Prawnik SKOK polemizuje z decyzją KNF ws. statutu

Decyzja KNF o odmowie zatwierdzenia Statutu KSKOK nie jest ostateczna, bo przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Nie jest też prawomocna, ponieważ w dalszej...

29.07.2014

Zakazane klauzule dotyczyć będą wszystkich firm?

Od kilku lat Sąd Najwyższy konsekwentnie odmawia rozciągnięcia mocy wiążącej wyroku uznającego wzorzec umowny za niedozwolony na przedsiębiorców innych niż pozwany. Prezes UOKiK znalazł jednak...

29.07.2014

Potrzebna debata o naszej przestrzeni publicznej

W wielu krajach normą jest publiczna dyskusja o wyglądzie i kolorze domu, który ktoś chce postawić na swojej działce. A u nas tymczasem rząd proponuje zniesienie pozwoleń na budowę domu...

28.07.2014

RPO: potrzebne przepisy ws. prekampanii wyborczej

Brakuje w polskim prawie regulacji dot. agitacji przed rozpoczęciem kampanii wyborczej lub poza jej granicami; ta luka narusza zasadę równości kandydatów i jawności finansowania kampanii - uważa...

25.07.2014

Asesor sądowy tylko z kontrasygnatą premiera?

Akt powołania asesora sądowego będzie wymagał kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów twierdzi Biuro Analiz Sejmowych. Dodaje jednak, że nie musi to przesądzać o niekonstytucyjności tej instytucji.

24.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski