matłacz
18.11.2019
Finanse samorządów
W przepisach nie ma delegacji dla wójta, burmistrza i prezydenta do określania sposobu realizacji nadanych ustawą uprawnień radnego. Organ wykonawczy nie może ograniczać uprawnień związanych z wykonywaniem jego mandatu. Wójt jest szefem, ale tylko pracowników urzędu gminy czy miasta.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.11.2019
Samorząd terytorialny
Przywrócenie ładu konstytucyjnego może odbyć się w oparciu o obowiązującą Konstytucję. Jeśli jednak naruszenia Konstytucji będą trwały przez dłuższy czas, konieczne będzie dokonanie dalej idących zmian lub uchwalenie nowej. Do uchwalenia nowej konstytucji potrzebne byłoby szerokie porozumienie społeczne i "moment konstytucyjny" - mówi prof. Piotr Tuleja
Krzysztof Sobczak
18.11.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

WSA: Prezydent nie może zakazać występów cyrku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prezydent miasta nie ma kompetencji do zakazywania organizowania na terenach należących do miasta objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. WSA uznał, że była to decyzja dotycząca ochrony zwierząt, a nie zarządzania terenami.
Robert Horbaczewski
18.11.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Kancelaria premiera będzie teraz koordynować sprawy unijne

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Problematyką związaną z członkostwem Polski w Unii Europejskiej zajmować się będzie wydzielony pion w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nie jak dotychczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kierować tą strukturą ma Konrad Szymański, który robił to dotychczas w ramach MSZ.
Krzysztof Sobczak
16.11.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Mateusz Morawiecki został w piątek powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na urząd Prezesa Rady Ministrów. Szef rządu tymczasowo pokieruje również Ministerstwem Sportu. Piotr Gliński, Jarosław Gowin i Jacek Sasin zostali wicepremierami.
Krzysztof Sobczak
15.11.2019
Administracja publiczna

Jazda na suwak i korytarze życia od 6 grudnia

Prawo karne Administracja publiczna
Od 6 grudnia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca te zmiany.
Krzysztof Sobczak
15.11.2019
Prawo karne Administracja publiczna
Ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej w nowym rządzie została Marlena Maląg, dotychczas szefowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jolanta Ojczyk
15.11.2019
Nowym ministrem finansów został Tadeusz Kościński. To nie jest całkowicie nowa twarz w rządzie. Już od 2015 roku pełni różne kierownicze funkcje. Uważany jest za człowieka Mateusza Morawieckiego
Jolanta Ojczyk
15.11.2019

Dariusz Piontkowski ponownie ministrem edukacji

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał Dariusza Piontkowskiego na stanowisko szefa resortu edukacji narodowej. W poprzedniej kadencji funkcję tę pełnił od czerwca 2019 r., zastąpiwszy Anne Zalewską po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Krzysztof Sobczak
15.11.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Problemy w tłumaczeniu są chlebem powszednim prawników zajmujących się prawem europejskim, a błędy były, są i będą. Spotykają się z nimi np. administratorzy danych osobowych, którzy nie wiedzą, czy należy zgłaszać naruszenie zasad ochrony, czy incydenty naruszeń danych. Takie problemy muszą rozwiązywać prawnicy, właściwie interpretując przepis i usuwając wątpliwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.11.2019
Rada gminy nie może w drodze własnych norm statutowych rozszerzać kręgu spraw poddanych procedurze tajnego głosowania podczas posiedzeń. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje jedynie ustawodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Dorian Lesner
15.11.2019
Samorząd terytorialny
W piątek po południu, po powołaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowego rządu Mateusza Morawieckiego, odbędzie się jego pierwsze posiedzenie. Uroczystość powołania nowej Rady Ministrów będzie miała miejsce w Pałacu Prezydenckim.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.11.2019
Administracja publiczna
Rodzina żyjąca w domu jednorodzinnym w Warszawie teraz za odbiór śmieci płaci 60 złote, a po podwyżce zapłaci 94 złotych. Dwuosobowa rodzina, która ma mieszkanie o rozmiarze 30-45 m kw., teraz za wywóz odpadów płaci 19 zł, po zmianie od 36 do 54 zł. Nowe taryfy cen wywozu odpadów, które zdaniem ratusza wymusza nowe prawo, mogą zacząć obowiązywać już od lutego przyszłego roku.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.11.2019
Administracja publiczna
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od marca wpłynęło ponad pół tysiąca zgłoszeń dotyczących łamania przepisów środowiskowych. Spalane są gałęzie w lesie, odpady plastikowe, resztki stolarskie i śmieci.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.11.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Małżonkowie, rodzice i dzieci ofiar katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich z 2006 r., którzy złożyli pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa, otrzymają po 200 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania, zaś rodzeństwo tych, którzy wówczas zginęli - po 50 tys. zł. Ugoda dotyczy 90 osób, które przystąpiły do pozwu zbiorowego w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
14.11.2019
Prawo cywilne
Henryk Kowalczyk, dotychczasowy minister środowiska, został w czwartek wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Podczas pierwszego posiedzenia tej komisji wybrano też pięciu jej wiceprzewodniczących - trzech z PiS i dwóch z KO.
Jolanta Ojczyk
14.11.2019
Wnioski do wojewodów o dofinansowanie uruchomienia lokalnych połączeń autobusowych mogą składać samorządy wszystkich szczebli i ich związki do 29 listopada. Rząd przewidział więcej pieniędzy na przyszły rok i lata kolejne. Umowy pomiędzy organizatorami a operatorami przewozów powinny zostać podpisane do końca roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.11.2019
Samorząd terytorialny

Byłym posłom i senatorom nie grozi bezrobocie

Administracja publiczna Prawo pracy
Około 200 osób musiało pożegnać się w październiku z Sejmem i Senatem. Wyborcy ponownie nie zaufali m.in. Stanisławowi Piotrowiczowi, Tomaszowi Cimoszewiczowi czy Romanowi Koseckiemu. Parlamentarzyści mogą wrócić do pracy na dotychczasowe stanowiska - zajmowane przed objęciem mandatów. Mają także zagwarantowaną dwuletnią ochronę przed zwolnieniem.
Paweł Żebrowski
14.11.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Sąd Najwyższy stwierdził, że protest pełnomocnika wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni dotyczący wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 2 z powodu umieszczenia na karcie do głosowania niewłaściwego symbolu graficznego jest niezasadny.
Katarzyna Żaczkiewicz
13.11.2019
Wybory
Administratorzy powinni zapewnić procedury postępowania w związku z transmisją i nagrywaniem obrad organów kolegialnych samorządów i z dalszym udostępnianiem nagrań. Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej nie zwalnia z obowiązku ochrony danych osobowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.11.2019
Samorząd terytorialny RODO
Z informacji podanych przez premiera Mateusza Morawieckiego nie wynika, który z projektowanych w przyszłym rządzie resortów: środowiska czy klimatu, zajmie się gospodarką odpadami. Niektórzy eksperci twierdzą, że to mina, której nikt nie chce. Ta niepewność wzbudza zaniepokojenie wśród przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
13.11.2019
Środowisko
Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu drugiej instancji oddalający powództwo w sprawie obniżenia zarobków prezydenta Białegostoku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd okręgowy.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.11.2019
Samorząd terytorialny