PG: kadencyjność ograniczy niezawisłość asesora

Asesor sądowy pozbawiony będzie jednej z konstytucyjnych gwarancji twierdzi Andrzej Seremet, prokurator generalny. Takie stanowisko przedstawił w opinii do prezydenckiego projektu nowelizacji prawa o...

09.06.2014

Szef UOKiK: niech firmy poprawią kodeksy etyczne

Nowe prawo antymonopolowe, które wprowadza osobistą odpowiedzialność członków zarządów za udział firm w kartelach, powinno skłonić przedsiębiorstwa do poprawy ich wewnętrznych kodeksów postępowania -...

09.06.2014

Deregulacja wyeliminuje urbanistów

Druga transza deregulacji zawodów szczególnie mocno dotknie urbanistów, architektów oraz inżynierów budowlanych. Samorządy urbanistów uważają, że ustawa faktycznie likwiduje zawód, zamiast ułatwiać...

08.06.2014

MS szykuje cios w pseudokonsumenckie pozwy

Projektowana reforma kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie...

07.06.2014

Wiceminister: niezawisłość nie służy równości

Stworzenie szerokiego katalogu instrumentów dla działalności orzeczniczej sądu, pozostawia temu ostatniemu rozległe pole decyzyjne. A to może prowadzić do naruszenia zasady równości - twierdzi Michał...

06.06.2014

KRS ma zastrzeżenia do projektu ws. ochrony świadków

Ograniczenie rodzajów spraw, w których świadkom i pokrzywdzonym może być przydzielona ochrona, budzi zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa. Swoje uwagi KRS zawarła w opinii do konsultowanego obecnie...

05.06.2014

Prof. Łętowska: nowa ustawa korzystna dla konsumenta

Powrót do jednolitego uregulowania sprzedaży, podjęcie próby systemowego scalenia prawa w obrębie transakcji sprzedaży oraz powrót do dawnego schematu odpowiedzialności za jakość przy sprzedaży:...

04.06.2014

RPO: ławnicy tracą na sądzeniu

Wprawdzie ławnik ma zapewnioną rekompensatę za utracone w czasie pełnienia swojej misji wynagrodzenie, ale jeśli uwzględni się obniżenie wysokości przysługującego mu zasiłku chorobowego czy...

03.06.2014

RPO: eksmisja na bruk narusza konstytucyjne zasady

Nie ma w Polsce jednolitego standardu ochrony lokatorów przed eksmisją na bruk twierdzi rzecznik praw obywatelskich. I dodaje, że jest to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą poszanowania i ochrony...

03.06.2014