RPO upomina się o prawa wyborcze więźniów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podjęcia przez funkcjonariuszy SW rozbudowanych działań informacyjnych związanych z prawami wyborczymi...

21.10.2015

Tylko co trzeci kandydat zdał egzamin notarialny

Prawnicy

Spośród 448 osób, które w tym roku podchodziły do zawodowego egzaminu notarialnego, zdało 127, czyli 28,3 proc. Wynik jest więc nieco gorszy niż w ubiegłym roku, gdy zdało 31 proc.

21.10.2015

Kolejny rekord w polskiej legislacji pobity

W trzecim kwartale br. przyjęto w Polsce 6548 stron aktów prawnych, czyli o 13,2 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z cyklicznego badania Grant Thornton. Na zapoznanie się z nowymi przepisami...

21.10.2015

Tylko stary dyrektor kandyduje na nowego dyrektora KSSiP

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwa procedura konkursowa na stanowisko nowego dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Do udziału w konkursie zgłosiła się tylko jedna osoba sędzia Leszek...

21.10.2015

BCC skarży do TK ustawę krajobrazową

Ustawa krajobrazowa w sposób rażący godzi w konstytucyjne prawo własności. Jej przepisy prowadzą do nałożenia kolejnego już ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością przez jej właściciela czy...

21.10.2015

W Warszawie będzie ulica adw. Mikke

Prawnicy

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady Miasta Warszawy pozytywnie rozpatrzyła we wtorek wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, by nazwać ulicę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego...

21.10.2015

Adwokaci udzielą pomocy prawnej cudzoziemcom

Szef Urzędu do Spraw Uchodźców zaprasza adwokatów do dobrowolnego udziału w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców. Okręgowe rady adwokackie mają do 30 listopada br. przekazać listy adwokatów...

20.10.2015