Przedłużająca się pandemia zmobilizowała sądy do korzystania z nowych technologii. Coraz więcej z nich przeprowadza rozprawy online, ale nie wszystkie. Dysproporcje są duże - liderzy mają na koncie tysiące e-rozpraw, są też sądy z niemal zerowym bilansem. To efekt zarówno problemów technicznych, jak i różnego podejścia do tej kwestii - wynika z raportu opracowanego w ramach projektu Nowe Technologie – Nowa Sprawiedliwość.
Patrycja Rojek-Socha
08.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Od kilku lat widać większe zaangażowanie prawniczek w samorządach, ale też w życiu społecznym. Wyostrzyła to trwająca pandemia i ważne z punktu widzenia obywateli wydarzenia - choćby wyrok TK ograniczający legalną aborcję. Kobiety podejmują istotne inicjatywy, zabierają głos i angażują się w precedensowe sprawy, ale na co dzień nadal zmagają się z dysproporcjami w zarobkach
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Towarzystwo ubezpieczeniowe bezzasadnie podważało wiarygodność opinii wydanej przez biegłego sądowego neurologa. Opinia była rzetelnym dowodem, na którego podstawie można było ustalić stopień uszczerbku na zdrowiu powoda, który doznał udaru mózgu - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd nie uznał ekspertyzy wydanej w procedurze wewnętrznej w pozwanej spółce.
Aleksandra Partyk
08.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Rzecznik dyscyplinarny sędziów podjął czynności wyjaśniające w związku z wywiadem udzielonym przez krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Według rzecznika sędzia mógł uchybić godności urzędu m.in. poprzez kwestionowanie legalności powołania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Sędzia ma już dyscyplinarkę za wywiad udzielony w 2019 roku Prawo.pl.
Krzysztof Sobczak
07.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do Senatu trafiła już ustawa autorstwa prezydenta nowelizująca przepisy o Sądzie Najwyższym. Budzi spore kontrowersje, m.in. ze względu na zmiany zasad wskazywania kandydatów na prezesów SN. Negatywnie zaopiniowała ją też Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która nie ma wątpliwości, że to kolejny krok do ograniczania niezależności sądownictwa, a nawet utrudniania implementacji orzeczeń TSUE.
Patrycja Rojek-Socha
06.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Udowodnić wykorzystanie seksualne dziecka jest bardzo trudno - przyznają sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Ofiary są bowiem zdane na dobrą wolę dorosłych. Sprawy dzieją się za tzw. „zamkniętymi drzwiami”, a przeszkodą w wykrywaniu sprawców jest czas, zderzenie z autorytetem rodzica, wychowawcy czy duchownego. Stąd postulaty zniesienia terminu przedawnienia karalności tych przestępstw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
06.03.2021
Prawo karne Prawo rodzinne
Rozprawa w sprawie Grzęda przeciwko Polsce wyznaczona została na 19 maja 2021 r. przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o sędziego wybranego w 2016 r. do ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa. W wyniku uchwalonej w grudniu 2017 r. noweli ustawy o KRS przerwano jego czteroletnią kadencję i to mimo że taki czas określa wprost konstytucja.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ubiegłoroczna nowelizacja procedury cywilnej spędza sen z powiek sędziów, co skutkuje licznymi pytaniami do Sądu Najwyższego. Jedna z ostatnich uchwał dotyczy przepisów przejściowych. Wynika z niej, że apelacje wniesione po wejściu w życie noweli, w sprawach które poprzednio nie podlegały, ale teraz już podlegają przepisom dotyczącym postępowania uproszczonego, powinny tak właśnie być rozpoznawane.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
W polskim piśmiennictwie prawniczym szeroko komentowany jest wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, który przyznał 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania dla Tomasza Komendy za 18 lat niesłusznego pozbawienia wolności. Na jakiej podstawie Tomasz Komenda uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie - analizuje Hanna Puchała z GSW LEGAL.
Hanna Puchała
05.03.2021
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Akademickie poradnie prawne działają od lat i pomagały w setkach tysięcy spraw. Potencjał działających w nich studentów i nauczycieli akademickich dostrzega ministerstwo sprawiedliwości. Chciałoby włączyć je do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ale krytycznie oceniają to m.in. adwokaci, podnosząc, że także wsparcie obywateli musi mieć profesjonalny charakter.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
05.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prokuratora Krajowego i utrzymującą ją w mocy decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie odmowy udostępnienia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2021
Prokuratura RODO
Chodzi o restrukturyzację zadłużenia Polimex Mostostal o łącznej wartości około 2 mld zł. Właśnie zakończył się szósty i ostatni jego etap. Kancelaria Clifford Chance doradzała wierzycielom finansowym, w trwający 8 lat proces zaangażowany był ponad 30-osobowy zespół jej prawników.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2021
Rynek
Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych - brzmi uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego. Dochodzi w ten sposób do wyjaśnienia szczegółów dokumentu na podstawie np. relacji spadkodawcy z osobami wskazanymi w testamencie lub pominiętymi,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2021
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Policja, Straż Graniczna mogą pozyskiwać dane z Krajowego Rejestru Karnego, także prowadząc np. czynności operacyjno–rozpoznawcze. To rozszerzenie ich kompetencji, bo wcześniej np. policjanci mogli sięgać po takie informacje ale w ramach postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Policja
Przedstawione zarzuty karne nie tylko komplikują życie, ale prowadzą do stygmatyzacji tych, którzy je usłyszeli. Senatorowie proponują więc, by za niewątpliwie niesłuszne zarzuty lub oskarżenie przysługiwały zadośćuczynienie i odszkodowanie. I choć prawnicy co do zasady ideę chwalą, widzą też zagrożenia - bo źle wprowadzone przepisy mogą kłaść się cieniem na prowadzone śledztwa.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller. O wystąpienie z takim pytaniem zaapelowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
03.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Likwidacja przedawnienia przestępstw pedofilskich, podniesienie ochrony granicy prawnokarnej dzieci do 16. roku życia i rezygnacja kar nieizolacyjnych za pedofilię - takie m.in. rozwiązania znalazły się w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego, który Państwowa Komisja ds. Pedofilii przedstawiła prezydentowi.
Krzysztof Sobczak
03.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wspiera austriacką grupę Mayr-Melnhof Karton przy planowanym zakupie papierni w Kwidzynie od International Paper za kwotę około 670 mln euro i dodatkowo ok. 33 mln euro na spłatę zobowiązań z tytułu użytkowania i leasingu operacyjnego.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2021
Rynek
Sprawca podpalenia biura posłanki Beaty Kempy leczy się na wolności. Sąd stwierdził jego niepoczytalność i umorzył sprawę. - Izolacja zabezpieczająca nie może trwać w nieskończoność bez sprawdzania postępów. Sąd musi ustosunkować się czy konieczne jest stosowanie środków w zamkniętym zakładzie. Opinia psychiatryczna wskazywała, że nie jest to konieczne,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zażalenia poziome miały co do zasady usprawnić i przyspieszyć szczególnie proste sprawy cywilne. Mimo że nowa procedura obowiązuje już prawie półtora roku sądy nadal mają z nimi problemy. Efekt - liczne pytania do Sądu Najwyższego. Właśnia zapadła kolejna uchwała w tym zakresie - SN uznał, że zażalenia dotyczące kar finansowych za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem powinny trafiać do drugiej instancji.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Doradcy podatkowi nie wiedzą, czy od 1 lipca będą musieli - tak jak adwokaci i radcowie prawni - posiadać kasy fiskalne on-line. Wszystko przez „usługi prawnicze”, jakie zapisało w rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Chodzi o to, że pojęcie to jest szerszej rozumiane niż usługi prawne i reprezentacji, które doradcy podatkowi również świadczą.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii Europejskiej - stwierdził we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A NSA może teraz rozpatrzyć odwołania kandydatów na sędziów SN.
Krzysztof Sobczak
02.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Bezsporny jest nałożony na wolność sumienia i wyznania parasol ochronny w formie obowiązujących przepisów prawa. Z tej wolności wywodzi się prawnokarna ochrona uczuć religijnych. Z drugiej zaś strony, wolność słowa, podlega ochronie prawnej na polu konstytucyjnym i międzynarodowym - pisze adwokat Marcin Pawelec-Jakowiecki, komentując wyrok w sprawie "tęczowej Maryi".
Marcin Pawelec-Jakowiecki
02.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości UE jedynie powtórzył prokonstytucyjną wykładnię, którą Izba Kontroli z powodzeniem stosowała od ponad roku w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy dokonuje już kontroli uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. A powołanie przez prezydenta sędziów na stanowiska jest nieodwracalne - uważa sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-doręczenia tak, ale konieczna możliwość weryfikacji

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
W publicznej dyskusji nad planowaną nowelizacją procedury cywilnej, zgodnie z którą przystępując do sporu sądowego w sprawach cywilnych, adwokaci i radcowie prawni będą musieli podać adres e-mailowy, umyka jednak istotna rzecz. Nie tylko pełnomocnik może nie odebrać na czas maila, mail z sądu może nie dotrzeć do adresata z różnych przyczyn technicznych - pisze Robert Szczepanek,
Robert Szczepanek
02.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Sądy dokonały błędnej wykładni przepisów prawa i de facto pozbawiły właścicieli lokali ochrony wynikającej z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - wskazał w skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny. W jego ocenie naruszono konstytucyjne zasady wolności i prawa człowieka. To 17 skarga nadzwyczajna prokuratury dotycząca tej kwestii.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Najnowsze propozycje zmian w procedurze mają usprawnić proces cywilny, gdzie oczekiwanie na rozpoznanie sprawy i jej zakończenie jest coraz dłuższe. Tego rodzaju uzasadnienie zdaje się być motorem napędowym wszystkich zmian procedury w ostatnim czasie, remedium na to co jest, wręcz zaklęciem, którego powołanie zwalnia z obowiązku dbania o prawa stron - pisze prof. Mariusz Załucki.
Mariusz Załucki
02.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy: Sędzia Tuleya nadal zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Igor Tuleya pozostaje nadal zawieszony w obowiązkach służbowych. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie wpływa na zmianę stanowiska prezesa warszawskiego sądu okręgowego w tej sprawie - poinformował w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie. W poniedziałek sędzia Tuleya stawił się w pracy.
Krzysztof Sobczak
01.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku opublikowanym 16 lutego uznał, iż notyfikacja decyzji administracyjnej wyłącznie w drodze obwieszczenia w Internecie nie naruszyła prawa do rzetelnego procesu, mimo że skarżący nie wiedzieli o wydaniu tej decyzji. Trybunał wziął pod uwagę okoliczność, że jest bardzo wysoka dostępność i skala użytkowania internetu.
Katarzyna Warecka
01.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Z początkiem marca do grona partnerów kancelarii DZP dołączył Rafał Grochowski. Wraz ze swoim zespołem wzmocni Praktykę Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych prowadzoną przez Andrzeja Foltyna, partnera i szefa Praktyki oraz Magdalenę Skowrońską, partnera.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2021
Rynek
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski