Sędzia niemiecki o nagrywaniu rozpraw w Polsce

Sędziowie niemieccy są nieufni i gdyby wprowadzić taki system rejestracji rozpraw jaki obowiązuje w Polsce, to by mieli wątpliwości co do poufności rozprawy, i czy minister sprawiedliwości nie będzie...

01.04.2014

Gowin: zmiany dot. sądów to dzień triumfu układów

To dzień triumfu układów i koterii zawodowych - tak b. minister sprawiedliwości Jarosław Gowin odniósł się do decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podpisał ustawę przywracającą...

31.03.2014

Rekomendacje muszą spełniać najwyższe standardy

Przy tworzeniu prawa kluczową rolę odgrywają wiarygodna analiza konkretnej sytuacji oraz konsultacje z podmiotami podlegającymi regulacjom i innymi interesariuszami - twierdzi prezydent Pracodawców...

29.03.2014

Pytanie do SN: sąd ma badać podstawy wydania ENA?

Trzeba wyjaśnić, czy polski sąd w ramach procedury stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania ma wyjaśniać, czy jest konieczne stosowanie tego środka twierdzi rzecznik praw obywatelskich. I kieruje...

29.03.2014

Tusk: w UE najlepiej chroni się mniejszości narodowe

Nigdzie na świecie w sposób tak jednoznaczny nie chroni się mniejszości narodowych jak w Unii Europejskiej - powiedział w piątek premier Donald Tusk w Kiszyniowie po spotkaniu z premierem Mołdawii.

28.03.2014

KE: Ukrainie potrzebne wzmocnienie praworządności

Stworzenie wiarygodnego systemu wyborczego, zreformowanie prokuratury i wymiaru sprawiedliwości oraz policji, a także stworzenie mechanizmów dla zwalczania korupcji i oszustw finansowych to część...

28.03.2014

RPO: sprzeczne wytyczne wobec więziennych samobójców

W przypadku próby samobójczej więźnia służba więzienna ma dwie instrukcje. Jedna nakazuje ukarać taką osobę a potem ewentualnie kary nie wymierzać, a druga takiego obowiązku nie przewiduje. Rzecznik...

27.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski