W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Zarządzanie oświatą
W pierwszej połowie tego roku wnioski o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce złożyło 1,3 tys. cudzoziemców. To prawie o jedną trzecią mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Większość ubiegających się otrzymała odmowy, a tylko 169 z nich spełniło warunki nadania ochrony międzynarodowej.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Administracja publiczna
Zasada dziesięciokrotności wysokości masztu wiatraka zostanie zachowana, ale nowe prawo umożliwi - przy zachowaniu pewnych warunków - zredukować ją do określonego poziomu - poinformowała wicepremier Jadwiga Emilewicz, zapowiadając, że do końca roku powinny zakończyć się prace nad nowelizacją tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej rozwój lądowej energetyki wiatrowej.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo

KE odrzuca wnioski miast "wolnych od LGBTI"

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Odrzucono sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast" - poinformowała unijna komisarz ds. równości Helena Dalli. I wyjaśniła, że powodem decyzji było to, w ich składanie zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące „stref wolnych od LGBTI” lub „praw rodzinnych”. Polski minister sprawiedliwości uznał tę decyzję za bezprawną.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie o zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o partiach politycznych, nie można rozstrzygać skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Postępowanie w sprawie należy zawiesić. Takie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej rozliczenia wydatków wyborczych.
Aleksandra Partyk
29.07.2020
Wybory
Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela opinii ministra edukacji, że „w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów”. I dlatego pyta, jak władze zamierzają zorganizować pracę szkół w reżimie sanitarnym, jeśli będzie potrzebny większy dystans między uczniami i ograniczenie liczebności oddziałów.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Gmina może udzielić pożyczki SPZOZ

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Systematyka regulacji prawnych ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym prowadzi do wniosku, że gmina może udzielić pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Zasady określa umowa pożyczki, w praktyce organ wykonawczy - wójt gminy, jest to bowiem stosunek cywilnoprawny, więc jest znaczna swoboda w określeniu warunków umowy pożyczki, w tym jej spłaty - wyjaśnia Marcin Nagórek, ekspert w LEX Administracja.
Marcin Nagórek
29.07.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają prace nad elektronizacją procedur budowlanych. Jeszcze w 2020 roku ma powstać generator e-wniosków, potem e-rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i e-dziennik budowy. Za rok inwestorzy mają mieć możliwość ubiegania się o pozwolenia na budowę bez wychodzenia z domu. Dla branży to rewolucja, na którą jednak wszyscy czekają.
Jolanta Ojczyk
29.07.2020
Budownictwo
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wspierającej rozwój mieszkalnictwa przez uelastycznienie zasad dla TBS i rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do wypłacenia premii gwarancyjnej. To element szerszego pakietu mieszkaniowego. Jak ustaliło Prawo.pl, pozostałymi projektami, m.in. wprowadzającym ulgę na zagospodarowanie, rząd zajmie się jesienią.
Jolanta Ojczyk
28.07.2020
Budownictwo

Założenia do budżetu państwa na 2021 rok przyjęte

Finanse publiczne Rachunkowość Administracja publiczna
W przyszłym roku inflacja wyniesie 1,8 proc., PKB wzrośnie zaś o 4 proc. W 2020 roku PKB spadnie jednak jeszcze o 4,6 proc. Stopa bezrobocia w 2021 roku ma wynieść 7,5 proc.. Polityka rządu ma być nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Wynika to z przyjętych przez rząd we wtorek założeń do projektu przyszłorocznego budżetu.
Krzysztof Koślicki
28.07.2020
Finanse publiczne Rachunkowość Administracja publiczna

Narodowy Fundusz Zdrowia ma już nową Radę

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Minister Zdrowia powołał na 5-letnią kadencję Radę Narodowego Funduszu Zdrowia, która jest organem opiniodawczo - doradczym prezesa Funduszu, a także organem kontrolnym. Kadencja poprzedniego składu Rady skończyła się w marcu. Powołanie nowej było wyczekiwane przez środowisko z uwagi na wyzwania związane z epidemią koronawirusa.
Katarzyna Redmerska
28.07.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Pierwszy raz w historii Sąd Najwyższy zajął się rolą konsulów w organizacji wyborów prezydenckich. Ocenił, że w stanie pandemii odpowiedzialność za wysłanie zaświadczeń o prawie do głosowania ponoszą zagraniczni operatorzy pocztowi. A ryzyko ponoszą sami wyborcy. Zarzuty nie odnoszą się do działań władz polskich ani też nie dotyczą spraw, na które konsul polski miałby wpływ - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2020
Administracja publiczna Wybory

Unia metropolii: Fundusz na inwestycje może być, ale potrzebne systemowe rozwiązanie

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Fundusz Inwestycji Lokalnych jest ważnym krokiem do naprawy zdewastowanych finansów samorządowych, ale jednorazowy zastrzyk finansowy, który może zasilić miasta UMP kwotą 829 mln zł w ramach predefiniowanych alokacji pierwszej transzy funduszu, nie będzie w stanie zrekompensować ubytków w dochodach spowodowanych zmianami systemowymi.
Krzysztof Sobczak
28.07.2020
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Nie stwierdzono naruszeń prawa wyborczego, które mogły wywrzeć wpływ na wyniki głosowania i wynik wyborów prezydenta RP - stwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza w ogłoszonym we wtorek sprawozdaniu z wyborów. Na tej podstawie oraz po rozpoznaniu protestów wyborczych, Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności wyboru prezydenta.
Krzysztof Sobczak
28.07.2020
RODO Wybory
Grzywna śmiecenie w lesie zostanie podniesiona z 500 zł do 5 tys. zł., pięciokrotnie zwiększy się też liczba fotopułapek śledzących ludzi przebywających w lasach. Takie zmiany zapowiedział minister środowiska Michał Woś. I poinformował, że Lasy Państwowe płacą rocznie 20 mln zł za sprzątanie śmieci nielegalnie porzuconych na obszarach leśnych.
Krzysztof Sobczak
28.07.2020
Prawo karne Środowisko
Rząd proponuje Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030, ale zdaniem samorządów nie wszystkie z nich zostały zaplanowane racjonalnie. Chcą jeszcze o projekcie dyskutować, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości i ustalić plan działań na przyszłość, np. stworzyć listę kolejnych stu obwodnic, które nie znalazły się w obecnym programie.
Hanna Hendrysiak
28.07.2020
Jeden z samorządów z terenu województwa mazowieckiego do niedawna zapowiadał rodzicom, że uczniowie nie wrócą do szkoły od września. Tłumaczył to brakiem środków na przystosowanie placówki zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Sanitarnego. Tymczasem obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie pozwalają na taką sytuację.
Beata Igielska
28.07.2020
Zarządzanie oświatą

Córka dwóch kobiet w Gdańsku dostała dowód osobisty

Prawo rodzinne Administracja publiczna RODO
Azara, 16 miesięczna córka Joanny i Aleny, w piątek 24 lipca otrzymała swój pierwszy dowód osobisty. Prezydent Gdańska wydała dokument na podstawie hiszpańskiego aktu urodzenia, w którym obie mamy są wskazane jako jej rodzice. Jednak w polskiej bazie PESEL wymieniono tylko jedną z nich i zapisano: "ojciec nieznany".
Krzysztof Sobczak
27.07.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna RODO

Po wyroku TK szansa na wyższe dochody gmin od elektrowni wiatrowych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych były niezgodne z Konstytucją. Po stronie gmin pojawia się więc szansa, że otrzymają zastrzyk środków finansowych – albo w formie zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok ściągniętych od podatników, albo w formie rekompensaty otrzymanej z budżetu państwa
Adam Kałążny
27.07.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Tylko w losowych przypadkach można całkowicie wyrąbać drzewostan. Nie należą do nich jednak kradzieże, ponieważ to na właścicielu lasu i właściwych organach spoczywa obowiązek zapobiegania tego rodzaju zdarzeniom. Tak najpierw zdecydował starosta odmawiając zgody na wycinkę, a następnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
27.07.2020
Środowisko Administracja publiczna
To samorządy są zobowiązane do pokrycia kosztów podwyżek dla nauczycieli. Subwencja oświatowa jest tylko jednym z dochodów przeznaczonych na ten cel i uwzględnia ona koszty podwyżek - zapewnia resort edukacji. I przypomina, że pensje nauczycieli mają od września wzrosnąć o 6 procent.
Monika Sewastianowicz
27.07.2020
Finanse samorządów
Działania administracji mają największy wpływ na to, jak chronione są dobra wspólne obywateli i ich prawa, od niej zależy, w jaki sposób wykorzystuje się środki publiczne. Tam też jest większe prawdopodobieństwo ryzyk dla interesu publicznego. Tym bardziej pożądane jest są w niej procedury służące skutecznej identyfikacji i eliminowaniu nieprawidłowości – mówi Marcin Waszak,
Katarzyna Kubicka-Żach
27.07.2020
Samorząd terytorialny Compliance
Porozumienie stanowi, że ochrona finansów jest jak praworządność, to oznacza, że za nieprzestrzeganie wartości jaką jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej może zostać uruchomiony mechanizm z art. 7 Traktatu - mówi dr hab. Marta Witkowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Monika Sewastianowicz
26.07.2020
Administracja publiczna Prawo unijne

Pielęgniarka w DPS-ie pielęgniarce nierówna

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Zawody medyczne
Ministerstwa pracy i zdrowia pracują wspólnie nad przepisami, które umożliwią przejęcie finansowania usług pielęgniarskich świadczonych w domach pomocy społecznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś pielęgniarki te, choć wykonują ten sam zawód i pracują równie ciężko, jak ich koleżanki w placówkach służby zdrowia, mają inny status i są gorzej wynagradzane.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Zawody medyczne
Gmina zbyt pobieżnie kontrolowała przydrożną zieleń skupiając się tylko na wycince suchych drzew. Zapłaci więc za szkodę, którą wyrządził oderwany od „zielonego drzewa” suchy konar – stwierdził Sąd Okręgowy w Elblągu. Zdaniem sądu odłamanie konaru wynikało z jego złego stanu, a nie zjawiska nadzwyczajnego.
Robert Horbaczewski
25.07.2020
Samorząd terytorialny
Wprowadzona do ustawy o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu poprawka pozwala na przyznanie jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, która dopuszczała możliwość głosowania korespondencyjnego.
Krzysztof Sobczak
24.07.2020
Finanse publiczne Wybory
Cyfryzacja rejestracji nowych pojazdów, w tym załatwienie formalności już w salonie samochodowym oraz zniesienie obowiązku posiadania przez kierowce przy sobie prawa jazdy - takie m.in. zmiany wprowadzi uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja Prawa o ruchu drogowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.07.2020
Administracja publiczna

Sejm przyjął wykonanie budżetu państwa za 2019 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm zdecydował w piątek o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Podjął też uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. Dochody przyniosły nieco ponad 400 miliardów złotych. Deficyt wyniósł natomiast 13,7 miliardów.
Krzysztof Koślicki
24.07.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna

Rząd potwierdza prace nad podziałem Mazowsza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Analizy i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane - poinformował w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ostateczną decyzję w tej sprawie będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji - dodał. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty.
Krzysztof Sobczak
24.07.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ustawa odorowa wraca do gry, także kontrowersje z nią związane

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
W wykazie prac legislacyjnych rządu znowu pojawiła się tzw. ustawa odorowa, którą krytykują, i rolnicy, i eksperci. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem powinna być przyjęta przez rząd w trzecim kwartale tego roku. Ministerstwo Klimatu zakłada jednak, że kontrowersyjny projekt trafi do Sejmu jesienią. Najbardziej spornym problemem jest sztywna odległość dla inwestycji od zabudowań mieszkalnych.
Jolanta Ojczyk
24.07.2020
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski