Decyzja ministra to reakcja na artykuł pt. „Tajne dokumenty poza kontrolą”, opublikowany w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 26 stycznia br., o rzekomych nieprawidłowościach przy przechowywaniu akt ze śledztw prowadzonych przez wydziały ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej.
Kontrolę przeprowadzą pracownicy Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.Wyniki kontroli mają trafić do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego najpóźniej 10 marca. Jak informuje w komunikacie Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli zlecona przez ministra kontrola wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, podejmie on stosowne działania, a także wyda decyzje wobec osób odpowiedzialnych za uchybienia.