To jedne z wielu zmian wprowadzonych tzw. rozporządzeniem mandatowym, czyli nowelizacją rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Czytaj: W 2022 roku wyższe mandaty i łatwiej o punkty karne >>

 

Parkowanie na „kopercie” przez osobę nieuprawnioną

Na miejscu parkingowym dla osoby z niepełnosprawnością tzw. „ niebieskiej kopercie” oznaczonej na niebiesko, mogą parkować osoby, które posiadają kartę parkingową lub te, które je przewożą, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy z nimi jadą, nie wtedy, gdy jadą bez posiadacza karty parkingowej. Nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od 1 stycznia br. podnosi mandat za parkowanie na „kopercie” przez osobę do tego nieuprawnioną z 500 zł do 800 zł. Nie zmieniła się liczba punktów karnych, które można otrzymać za to wykroczenie, dalej będzie to 5 pkt.

- W przypadku posługiwania się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną wcześniej mandat wynosił 300 zł, od 1 stycznia - 400 zł. Za to wykroczenie nie otrzymamy punktów karnych – informuje st. sierż. Kamil Warda z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

- Dane, którymi dysponuje Biuro Ruchu Drogowego wskazują, że nieuprawnione parkowanie na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (nie stosowanie się do znaku P-24) w 2021 roku w ewidencji zarejestrowano 1995 naruszeń, a od początku 2022 roku zarejestrowano 17 takich naruszeń – poinformował nas kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Czytaj także: Nie ma rejestru kart, więc niebieskie koperty nie tylko dla niepełnosprawnych>>

 

Parkowanie na cudzej karcie będzie kosztować więcej

Z kolei za korzystanie z nie swojej karty parkingowej kosztuje 1200 zł (do tej pory 800 zł). Jednak w postępowaniu sądowym, zgodnie z art. 96b Kodeksu wykroczeń kara grzywny może wzrosnąć do 2 tys. zł.

W obu przypadkach chodzi o naruszenie związane ze znakami P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b.

Jak informuje kom. Robert Opas, nie są prowadzone statystyki dotyczące posługiwania się nie swoją kartą parkingową ani statystyki dotyczące nałożonych grzywien w postaci mandatu karnego. - To tylko część skali zjawiska, gdyż w dużej mierze zjawiskiem nieprawidłowego parkowania, szczególnie w dużych miastach, zajmują się straże miejskie lub gminne – dodaje.

Pobierz w LEX: Wniosek o wydanie karty parkingowej >

Znowelizowana 2 grudnia 2021 r. ustawa - Prawo o ruchu drogowym wprowadza jeszcze jedną zmianę dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. Karę grzywny nie niższą niż 1500 zł będzie można zapłacić za m.in. niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej”. Od 17 września br. będzie można otrzymać za to wykroczenie maksymalnie 15 punktów karnych.

- Mandat za to wykroczenie wyniesie 350 zł w przypadku pojazdu mechanicznego. W przypadku pojazdu niemechanicznego, np. roweru będzie to mandat w wysokości od 50 do 500 zł, wcześniej było 350 zł – mówi st. sierż. Kamil Warda.

Czytaj także: Żołnierz inwalida nie otrzyma z automatu karty parkingowej>>

Kary trzeba powiązać z edukacją

Izabela Sopalska-Rybak z Fundacji Kulawa Warszawa ma nadzieję, że podwyższenie wysokości kar wpłynie na kierowców,

-  Po wyższych mandatach za przekroczenie prędkości widać że kierowcy jeżdżą wolniej, widzę to chociażby w Warszawie. Dlatego można mieć nadzieję, że zadziała to także w przypadku wyższych mandatów za nieuprawnione parkowanie na kopercie czy posługiwanie się nie swoją kartą parkingową. Wolałabym, żeby ludzie uczyli się bardziej poprzez edukację i podnoszenie świadomości, ale niestety efekt kary okazuje się bardziej skuteczny. Trudno powiedzieć, czy jest to wystarczający wzrost, w innych krajach te mandaty są jeszcze wyższe – komentuje.

- Niewątpliwie wciąż, nawet jeśli ktoś ma świadomość komu służy "koperta", zdarza się parkowanie "tylko na chwilę", na światłach awaryjnych, czego sama doświadczam jako kierowca uprawniony do parkowania na kopercie. Co ciekawe, takie parkowanie mniej zdarza się na miejscach dla służb, jak policja, karetka, czy miejscach dla dyplomatów przed ambasadami. Być może to kwestia czasu reakcji policji na te wykroczenia lub większych obaw kierowców przed mandatami – dodaje Izabela Sopalska-Rybak.

 

Dla kogo karta parkingowa?

Od 1 lipca 2014 r. w Polsce obowiązują karty parkingowe nowego typu i tylko one dają uprawnienie do parkowania na „kopercie”. Imienną kartę można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby uprawnione do karty parkingowej muszą mieć znaczny stopień niepełnosprawności i znacznie ograniczone możliwościami samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Do karty uprawniona jest także osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna) lub/i 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020).

Kartę może też otrzymać osoba do 16 roku  życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się. Karta wydana osobom indywidualnym jest ważna przez 5 lat.

Kartę może też otrzymać placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – na maksymalnie 3 lata. W tym przypadku samochód musi być własnością placówki i można jej używać tylko wtedy, gdy przewozi się osoby, którym placówka udziela wsparcia.