Prawo.pl
Sejm uchwalił w piątek nowelę, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
17.09.2021
Administracja publiczna
Brak ochrony ofiary przemocy domowej przed jej sprawcą w cyberprzestrzeni, w tym w mediach społecznościowych, stanowił naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego ofiary - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał potwierdził, że w przypadku przemocy domowej podstawową gwarancją skutecznej pomocy państwa jest niezwłoczna izolacja sprawcy od jego ofiar.
Katarzyna Warecka
17.09.2021
Prawo karne Policja Nowe technologie RODO
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje m.in. wyeliminowanie kary 25 lat więzienia i zastąpienie jej 30 latami, wprowadzenie możliwości zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu przez sąd dożywocia, zaostrzenie kar dla pijanych lub odurzonych kierowców, w tym nawet przepadek auta. Chce też, by 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa odpowiadał jak dorosły i zaostrza karę za nieumyślne spowodowanie śmierci - do ośmiu lat.
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2021
Wymiar sprawiedliwości

Rada Europy trochę chwali i krytykuje Polskę za prawa kobiet

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W Polsce są postępy w zakresie przestrzegania konwencji stambulskiej, ale wciąż jednak rząd ma sporo do zrobienia, jeśli chodzi o realizowanie tej umowy - stwierdza w opublikowanym właśnie raporcie Rada Europy. Rada chwali niektóre polskie rozwiązania, ale przypomina, że wypowiedzenia konwencji nadal chce resort sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
17.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Od soboty ważne zmiany w przepisach emerytalnych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W sobotę, 18 września 2021 r. zacznie obowiązywać ustawa, na podstawie której Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku. Osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku. Nie wszyscy jednak emeryci otrzymają świadczenia na korzystniejszych zasadach. Zyskają tylko ci, którym świadczenia zostały przyznane po 31 maja 2021 r.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wydanie nakazu zapłaty rażąco wygórowanych odsetek narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i podważa jego bezpieczeństwo prawne - podkreślił Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. Tym samym dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego konieczne było uchylenie nakazu zapłaty, mimo, że prawomocne orzeczenie zapadło w 1999 roku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2021
Prawo cywilne

Przepisy o uldze dla klasy średniej trzeba doprecyzować

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
W piątek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu podatkowej części Polskiego Ładu. Warto, by parlament poprawił przepisy i doprecyzował regulacje dotyczące zaproponowanej przez rząd ulgi dla klasy średniej. Nie wiadomo m.in., jak liczyć przychody dające prawo do odliczenia – zwłaszcza, w przypadku małżonków, którzy składają wspólny PIT. Jest też problem przekroczenia limitu przychodów.
Krzysztof Koślicki
17.09.2021
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
W naszym kraju czwarta fala epidemii koronawirusa już jest. Eksperci nie mają wątpliwości, że powszechne szczepienia są jednym z warunków skutecznej walki z koronawirusem. Apelują o to, ale zwracają też uwagę, że drugim powinno być także powszechne testowanie. A tego ciągle brak. Tymczasem lekarze rodzinni na to badanie kierują tylko 5 tysięcy Polaków dziennie.
Jolanta Ojczyk
17.09.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sędzia nie może uzależniać wykonywania swoich obowiązków od tego, czy inna osoba zajmuje stanowisko sędziowskie w tym samym sądzie - stwierdziła prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ale poinformowała, że nie zamierza zarządzić przerwy w pełnieniu przez sędziego Waldemara Żurka czynności. Czy będzie reakcja ministra, jak w przypadku sędziego z Częstochowy?
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
"Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce" - to tytuł rezolucji, jaką Parlemnt Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu. Za rezolucją głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu. Z polskich posłów przeciwko głosowali eurodeputowani PiS, za - przedstawiciele PO, SLD i Wiosny.
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Cyberprzemoc często jest przedłużeniem - przeniesionych do sieci - konfliktów ze szkolnego korytarza. Choć ma inną specyfikę i metody, może być tak samo szkodliwa jak tradycyjna przemoc rówieśnicza - stwierdza w opublikowanej analizie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I apeluje: rodzicu, zachowaj czujność i reaguj.
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Odebranie przez sąd matce opieki nad dziećmi, ograniczenie jej praw rodzicielskich i przekazanie dzieci pod opiekę ojca ze względu na związek matki z inną kobietą, stanowiło dyskryminację ze względu na orientację seksualną i naruszenie prawa matki i dziecka do poszanowania życia rodzinnego - stwierdził 16 września Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce.
Katarzyna Warecka
16.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
80 procent, a nie jak chciał rząd 65 proc. średniego miesięcznego przychodu za okres od czerwca do sierpnia miałaby wynieść rekompensata dla podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią - zarekomendowała w czwartek sejmowa komisja gospodarki. Rząd nie zgadza się na ten poziom rekompensat.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.09.2021
Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy
Radca prawny z Krakowa Damian Sabuda zwrócił się do tamtejszego sądu okręgowego o skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego ewentualnej nieważności umów w sytuacji, kiedy koszty uzyskania tzw. chwilówki nie są większe niż górna granica wysokości tych kosztów określona w ustawie o kredycie konsumenckim.
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Prawo cywilne Domowe finanse
Co drugi sprzedawca ma na sumieniu błędy w zakresie zgodnej z przepisami prezentacji cen oferowanych produktów - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Zastrzeżenia inspektórów wzbudził pod tym względem co siódmy skontrolowany produkt. Najczęściej sprzedający nie umieszczali cen jednostkowych przy artykułach lub nie eksponowali cen wcale. Często też inna cena jest przy kasie niż na półce.
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Rynek i konsument
Rząd chce skuteczniej zwalczać patologiczne pożyczki o charakterze lichwiarskim. Główne założenia ustawy antylichwiarskiej zostały już uwzględnione w tzw. ustawach covidowych, ale teraz resort sprawiedliwości zapowiada kolejne kroki i rozpoczyna prace nad nad stałymi, jednoznacznymi przepisami, które będą obowiązywać także po zakończeniu epidemii.
Agnieszka Matłacz
16.09.2021
Prawo cywilne Domowe finanse
Tymczasowy areszt to anachronizm z czasów, w których tylko izolacja podejrzanego umożliwiała przeprowadzenie postępowania przygotowawczego przez organy śledcze. W tej chwili, w dobie tak naprawdę wszechobecnego nadzoru, chociażby elektronicznego, nad naszym życiem, całość faktów jest już ustalona w postępowaniu przygotowawczym przed aresztowaniem - ocenia Tymon Kulczycki,
Andrzej Mazurowski
16.09.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Dzięki specjalnym przepisom o abolicji będzie można skorzystać z preferencyjnej, niższej stawki podatku. Pomysł nie jest zły, jednak – zdaniem ekspertów – przepisy trzeba doprecyzować. Bo ich obecna wersja może okazać się dotkliwą w skutkach pułapką.
Krzysztof Koślicki
16.09.2021
Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład
Propozycja niby niewielkiej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, to zdaniem wielu sędziów podstawa do tego, by sądy mogły nadużywać posiedzenia niejawnego. By rozprawa była jawna, strona będzie musiała, i to w pierwszym piśmie procesowym, złożyć wniosek o wysłuchanie na niej. Ratunkiem będą też przepisy szczególne, ale sędziowie nie mają wątpliwości, że czasowe odejście od rozpraw jawnych zostanie z sądami na stałe.
Patrycja Rojek-Socha
16.09.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Niezapraszanie przedstawicieli ugrupowania parlamentarnego do programów publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 sierpnia 2021 r. Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła Włoch, ale zarzut ten może dotyczyć również Telewizji Polskiej.
Katarzyna Warecka
16.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nowelizacja kpa obowiązuje - tysiące starych decyzji administracyjnych nie do podważenia

Wymiar sprawiedliwości Kodeks postępowania administracyjnego Nieruchomości
Od dziś nie wolno podważyć ważności setek tysięcy decyzji administracyjnych z czasów PRL-u. Wchodzi bowiem w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ona nie tylko decyzji reprywatyzacyjnych, o których tak ostatnio głośno - także na arenie międzynarodowej, ale wszystkich wydanych przed 16 września 1991 r., od komunalizacyjnych i uwłaszczeniowych, po nadanie orderów.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kodeks postępowania administracyjnego Nieruchomości
Wszystkie osoby, bez względu na orientację seksualną i niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystają w Polsce z prawnej ochrony – takie stanowisko Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anna Schmidt w odpowiedzi przesłanej Komisji Europejskiej ws. uchwał samorządów odnoszących się do "ideologii LGBT". KE blokuje fundusze unijne dla samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty LGBT.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Prawo unijne
Sugerowana przez opozycję i część mediów możliwość Polexitu to coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej - poinformowano po środowym posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Prawo unijne
Ułatwienia w tworzeniu nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także zmiany w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy, w tym wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt jest obecnie w konsultacjach.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Zarząd województwa małopolskiego powołał pełnomocnika i radę do spraw równego traktowania i praw rodziny. Jest to odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca, w którym unijni urzędnicy ostrzegają przed możliwością wstrzymania funduszy, jeśli sejmik nie uchyli deklaracji w sprawie LGBT. A sejmik podtrzymał swoją wcześniejszą uchwałę w tej sprawie. Podobne stanowiska prezentują inne województwa.
Robert Horbaczewski
15.09.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – każdy, w całej Europie, musi mieć możliwość powoływania się na te prawa, niezależnie od tego, czy należy do większości czy do mniejszości - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I podkreśliła, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące i wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła tryb przygotowań do korespondecyjnych wyborów na prezydenta w 2020 roku, nie negując jednocześnie samej idei takiego głosowania - stwierdził w środę w Sejmie prezes Marian Banaś. Poinformował, że Izba skierowała w tej sprawie doniesienia do prokuratury, ale została poinformowana, że postępowania nie będzie. Według NIK premier i ministrowie złamali prawo.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Administracja publiczna Wybory
Przepisy proponowane w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP naruszałyby obowiązki Polski określone w prawie międzynarodowym oraz jej zobowiązania w ramach OBWE - ocenia Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR ). I zaleca sznaczącą modyfikację projektu ustawy lub rezygnację z niego.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Administracja publiczna
Długi alimentacyjne przekraczają już 10 mld zł, a z zapłatą alimentów zalega ponad 251 tys. osób - wynika z badania przeprowadzonego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci. Ponad połowa rodziców, którzy opiekują się dziećmi i nie otrzymują alimentów, ocenia, że mają one zdecydowanie gorsze warunki do nauki niż ich rówieśnicy.
Agnieszka Matłacz
15.09.2021
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji - zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. W przypadku zdarzenia z kierowcą z zagranicy szkodę trzeba zgłosić do polskiego korespondenta ubezpieczyciela sprawcy, a gdy go nie ma, do PZU albo Warty.
Regina Skibińska
15.09.2021
Prawo cywilne Drogi Policja