NRA: adwokat na srebrnym ekranie

Prawnicy

Najlepsze dramaty sądowe, między innymi autorstwa Sidneya Lumeta, Roberta Mulligana oraz Billyego Wildera będzie można obejrzeć 6 i 7 października w warszawski kinie Muranów.

02.10.2012

Rząd chce zmienić sposób liczenia długu publicznego

Zmianę sposobu liczenia państwowego długu publicznego przewidują przyjęte we wtorek założenia do projektu ustawy o finansach publicznych. Chodzi m.in. o ograniczenie wpływu wahań kursów walut obcych...

02.10.2012

UE ureguluje komputerową chmurę

Powstaną unijne przepisy regulujące w jednolity sposób funkcjonowanie chmur obliczeniowych (Cloud Computing). Prace nad ich stworzeniem rozpoczęła właśnie Komisja Europejska.

02.10.2012

Projekt nowego prawa energetycznego już gotowy

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad projektem ustawy Prawo energetyczne, która ma regulować zasady dostarczania energii elektrycznej lub ciepła, w tym np. przyłączania do sieci, a także...

02.10.2012

Rząd zdereguluje 91 następnych zawodów

Dostęp do kolejnych 91 zawodów rząd chce otworzyć w tzw. drugiej transzy deregulacji. Zostanie ona przedstawiona, tydzień po przyjęciu przez rząd pierwszej, liczącej 50 profesji.

02.10.2012

Unijny trybunał będzie miał nowy regulamin

Dostosowaniu struktury i treści Regulaminu postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości do ewolucji jego właściwości, uproszczeniu niektórych procedur oraz ograniczeniu długości...

02.10.2012

Nowe egzaminy na prawo jazdy jednak później

Jest już niemal przesądzone, że zmiany w testach na prawo jazdy wbrew wcześ niejszym zapowiedziom nie wejdą od 19 stycznia 2013 r. Miały być one radykalne i zrewolucjonizować system szkolenia...

02.10.2012

KRS: prokurator Zalewski działa legalnie

Prawnicy

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Jarema Sawiński uważa, że wskazanie przez prezydenta przedstawiciela w KRS nie wymaga kontrasygnaty premiera.

01.10.2012