Uchwały podejmowane przez samorządy są bardzo różne, co sprowadza się do tego, że wybierając się samochodem po raz pierwszy do nowego miejsca, warto sprawdzić, jaka tam jest zasada parkowania na kopercie. Inaczej można zostać ukaranym mandatem. Różne są zasady na parkingach przy supermarketach czy szpitalach, które zarządzane są przez odrębne firmy, które ustalają własne, jeszcze inne zasady odpłatności za parking.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

Niekiedy samo posiadanie karty parkingowej zwalnia z opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Jednak w zdecydowanej większości miast w Polsce z kartą parkingową za darmo zaparkować można tylko na kopercie, ale też nie zawsze. Dla przykładu, w Pucku postój bezpłatny na kopercie trwa tylko 15 min., potem trzeba zapłacić za parking. Trochę dłużej z bezpłatnego parkingu na kopercie skorzysta posiadacz karty parkingowej w Dzierżoniowie – dwie godziny. Czasami można wykupić roczny lub miesięczny abonament parkingowy, który daje pewne ulgi w pozostawieniu samochodu w strefie płatnego parkowania. Najczęściej korzystają z tej możliwości mieszkańcy. Z kolei parkowanie na kopercie w Ojcowskim Parku Narodowym pod Zamkiem kosztuje 8 zł za godzinę, choć wstęp do parku jest bezpłatny. Są tam tylko dwie koperty na 70 miejsc parkingowych.

 

 

Trudniejsze parkowanie dla osób z niepełnosprawnością

- Państwo powinno wprowadzić na poziomie centralnym takie przepisy, które zwalniałyby osoby niepełnosprawne z konieczności ponoszenia tych opłat. Warto wczuć się przy tej okazji w sytuację osób niepełnosprawnych, np. tych osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Osoby te muszą się każdego dnia mierzyć przy prowadzeniu samochodu z licznymi trudnościami. Już samo wejście do pojazdu oraz opuszczenie go może zająć sporo czasu. Gdy do tego doliczymy jeszcze trudności związane z dostaniem się do parkometru, których nie można lekceważyć, np. wysoki krawężnik, czy też wysokość parkometru, to można sobie wyobrazić, jak wielkim problemem może być dla osoby niepełnosprawnej uiszczenie opłaty za parkowanie – pisze w interpelacji poselskiej (nr 34618) poseł Ryszard Galla.

W jego opinii, jeśli państwo tworzy udogodnienia w postaci kopert dla osób z niepełnosprawnościami, to nie powinny one płacić za postój na nich. - Osoby niepełnosprawne nie powinny być też obciążone koniecznością każdorazowej weryfikacji właściwych przepisów obowiązujących w tym zakresie w danym mieście – dodaje poseł.

- I po co to zróżnicowanie? Niepełnosprawny ma biegać po mieście i szukać informacji co mu wolno? Niepełnosprawny to najczęściej osoba starsza niepotrafiąca się posługiwać komputerem! Czas centralnie ujednolicić te uprawnienie we wszystkich miastach!!! – uważa jeden z internautów. Choć czasami i posługiwanie się komputerem nie jest pomocne, bo niekiedy bardzo trudno dotrzeć do odpowiedniej informacji o zasadach parkowania na kopercie na stronach gmin czy miast.

Czytaj też: Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – problemy praktyczne >>>

Temat odpłatności za postój na kopercie od lat wzbudza spore emocje w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Pojawiają się i takie głosy, że jeśli osoby niepełnosprawne chcą być traktowane tak samo jak wszyscy, to i w tym obszarze nie powinno być wyjątków.

 

Odpłatne parkowanie wpływa na większą rotację samochodów

Zasada odpłatności za postój samochodu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wynika z przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ustawodawca nie określił jednak, którzy kierowcy i z jakich powodów mogliby korzystać z przywilejów odnośnie opłat za parkowanie. Dlatego to samorządy mają prawo decydować, kto może być zwolniony z opłat za parkowanie, w tym na kopercie.

- Ograniczenie swobody działania w tym zakresie przez radę gminy/miasta zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za postój czyli zwiększenie rotacji parkujących pojazdów lub realizacja lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Zatem podstawowym celem utworzenia strefy płatnego parkowania jest zwiększenie rotacji pojazdów na obszarze charakteryzującym się znacznym niedoborem miejsc parkingowych. Opłata za postój wymuszać ma zaś rotację pojazdów, tak aby pojazdy nie zajmowały miejsc postojowych np. całodobowo w godzinach kiedy zapotrzebowanie na postój jest znacznie większe niż liczba miejsc do postoju – przypomina w odpowiedzi na interpelację posła Galla Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Jak podkreśla, zasadne jest więc podejmowanie decyzji przez samorząd o tym, kto może być zwolniony z opłat, bo to on zna najlepiej lokalne uwarunkowania i zapotrzebowanie na miejsca parkingowe.

Czytaj też: Uprzywilejowanie ruchu rowerowego w miejscowych planach i przy realizacji inwestycji - poradnik dla gmin >>>

Dla kogo karta parkingowa?

Od 1 lipca 2014 r. w Polsce obowiązują karty parkingowe nowego typu i tylko one dają uprawnienie do parkowania na „kopercie”. Imienną kartę można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby uprawnione do karty parkingowej muszą mieć znaczny stopień niepełnosprawności i znacznie ograniczone możliwościami samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przeczytaj także: Parkowanie „na kopercie” dla osób niepełnosprawnych kosztuje więcej

Do karty uprawniona jest także osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu:

  • 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i
  • 10-N (choroba neurologiczna) lub/i
  • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020).

Kartę może też otrzymać osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się. Karta wydana osobom indywidualnym jest ważna przez 5 lat. Może ją też otrzymać placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – na maksymalnie 3 lata. W tym przypadku samochód musi być własnością placówki i można jej używać tylko wtedy, gdy przewozi się osoby, którym placówka udziela wsparcia.