W swoim artykule w "Państwie i Prawie" autorki stwierdzają m.in., że w postępowaniu w  sprawach z  oskarżenia prywatnego pokrzywdzony może domagać się stwierdzenia odpowiedzialności karnej sprawcy czynu. Podkreślają jednak, że celem tego postępowania jest również łagodzenie i likwidowanie powstałych konfliktów. Formalizm procesowy i sztywność reguł prawa materialnego nie zawsze jednak pozwalają znaleźć właściwe rozwiązanie sporu i często ograniczają sąd do badania tych faktów, które wypełniają znamiona normy prawa karnego materialnego, pozostawiając zwykle poza polem jego widzenia właściwe przyczyny konflikt. Więcej>>>