Rada Infrastruktury jest komitetem eksperckim PKPP Lewiatan, w skład którego wchodzą przedstawiciele firm członkowskich i związków należących do Konfederacji, a także eksperci Lewiatana oraz eksperci zewnętrzni. Wiceprzewodniczącym Rady Infrastruktury PKPP Lewiatan został Christian Schnell, sekretarzem Grzegorz Lang również z BSJP. Rada Infrastruktury powołała dotychczas trzy grupy robocze, w skład których wchodzą partnerzy oraz prawnicy BSJP: Piotr Jurczak jest członkiem grupy ds. zagospodarowania przestrzennego, Katarzyna Domańska-Mołdawa - grupy ds. finansowania inwestycji i Grzegorz Lang - grupy ds. zamówień publicznych. W skład grupy ds. zagospodarowania przestrzennego weszła również mec. Jolanta Kalecińska-Rossi, partner w White & Case.

Rada Infrastruktury jest neutralną platformą wymiany doświadczeń przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Głównym celem Rady Infrastruktury jest podejmowanie skoordynowanych działań na rzecz ulepszania ustawodawstwa krajowego oraz unijnego, a także znoszenie barier w ustawach i rozporządzeniach dotyczących szeroko rozumianej infrastruktury.  Obecnie Rada koncentruje się na legislacji dotyczącej infrastruktury.

Stanowiska, opinie i oceny Rady Infrastruktury wykorzystywane będą przez PKPP Lewiatan:
• w procesie konsultacji społecznych rządowych projektów aktów prawnych
• w pracach Komisji Trójstronnej
• w procesie legislacyjnym w krajowym parlamencie
• w ramach członkowstwa w BUSINESSEUROPE przy konsultacji unijnych aktów prawnych
• w przypadkach konsultacji unijnych aktów prawnych poza BUSINESSEUROPE (bezpośrednio z Komisją Europejską bądź Parlamentem Europejskim)
• na konferencjach naukowych i programowych związanych z tematem infrastruktury.