Jak deklaruje uczelnia, studia adresowane są przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów oraz prawników wewnętrzni firm informatycznych.  Ich program może jednak zainteresować także osoby negocjujące i zarządzających umowami IT, dyrektorów i managerów IT, a także kierowników projektów informatycznych.
Program studiów oparty jest na analizie i ćwiczeniu najbardziej aktualnych problemów prawnych nowoczesnych technologii, zajęcia prowadzone będą przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę praktyków z doświadczeniem dydaktycznym. 
Ich uczestnicy będą przerabiać m.in. takie przedmioty jak prawo własności intelektualnej  w projektach IT (prawo autorskie, patenty,  bazy danych, multimedia, zarządzenie projektami IT, umowy na wdrożenie systemu informatycznego, spory sądowe i  postępowania arbitrażowe w IT , ochrona danych osobowych prawne aspekty handlu elektronicznego , prawne aspekty podpisu elektronicznego, prawne aspekty e-marketingu w internecie, prawo zamówień publicznych w projektach IT , opodatkowanie kontraktów IT (licencje, usługi IT).