Podczas sesji plenarnej w Wenecji 8 i 9 grudnia organ doradczy Rady Europy wyda opinię także na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze. O przygotowanie takiej opinii poprosił w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). W ramach prac nad tym dokumentem delegacja Komisji Weneckiej prowadziła rozmowy w Warszawie pod koniec października.

W czasie obrad plenarnych w weneckiej Scuola Grande di San Giovanni Evangelista wydana i ogłoszona zostanie również druga opinia, dotycząca projektów ustaw o reformie sądownictwa. Wniosło o to w październiku ZPRE.

Komisja Wenecka informowała wcześniej, że w związku z tym rozważa możliwość ponownego przyjazdu na rozmowy do Polski w listopadzie.

Rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos powiedział we wtorek PAP, że Zgromadzenie Parlamentarne poprosiło o jak najszybsze wydanie opinii na temat projektów ustaw.

"Komisja Wenecka zaproponowała władzom Polski jako datę wizyty 16-17 listopada, ale one wystąpiły z propozycją przełożenia wizyty na początek 2018 roku" - wyjaśnił.

"Ponieważ jednak projekty ustaw mogą zostać przedłożone w parlamencie do głosowania w każdej chwili, Komisja Wenecka postanowiła pracować nad opinią i przygotować ją na grudniową sesję bez (składania) wizyty" - dodał rzecznik RE.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)