NSA: inwestor turbiny wodnej nie odpowiada za zalania

Jeśli zgłoszone prace mają przystosować elektrownię wodną do zamontowania turbiny i mieszczą się w zakresie remontu, a montaż nie wymagał uzyskania pozwolenia ani dokonania zgłoszenia, nie można...

14.04.2016

SN: bezskuteczne wypowiedzenie umowy z działkowcem

Wniesienie przez działkowca powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia - tak stanowi...

08.04.2016

NSA: gazy pod kontrolą nie zagrażają środowisku

Jeśli inwestor uzyskał decyzję starosty zezwalającą na wprowadzenie do powietrza pyłów i gazów z warsztatu, to nie ma podstaw do zaniechania działalności gospodarczej - taki jest sens wyroku...

04.04.2016

NSA: "Wspólnota Polska" słusznie ukarana grzywną

Sprawozdania wewnętrzne stowarzyszenia nie mogą być udostępniane powszechnie - wyjaśniał Naczelny Sąd Administracyjny. - Jednak Stowarzyszenie 'Wspólnota Polska na wezwanie sądu nie odpowiedziało,...

01.04.2016