Sukces Kancelarii RKKW w sporze o patent europejski

Rynek

Unieważnienie patentu europejskiego ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego - to efekt zabiegów kancelarii RKKW na rzecz polskiej znanej spółki z branży produkcyjnej.

22.10.2015

KE przygotowuje nowe zasady dla unijnego rynku

Unijna komisarz ds. jednolitego rynku Elżbieta Bieńkowska ma szanse na zwiększenie kompetencji, by móc lepiej przeciwstawiać się praktykom dyskryminującym konsumentów w UE. W przyszłym tygodniu Polka...

22.10.2015

Petycje słabo przyjmują się w Polsce

Obywatele niechętnie korzystają z nowego prawa, które miało być przełomem w ich kontaktach z politykami. Od 6 września do Sejmu wpłynęły tylko cztery petycje.

22.10.2015

UE: surowa kara dla kartelu producentów nagrywarek

Ośmiu producentów, w tym Hitachi, Toshiba - Samsung i Sony, zostało ukaranych grzywna w wysokości 116 mln euro za zmowę na rynku nagrywarek dysków optycznych - podała w środę Komisja Europejska.

22.10.2015