Testament można sporządzić też w podróży

Art. 953 Kodeksu cywilnego przewiduje, że podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą. Jednak to przepis niezwykle...

06.04.2014

Antydemokratyczna nowela prawa o adwokaturze

Wzmocnienie pozycji rzeczników dyscyplinarnych, wydłużenie okresu przedawnienia, rozpatrywanie spraw pod nieobecność obwinionych, upowszechnienie doręczeń zastępczych to niektóre z propozycji...

06.04.2014

Nagrywanie wymusza prawidłowość postępowania

W procedurze cywilnej nie uregulowano możliwości nagrywania rozprawy przez stronę, tak jak w postępowaniu karnym. Dlatego na sali rozpraw dochodzi niekiedy do konfliktów na tym tle - mówi dyr....

05.04.2014

Panoptykon: PE proponuje dobre rozwiązania dla internetu

Nie ulega wątpliwości, że rozwiązania przegłosowane w Brukseli będą miały zdecydowanie pozytywy wpływ na zasady funkcjonowania internetu, w szczególności na jego otwartość i neutralność - twierdzi...

03.04.2014

Organizacje pozarządowe zaniepokojone umową UE-USA

Polskie organizacje pozarządowe obawiają się, że zapisy umowy o wolnym handlu między UE, a USA zablokują możliwość zmiany przepisów krajowych, które byłby niekorzystne dla wielkich korporacji....

03.04.2014

Prawnicy zaniepokojeni dyrektywą o retencji danych

Obecna europejska dyrektywa dotycząca retencji danych i uchwalone na jej podstawie prawo krajowe niosą w sobie ryzyko nadużyć uważa polska delegacja do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych...

02.04.2014

Komisarz UE: USA powinny znieść wizy dla obywateli UE

Częścią umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a USA powinno być zniesienie wiz do USA dla wszystkich obywateli Wspólnoty - ocenił w środowej rozmowie z dziennikarzami komisarz UE ds. handlu...

02.04.2014

Służby: podsłuchy i billingi niezbędne

Przedstawiciele policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Wywiadu Skarbowego wykazywali we wtorek przed Trybunałem Konstytucyjnym, że niezbędne w ich pracy jest stosowanie technik operacyjnych i...

01.04.2014

Szef CBA broni w TK uprawnień swojej służby

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik nie zgadza się z większością zarzutów skarg autorstwa RPO i prokuratora generalnego, badanych przez Trybunał Konstytucyjny.

01.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski