Znaczenie mediacji podkreślają też prawnicy - adwokaci i radcy prawni. Ich zdaniem konieczne są rozwiązania propagujące mediację - obywatel, który kieruje sprawę do sądu powinien najpierw dowiedzieć się co to mediacja, na czym polega i jakie są zalety takiego rozwiązania. W projekcie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego resort sprawiedliwości zaproponował wprowadzenie instytucji rodzinnego postępowania informacyjnego. Rozwiązanie to ma być stosowane w przypadku par z małoletnimi dziećmi. Mediator miałby im pomóc - warunkiem jest ich zgoda - w podjęciu kluczowych decyzji np. w zakresie opieki nad dziećmi.  
 

Patrycja Rojek-Socha: Czy ministerstwo planuje też inne rozwiązania w zakresie mediacji? 

Łukasz Piebiak: Z zadowoleniem patrzymy na wzrost zainteresowania mediacją jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Ministerstwo Sprawiedliwości - mogę powiedzieć - stawia sobie za cel przygotowanie takich rozwiązań, które w przyszłości pozwolą nam cieszyć się jeszcze większą liczbą spraw kierowanych do mediacji, a w perspektywie długofalowej zapewnią obywatelom lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a także odciążą sędziów od spraw, które można rozwiązać przy pomocy mediatora. 

 


Skuteczna mediacja to sposób na przyspieszenie procesów sądowych? 

Nade wszystko umożliwia ona zawarcie skutecznego i satysfakcjonującego porozumienia, a tym samym - tak - zakończenie sprawy w krótkim czasie.

Czytaj: Mediacja pracownicza. Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w praktyce >

Prawnicy zwracają uwagę, że istotne byłoby też podnoszenie kwalifikacji mediatorów. Wskazują, że sądy obecnie niechętnie korzystają z takich możliwości, bo niewielu mediatorów systematycznie się szkoli... 

Podnoszenie kwalifikacji mediatorów niewątpliwie przyczyni się do wzrostu jakości zawieranych ugód.  Przypominam, że w 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło do prac nad wprowadzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), kwalifikacji rynkowych w zakresie "prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”. Zostały one wprowadzone do ZSK w drodze obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości z 3 i 4 grudnia 2018 r (M.P. z 2018 poz. 1198 oraz poz. 1201). W naszej ocenie włączenie tych kwalifikacji do ZSK wpłynie pozytywnie na podniesienie standardów kształcenia kandydatów na mediatorów, a tym samym na skuteczność przeprowadzonych przez nich mediacji i jakość zawieranych ugód. Przyczyni się też do zwiększenia ilości spraw kierowanych przez sądy do mediacji, tym samym zmniejszając ilość tych rozpoznawanych w toku długotrwałych postępowań sądowych.

Czytaj: MS i samorządy za kolejnymi zachętami do mediacji>>
 


 

Mówimy o sprawach cywilnych i gospodarczych, a sprawy rodzinne? 

Obecnie trwają prace nad wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji rynkowej: "prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych”.  Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, że procedura włączenia kwalifikacji rynkowej do systemu ZSK nie ma negatywnego wpływu na instytucje i podmioty, które prowadzą szkolenia dla kandydatów na mediatorów. ZSK dotyczy jedynie walidacji i weryfikacji umiejętności mediatora, których nauczył się w trakcie szkoleń. Jest to jedna z dostępnych dróg do zdobycia kwalifikacji mediatora. 

Czytaj: Mediacje w Polsce zbyt rzadko wykorzystywane>>
 

Zaproponowane w nowelizacji kodeksu rodzinnego rozwiązanie może być lekarstwem na spory między rozwodzącymi się małżonkami? 

Wprowadzana instytucja rodzinnego postępowania informacyjnego jest odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości na postulaty zgłaszane przez środowisko sędziów, pełnomocników procesowych oraz mediatorów i ma pomóc małżonkom w podjęciu kluczowych decyzji w sprawach opieki nad dziećmi, w tym m.in. co do wysokości alimentów. Główną rolę w rodzinnym postępowaniu informacyjnym ma pełnić mediator, który oprócz udziału w posiedzeniu informacyjnym będzie mógł – za zgodą stron – przeprowadzić mediację rodzinną. W naszej ocenie takie rodzinne postępowanie informacyjne wpłynie na skrócenie czasu postępowania sądowego oraz przyczyni się do łagodzenia konfliktów pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami, a tym samym zmniejszy negatywne skutku rozwodu wobec ich małoletnich dzieci.

Czytaj: Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między lekarzem a świadczeniobiorcą – mediacja, odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa >

Czyli można spodziewać się kolejnych propozycji legislacyjnych dotyczących mediacji?

Tak, bo z uwagą obserwujemy funkcjonowanie mediacji w społeczeństwie. Tym samym nie można wykluczyć kolejnych propozycji w tym zakresie.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Jak budować markę firmy wykorzystując mediacje >

Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego >

Mediacje i postępowanie ugodowe w sprawach cywilnych i gospodarczych >

Rozwiązania przyspieszające postępowanie sądowe >