Siła wyższa to odpowiedź Kodeksu cywilnego na koronawirusa

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.
Pandemia koronawirusa ma charakter katastrofy naturalnej o szczególnej skali i wpływa na nadzwyczajne zaburzenie stosunków cywilnoprawnych, w tym funkcjonowania firm. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego ułatwiłoby przeciwdziałanie skutkom tej sytuacji, jednak już teraz kodeks cywilny daje wiele możliwości ochrony swoich interesów - pisze adwokat Michał Burtowy.
Michał Burtowy
20.03.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

Organizacje apelują o ciszę legislacyjną w czasie epidemii

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W obecnym wyjątkowym okresie, w którym nasze codzienne funkcjonowanie uzależnione jest od napływających informacji o liczbie nowych zachorowań i tempa rozprzestrzeniania się wirusa, parlament powinien ograniczyć się do  zmian w prawie, które są niezbędne w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków koronawirusa oraz absolutnie pilne z punktu widzenia działania państwa.  
Krzysztof Sobczak
19.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wstrzymane mają być nierozpoczęte i zawieszone biegi terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem, terminy przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także m.in. w postępowaniach sądowych - informuje ministerstwo.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Epidemia coraz bardziej wpływa na sytuację w więzieniach i aresztach. Według ostatnich danych ograniczeniami w odwiedzinach, widzeniach i wstrzymaniem zatrudnienie więźniów objęto już 152 jednostki. Szykują się kolejne problemy - alarmują prawnicy - i wskazują choćby na spłaty grzywien i kosztów postępowań.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Mija tydzień odkąd sądy, z powodu zagrożenia koronawirusem, ograniczyły swoją pracę. Z zalecenia ministerstwa i zarządzeń prezesów wynika, że taka sytuacja potrwa do końca kwietnia. Coraz bardziej nerwowo reagują na to prawnicy - wskazując na biegnące terminy procesowe. Resort - jak ustaliło Prawo.pl - rekomenduje wstrzymanie wysyłki pism, z których mogą one wynikać.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2020
Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie teraz legalnie wynoszą akta do domu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Wyjątkowo z powodu ataku epidemii koronawirusa sędziowie uzyskali pozwolenia od swoich prezesów na pracę w domu i wynoszenie akt z sądu. Czyli na działania karane dyscyplinarnie w normalnym czasie. Jednak brak dygitalizacji akt w sądach powszechnych nie pozwala na pracę on-line. Tylko Sąd Najwyższy ma intranet pozwalający na zdalne dotarcie do kasacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
O tym, że w czasie epidemii powroty z zagranicznych wyjazdów są szczególnie trudne przekonały się już tysiące Polaków. Poza granicami kraju utknęli też adwokaci, aplikanci i ich bliscy. Od 15 marca - na bieżąco - stara się im pomagać Naczelna Rada Adwokacka. Nie tylko koordynuje kwestie biletów, szuka miejsc w samolotach, ale też sprawdza stan ubezpieczenia medycznego czy ważność wizy.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2020
Prawnicy

Samorząd: Notariusze decydują o pracy kancelarii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Decyzje dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu kancelarii notarialnych, w tym na przykład czasu ich otwarcia, podejmować mogą wyłącznie w sposób samodzielny i suwerenny poszczególni notariusze - stwierdziła w przyjętym w środę stanowisku Krajowa Rada Notarialna.
Krzysztof Sobczak
18.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął szczególne środki ostrożności w związku z pandemią wirusa Covid-19. 6-miesięczny termin na wnoszenie skarg indywidualnych został wydłużony, począwszy od 16 marca, o miesiąc. Na miesiąc ulega również zawieszeniu bieg innych terminów w postępowaniu przed Trybunałem.
Katarzyna Warecka
18.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Uchwała prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczy na razie tych samorządów adwokackich, które zdecydowały się na zawieszenie składek od swoich członków. Takie kroki podjęły m.in. Izby z Poznania i Katowic. Chodzi o procent składek, który w marcu miał zostać wpłacony na rzecz NRA - termin odroczono w tych przypadkach do 31 maja 2020 r.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2020
Prawnicy

​Decyzja administracyjna ważniejsza niż orzeczenie sądu?

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Wykonanie decyzji administracyjnych czy orzeczenie w sprawie cywilnej? – pytanie, na które odpowiedź wydaje się oczywista, powodować może różnice interpretacji. Jak się okazuje, zagadnienie jest wciąż aktualne, mimo, jakby mogło się wydawać, bogatych doświadczeń czy istniejącego już orzecznictwa na ten temat - pisze adwokat Michał Rutkowski
Michał Rutkowski
18.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
W obecnym stanie prawnym strona, która będzie wnosić zażalenie na rozstrzygnięcie sądu musi wcześniej złożyć wniosek o uzasadnienie przez sąd orzeczenia. Jeśli nie dochowa ona tego wymogu, to wówczas jej zażalenie podlegać musi odrzuceniu, skoro jest niedopuszczalne - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Aleksandra Partyk
18.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Trwający właśnie stan zagrożenia epidemicznego wprowadza takie ograniczenia, przy których niemożliwe jest prowadzenie normalnej kampanii politycznej przed wyborami prezydenckimi - mówi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale zastrzega, że do ich przesunięcia potrzebne i możliwe jest ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
Krzysztof Sobczak
18.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Wybory
Ograniczona praca sądów, przejście na pracę zdalną, mniejsza liczba klientów - to wszystko już wkrótce negatywnie odbije się na sytuacji prawników, szczególnie tych, którzy prowadzą własne, niewielkie kancelarie. Samorządy apelują do premiera o objęcie ich pakietem pomocowym, niektóre już zawieszają im składki członkowskie.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W Naczelnym Sądzie Administracyjnym ograniczono pracę biura podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych, z kolei kasy sądu przyjmują wpłaty jedynie na rachunek bankowy. Podobne zasady są w większości wojewódzkich sądów administracyjnych.
Katarzyna Nowosielska
17.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Umożliwienie prezesom sądów apelacyjnych, a jeśli to nie będzie możliwe - I prezesowi SN wyznaczanie innych, działających sądów do kontynuowania pilnych postępowań. Także możliwość delegowania tam sędziów, w celu wzmocnienia kadrowego i określenie katalogu spraw niecierpiących zwłoki - to propozycje MS do noweli specustawy o koronawirusie.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Wydalenie ze służby ma charakter defamacyjny i kładzie tamę powrotowi do służby pani prokurator - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. Podlegająca mobbingowi w pracy i przemęczona obowiązkami prokurator prowadziła auto w stanie nietrzeźwości, ale sąd nie dostrzegł okoliczności łagodzących.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Stan epidemiczny jest czasem, w którym wszyscy przechodzimy test odpowiedzialności. To moment, w którym nie powinno być miejsca na politykę i tak charakterystyczną dla tej dzisiejszej – polaryzację. W wymiarze sprawiedliwości to przede wszystkim swoisty egzamin dla ministra sprawiedliwości - piszą adwokaci Paweł Gieras i Przemysław Rosati.
Paweł Gieras Przemysław Rosati
17.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaapelowało do ministra sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie czynności przez sądy w całym kraju - poza wyjątkowymi, pilnymi przypadkami. Podstawą ma być "siła wyższa w postaci epidemii koronawirusa".
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Skazanie karne za wypowiedź gloryfikującą stosowanie przemocy nie stanowiło naruszenia prawa skazanego do wolności wypowiedzi - stwierdził w niedanym wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał za niewłaściwe i naganne uznał kreowanie osób, które dopuściły się poważnych przestępstw i zabójstwa zakładników, na bohaterów i "idoli młodzieży".
Katarzyna Warecka
17.03.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Nie może dojść do sytuacji, w której sędzia nowo mianowany ma taki sam status jak sędzia ukarany dyscyplinarnie - orzekł Sąd Najwyższy i stwierdził, że sędzia powołany przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku wyższego szczebla nie jest sędzią uprawnionym do rozpoznawania spraw w dotychczasowym miejscu służbowym bez delegacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przebywanie na kwarantannie w związku z koronawirusem może, ale nie musi, skutkować możliwością przywrócenia uchybionych terminów administracyjnych. Samo bowiem odosobnienie z tego tytułu nie przesądza automatycznie o tym, że uchybienie nastąpiło bez winy strony. Kwarantanna nie oznacza też wydłużenia ustawowych terminów, należy więc je zachowywać - pisze dr Artur Kokoszkiewicz
Artur Kokoszkiewicz
17.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Radcy prawni i adwokaci oraz aplikanci prowadzący działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawnych powinni być uwzględnieni w pracach nad pakietem pomocowym dla średnich i małych przedsiębiorców - do premiera Mateusza Morawieckiego apelują o to Krajowa Rada Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Prawnicy Małe i średnie firmy
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje o pilne zmiany legislacyjne w zakresie biegu terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Postuluje, by w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia jego zakończenia, uległ on zawieszeniu - ustaliło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Aż 89 proc. Polaków wyraża aprobatę dla obecności Polski w UE. Również większość nie ma poczucia, że członkostwo w Unii w zbyt dużym stopniu ogranicza suwerenność naszego kraju, ale tylko nieco ponad uważa, że Polska powinna brać pod uwagę zalecenia i postanowienia instytucji Unii Europejskiej ws. reformy sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
16.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zainicjowała akcję mającą na celu zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia radców-seniorom, radców i aplikantów z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinach. Chodzi m.in. o pomoc w dostarczaniu podstawowych produktów i leków.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Samorządy radców prawnych i adwokatów zwróciły się w ostatnim czasie do starostów i prezydentów miast, ale też resortu sprawiedliwości o podjęcie działań mających na celu ochronę prawników świadczących pomoc prawną w ramach w punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na bieżąco zbierane są też przez NRA informacje o adwokatach, którzy z powodu pandemii utknęli poza granicami kraju.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Prawnicy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Dochowanie terminów urzędowych w kwarantannie wątpliwe, ale są możliwości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Koronawirus może utrudnić załatwienie w terminie sprawy administracyjnej czy sądowej. Zwłaszcza jeśli ktoś nie ma możliwości dokonania tego elektronicznie lub prawo wymaga osobistego stawiennictwa. Problem dotknie zwłaszcza osób w kwarantannie.
Katarzyna Kubicka-Żach Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Od piątku - 13 marca, sądy w całym kraju ograniczyły pracę. Odwoływane są wszystkie rozprawy i posiedzenia, poza tymi niecierpiącymi zwłoki. Ograniczenia dotyczą w wielu miejscach biur obsługi interesantów. Kolejne rozprawy, według nieoficjalnych informacji, planowane są nie wcześniej, niż w połowie kwietnia. Czeka nas chaos - alarmują prawnicy.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sąd rejonowy w sprawie o niezapłacony bilet wydał wyrok zaoczny i oddalił powództwo. Nie było jednak ku temu podstaw. Pozwany składał pismo, w którym domagał się przeprowadzenia dowodu z jego przesłuchania. Poza tym sąd rejonowy nieprawidłowo ocenił twierdzenia powoda, skoro nie budziły one wątpliwości - orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy.
Aleksandra Partyk
16.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości