Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji potwierdził możliwość opodatkowania przychodów osiągniętych z wynajmu domków letniskowych zryczałtowanym procentowym podatkiem dochodowym, według 8,5-proc. stawki.

Lato daje możliwości zarobkowe

- To dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy letniskowych domków, którzy mają możliwość udostępnienia ich pod wynajem zwolennikom wypoczynku na polskim łonie natury. Letni sezon trwa w najlepsze i jeszcze się nie zakończył. Pogoda zachęca do wyjazdów z miast i udania się w miejsca agroturystyczne, które oferują ciszę w zielonych okolicach. Na popularności zyskuje więc wynajem domków letniskowych – stwierdza Barbara Sternik, konsultant w Vialto Partners.

Czytaj też: Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w związku z najmem pokoi gościnnych >>>

Ekspertka zauważa, że podatnicy z pewnością zadają sobie pytanie, jakiego typu jest to wynajem. Czy stanowi on najem prywatny, czy wiąże się bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej? Wątpliwości miała pewna podatniczka, która wskazała, że wynajem dwóch domków letniskowych odbywałby się krótkoterminowo, sezonowo. Będzie ona działać w swoim imieniu, bez zatrudniania pracowników i bez korzystania z usług księgowej. Umowę najmu będzie podpisywać bezpośrednio z osobą wynajmującą domek. Zdaniem podatniczki nie wystąpi w tym przypadku zorganizowany charakter,  nie jest planowana rejestracja działalności gospodarczej. Podatniczka wystąpiła o interpretację, czy może zastosować 8,5-proc. stawkę ryczałtu od osiągniętych przychodów?

Czytaj w LEX: Kiedy najem warto opodatkować ryczałtem – poradnik na przykładach >>>

 


Zarobek sezonowy bez zorganizowanych działań

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w interpretacji z 18 lipca br. uznał  to stanowisko za prawidłowe (nr 0115-KDIT1.4011.227.2022.2.MST).

Wskazał on, że nie wystąpi przesłanka ciągłości, gdyż działalność nie będzie wykonywana bez przerw. Nie znajdziemy również systematycznych i zorganizowanych działań, które wymagałyby postępowania według specjalnych planów przyczyniających się do uzyskania jak najwyższych dochodów.

Dyrektor KIS uznał, iż w przewidywane działania podatniczki zakładają stosowanie reguły gospodarności, która jest przyjętym zwyczajem i nie stanowi sama w sobie działalności gospodarczej.

Czytaj też: Wynajem domu na pokoje można opodatkować ryczałtem - Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.04.2017 r., 2461-IBPB-2-2.4511.145.2017.1.KK >>>

Dyrektor KIS wskazał, że skoro najem domków letniskowych będzie miał charakter okazjonalny, nieregularny, następować będzie sporadycznie i krótkoterminowo, a w celu obsługi najemców podatniczka nie zatrudni  pracowników i nie będzie korzystać z obsługi księgowej i zarządczej, najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody, jakie podatniczka uzyska ze wskazanego źródła podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 tys. zł, wówczas ryczałt od przychodów wyniesie 8,5 proc. Natomiast po przekroczeniu tego limitu podatniczka odprowadzi od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt w wysokości 12,5 proc. przychodów.

Czytaj też: Stawki podatkowe w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych >>>

 

- Stanowisko dyrektora KIS uważam za korzystne i prawidłowe. W mojej opinii, w analogicznych sytuacjach powinny być wydawane jednolite rozstrzygnięcia na korzyść podatnika. W dotychczas wydanych interpretacjach podatkowych dyrektora KIS znajdziemy korzystne podejście do zastosowania zryczałtowanego 8,5-proc. podatku dochodowego np. o nr 0114-KDIP3-1.4011.232.2018.1.KS1. lub 0115-KDIT1.4011.546.2020.1.MN – podkreśla Barbara Sternik.

Ekspertka wyjaśnia, że sądy administracyjne też akceptują takie podejście i  kwalifikują wynajem domków letniskowych jako prywatny najem. Korzystne stanowisko w tej sprawie zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wydanym wyroku z 4 maja 2016 r., o sygn. akt I SA/Gl 36/16.

 

 

- Podatnik, aby skorzystać z ryczałtowej stawki powinien spełnić warunki określone w art. 6-8 ustawy o ryczałcie oraz musi złożyć pisemne oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla miejsca zamieszkania danego podatnika. Decydujące znaczenie dla zakwalifikowania przychodów z najmu nieruchomości do źródła powinny mieć okoliczności danej sprawy – podkreśla Barbara Sternik.

Zobacz również: Po odwołaniu darowizny nieruchomości licznik pięciu lat bije od nowa >>

Czytaj też: Dokumentowanie najmu i dzierżawy nieruchomości >>>

Nie ma powtarzalności ani stricte zarobkowego charakteru

Ekspertka dodaje, że nie występuje tu element powtarzalności ani stricte zarobkowy charakter, który pozwalałby na utożsamianie takiej aktywności z działalnością gospodarczą.

- Ta zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, powinna charakteryzować się dążeniem do osiągnięcia zarobku, być prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany, dążąc do maksymalizacji zysków. Zdecydowanie w tego typu sytuacjach organy podatkowe powinny kwalifikować najem jako prywatny  o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy o PIT – podkreśla Barbara Sternik.

 

Zalecana jest jednak ostrożność

Inny ekspert ostrożnie podchodzi do tematu i zwraca uwagę na ciekawe aspekty, dotyczące samego wniosku o interpretację, mającego wpływ na odpowiedź skarbówki.

- Interpretacja słabo opisuje stan faktyczny i pomija wiele aspektów, które mogą mieć znaczenie w sprawie. W przedmiotowym stanie faktycznym nie zostało wskazane, w jaki sposób będzie udostępniana informacja potencjalnym najemcom o możliwości wynajmu domków letniskowych. Nie wskazano również, co ze sprzątaniem, zmianą pościeli etc. Pominięcie tych informacji ma znaczenie dla zakwalifikowania przychodów do właściwego źródła – stwierdza Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes w Biurex.

Ekspert zauważa, że podatniczka twierdzi, że nie zamierza świadczyć żadnych dodatkowych usług hotelarskich ani wydawać posiłków. - Należy nadmienić, że nie ma definicji legalnej usług hotelowych w ustawach podatkowych. Jako ciekawostka z ustawy niepodatkowej - art. 3 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych definiuje usługi hotelarskie jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych – stwierdza Michał Cielibała.

Jego zdaniem, składając wniosek o interpretację, należy zadbać o jego prawidłowe napisanie. - Dotyczy to zwłaszcza stanu faktycznego, czy zdarzenia przyszłego, które powinny zostać przedstawione możliwie szczegółowo i rzetelnie. Spełnienie tych warunków jest konieczne, aby podatnik mógł skorzystać z mocy ochronnej interpretacji. Osobiście uważam, że ta interpretacja nie może być kierunkowa dla wynajmujących domki krótkoterminowo osobom trzecim – podkreśla Michał Cielibała.