Mikołaj Pietrzak, przewodniczący komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej twierdzi, że adwokat wykonując zawód musi kierować się prawami człowieka. To one tworzą fundament prawa cywilnego, prawa karnego, administracyjnego i gospodarczego. Wszystko to wiąże się z art.1 ustawy o adwokaturze. Nie można prawidłowo wykonywać funkcji adwokata nie kierując się społeczną odpowiedzialnością – podkreśla adw. Pietrzak.
Adwokat pełni funkcję gwarancyjną w relacji obywatel- państwo, ale także jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie standardów - dodaje. - To my składamy śmiałe wnioski, my nakłaniamy sądy, aby przesunąć dalej gwarancje wobec jednostki – wyjaśnia adw. Pietrzak. – Działamy na rzecz polepszenia ogółu wobec władz publicznych, choćby na kanwie jednej konkretnej sprawy.
Wyrazem społecznej odpowiedzialności adwokatury jest także działalność pro bono. Konkretnymi działaniami pro bono jest zajmowanie się sprawami z urzędu. Dlaczego przyjmujemy te sprawy? Dlatego, że większość z nas wierzy, że wypełniamy misję społecznej odpowiedzialności.
Adw. Pietrzak wyraził opinię ze poczucie misji zanika w młodszych pokoleniach adwokatury. Coraz więcej osób podchodzi do adwokatury jako do funkcji usługodawczej. Mówi się o usługach prawnych, a nie o pomocy prawnej, a to jest istotne rozróżnienie. Młodym ludziom wstępującym do samorządu trudno nabyć wrażliwość,  z którą wiąże się społeczna odpowiedzialność adwokatury, jeśli nie przejdzie się klasycznej drogi aplikacyjnej pod czułym okiem patrona. Tej wrażliwości nie można nauczyć się w ramach testów, nie można wykuć – dodaje Mikołaj Pietrzak.

Źródło: Konferencja ORA w Warszawie 21 maja 2013 r.