Dłużnik nie musi osobiście stawiać się u komornika

Nie ma przepisu, który pozwalałby komornikowi sądowemu wezwać dłużnika do osobistego stawiennictwa w kancelarii pod rygorem ukarania go karą grzywny stwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort...

27.10.2017

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO

Od 25 maja 2018 r. w ochronie danych osobowych nic nie będzie już takie samo. Osoby fizyczne zyskają m.in. prawo do zapomnienia, a firmy i urzędy muszą spełnić szereg restrykcyjnych wymogów. Za ich...

25.10.2017

Jaka jurysdykcja właściwa dla blockchaina?

Jeśli blockchainy publiczne będą się w dalszym ciągu rozwijać tak dynamicznie jak obecnie, będziemy w najbliższym czasie świadkami postępującej alienacji blockchaina w stosunku do tradycyjnych...

24.10.2017

RPO: nie można przydzielać spraw sędziom na urlopie

Przyjęta w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych zasada, że przy przydziale spraw do sędziów pomija się osoby chore, ale nie pomija się nieobecnych z innych usprawiedliwionych powodów, jest...

23.10.2017

Szef MSZ: polskie sądy skorumpowane i niewydajne

Władza sądownicza to ostatnia część polskiego systemu, która nie została jeszcze zdemokratyzowana po upadku komunizmu. Jest skorumpowana i niewydajna. My zostaliśmy wybrani z obietnicą jej...

23.10.2017

Wolność zgromadzeń staje się iluzją

Poprzez nowelizację z grudnia 2016 r. prawo do zgromadzeń staje się jedną wielką iluzją. Dlatego, że na zgromadzenia cykliczne wyraża zgodę wojewoda, a nie gmina i to stanowi niebezpieczeństwo dla...

22.10.2017

Sieci sądowe wpływają na stosowanie prawa

Dr hab. Waldemar Hoff profesor Akademii Leona Koźmińskiego uważa, że sieci sądowe i administracyjne są zagrożeniem dla wolności obywatelskich i praworządności. Taką tezę szef Katedry Prawa...

22.10.2017