Głównym celem organizatorów nowej organizacji jest działanie na rzecz integrowania środowisko prawników zajmujących się sprawami prawnymi w przedsiębiorstwach.- Mamy poczucie, że jesteśmy za mało widoczni, że nasz wizerunek w opinii publicznej jest gorszy, słabszy niż na to zasługujemy. Ta powszechna percepcja sytuuje nas zdecydowanie gorzej niż prawników z kancelarii. My oczywiście nie mamy takiego zdania o sobie i chcemy się z tym przebijać na forum publiczne – mówi Waldemar Koper*.
Według założeń grupy założycielskiej, stowarzyszenie ma stanowić platformę dla komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia oraz pomiędzy stowarzyszeniem a środowiskiem prawników w Polsce. Powstać ma m.in. nowoczesna, zaawansowana technologicznie i aktywna strona internetowa, która z jednej strony pozwoli ludziom wykonującym ten zawód na efektywną komunikację pomiędzy sobą, jak również na stworzenie pewnego forum edukacyjnego. - Chcemy w ten sposób prowadzić akcję edukacyjną w zakresie potrzebnej w naszej pracy wiedzy prawniczej, jak i w odniesieniu do zarządzania sprawami prawnymi w przedsiębiorstwie. Dla naszej grupy to jest bardzo ważne, a nigdzie nas tego dotychczas nie uczono. To jak zarządzamy tymi sprawami, czy działami prawnymi w firmach jest bardziej efektem intuicji i obserwacji, niż solidnej wiedzy – mówi mec. Koper.

W grupie założycielskiej stowarzyszenia jest kilkudziesięciu prawników z największych polskich przedsiębiorstw, którzy jako pierwsi zgłosili akces do stowarzyszenia. Sprawą otwartą, jak mówi Waldemar Koper, jest to, czy do organizacji włączą się także prawnicy pracujący w urzędach i instytucjach publicznych. - Statut stowarzyszenia nie wprowadza takiego ograniczenia, więc zarówno radcowie prawni zatrudnieni w instytucjach jak i inni prawnicy odpowiedzialni za sprawy prawne w przedsiębiorstwach czy innych instytucjach, będą mogli do niego wstępować – mówi.
Mimo że większość spośród założycieli stowarzyszenia to radcowie prawni, nie będzie ono organizacją związaną z samorządem radcowskim. - Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem. Ale na bardzo wczesnym etapie prac organizacyjnych udaliśmy się do prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i poinformowaliśmy go, co zamierzamy zrobić. Poprosiliśmy o coś w rodzaju błogosławieństwa i dostaliśmy je. Zakładamy, że stowarzyszenie będzie bardzo blisko współpracowało z samorządem radców prawnych, a w przyszłości z samorządem nowej adwokatury, jeśli taka powstanie- mówi Waldemar Koper.

 

Jak informuje szef komitetu założycielskiego, tego typu stowarzyszenia działają w zdecydowanej większości krajów europejskich, w tych wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Te europejskie organizacje są zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Prawników Przedsiębiorstw. Największą taką organizacją jest stowarzyszenie amerykańskie.

 

*Waldemar Koper jest dyrektorem ds. prawnych w Kompanii Piwowarskiej