Nie zawsze sąd dysponuje dowodami bezpośrednimi, które wskazują na popełnienie przestępstwa. Czasami w aktach znajdują się jedynie dowody pośrednie czyli poszlaki. Na ich podstawie sąd również może wydać wyrok skazujący. Sąd, który należycie oceni dowody, powinien uważać, by równoważyć różne wartości: zasadę domniemania niewinności oraz zasady prawidłowego rozumowania - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
01.03.2021
Wymiar sprawiedliwości

Zepsuty telewizor? Szansą gwarancja lub rękojmia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nie zawsze klient kupuje rzecz bez wad. Gdyby nieświadomie nabył rzecz mającą inne cechy niż wynikało to z opisu, to może skorzystać z określonych uprawnień przewidzianych prawem. To klient podejmuje decyzję, czy z nich skorzysta.
Aleksandra Partyk
28.02.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Myśleli, że śpi pijany. Policja zapłaci 600 tys. zł zadośćuczynienia

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Zachowanie mężczyzny, który przez ponad 17 godzin leżał bez ruchu na posadzce izby zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, funkcjonariusze interpretowali jako stan upojenia alkoholowego. Tymczasem pogłębiał się u niego krwiak mózgu. Kontrola zatrzymanego nie polega tylko na patrzeniu przez wizjer celi – wytknął Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Robert Horbaczewski
27.02.2021
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja

WSA: Prawo do prywatności nie blokuje udostępnienia wyroków

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Udostępnienie wyroków i ich uzasadnień w sprawach o naruszenie dóbr osobistych wymaga zaawansowanego procesu anonimizacji. Prezes sądu powinien więc pozbawić orzeczenia informacji, które umożliwiałyby identyfikację osób fizycznych. Odmowa udostępnienia jest możliwa dopiero, gdy anomimizacja nie jest w stanie zapewnić dostatecznej ochrony prywatności.
Dorian Lesner
27.02.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Osoby potrzebujące pomocy prawnej rzadko korzystają z darmowych porad – bywa, że nawet nie mają świadomości, że coś takiego istnieje. A gdy mają, trudno im ocenić, czy pomoc im przysługuje. Co więcej taka porada nie wiąże się z wsparciem prawnym na etapie sądowym. Rozwiązaniem mógłby być korpus prawników z urzędu, tyle że trzeba by ich godnie opłacić. A to problem w Polsce od lat nierozwiązany.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
27.02.2021
Prawnicy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie ocenia wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która domaga się stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zwraca uwagę, że to kolejna próba ograniczania dostępu do informacji publicznej - po przyjętej już ustawie o służbie zagranicznej i projektowanych zmianach w procedurze karnej.
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Mężczyzna pożyczył 500 zł, ma oddać 112 tys. zł - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. W jego ocenie że sąd naruszył konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela, w tym godność człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Wymiar sprawiedliwości

SA: Sędzia Tuleya może orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania - stwierdził w wydanym w środę 24 lutego orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd uznał, że uchylenie immunitetu może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu
Krzysztof Sobczak
26.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Książka Wojciecha Jasińskiego pt. "Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania" otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku” w XII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i czasopisma „Przegląd Sądowy”.
Agnieszka Matłacz
26.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Dopiero we wrześniu Krajowy Zjazd Adwokatury ma zająć się nowym Kodeksem Etyki Adwokackiej, jak również regulaminem wykonywania zawodu adwokata - dowiedziało się nieoficjalnie Prawo.pl. Taką decyzję podjęto na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej. W marcu - podczas pierwszej części zjazdu - przewidziano m.in. wybory władz samorządu.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Prawnicy Koronawirus a prawo
Doradcy obywatelscy, którzy z uwagi na epidemie nie byli w stanie spełnić obowiązku doszkalania się w ubiegłym roku, mogą dopełnić ten obowiązek do końca czerwca 2021 r. zachowując przy tym prawo do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do tego czasu – wyjaśnia ministerstwo sprawiedliwości. Szkolenia mogą być już w całości prowadzone online.
Robert Horbaczewski
26.02.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Do warszawskiego biura Kancelarii Lubasz i Wspólnicy dołączyli adwokat Magdalena Sudoł i radca prawny dr Jacek Matraszek. Mecenas Sudoł zajmie się wsparciem przedsiębiorców, mecenas Matraszek specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Rynek
Od pierwszego lipca 2021 r. radcy prawni i adwokaci obsługujący klientów indywidualnych, będą musieli korzystać z kas fiskalnych online. Prawnicy skarżą się, że termin tych zmian, wiążących się z kolejnymi inwestycjami, jest szczególnie kiepski. Wskazują przy tym na koronawirusa, który już teraz doprowadził wielu z nich na skraj bankructwa. I mówią wprost: wykruszanie nas uderza w obywateli.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Prawnicy
Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje oskarżonemu w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania na skutek wydania przez polski sąd europejskiego nakazu aresztowania lub na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu - uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego domaga się we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzenia niezgodności z konstytucją ustawy o dostępie do informacji publicznej - w zakresie, w jakim jej przepisy nie konkretyzują znaczenia pojęć: ,,władze publiczne", ,,inne podmioty wykonujące zadania publiczne", ,,osoby pełniące funkcje publiczne" oraz „związek z pełnieniem funkcji publicznych".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2021
Prawo cywilne Prawnicy Administracja publiczna
W czwartek, 25 lutego, Sejm ma zająć się projektem zmian w procedurze karnej i uchwałą Senatu o odrzuceniu w całości ustawy o służbie zagranicznej. Obie regulacje łączy jedna kwestia - zawierają zapisy ograniczające dostęp do informacji publicznej. Stanowisko w tej sprawie wydały m.in. Sieć Obywatelska WATCHDOG i Fundacja ePaństwo, duże zastrzeżenia mają też prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W tym roku ma się zakończyć kadencja pierwszej grupy ławników, którzy na podstawie przepisów z 2018 r. weszli do Sądu Najwyższego. Wątpliwości, czy to miejsce dla nich, istniały od samego początku i mimo upływu lat - nadal je słychać. Teraz prezydent tę kadencję chce o rok wydłużyć, tymczasem w tle pojawiają się głosy, że kryteria wyboru ławnika do SN powinny być bardziej restrykcyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce by dzieci pokrzywdzone przestępstwami o charakterze seksualnym miały zapewnionego profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, proponuje też m.in. wprowadzenie graficznego pouczenia dla najmłodszych i poszerzenie możliwości korzystania z tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
W przeprowadzonej we wtorek rozmowie szefowie dyplomacji Polski i USA potwierdzili bliskie relacje i wolę dalszej dobrej współpracy. Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników USA, ale mówił też o wspólnych wartościach demokratycznych, w tym wolności mediów i poszanowaniu praw obywatelskich, co polski MSZ pominął w swoim komunikacie.
Krzysztof Sobczak
24.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Związanie sądu w postępowaniu cywilnym ustaleniami wyroku wydanego w sprawie karnej nie jest całkowite, to jeden z elementów ustaleń faktycznych. Sąd cywilny wiążą tylko zawarte w sentencji wyroku karnego skazującego ustalenia dotyczące osoby sprawcy, czynu przypisanego oskarżonemu i przedmiotu przestępstwa - uważa Izba Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2021
Prawo karne Prawo cywilne
Przepisy prawa są dla polityków narzędziem do działania, więc nic dziwnego, że polityka wchodzi i do kancelarii prawniczych. Granica jest cienka, a w tle pytania i o niezależność prawników, i o rolę choćby samorządów, które z jednej strony powinny głośno punktować wszelkie próby łamania praw obywatelskich, z drugiej - aktywnie i skutecznie wspierać prawników właśnie przy kształtowaniu prawa.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 23 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła, bez podania terminu, posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. Kwestię wyłączenia sędziów sądu II instancji - Izby Dyscyplinarnej SN - powinna rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - wnoszą obrońcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2021
Prawnicy
Konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym także aplikacje prowadzone w formie uzupełniającej, zajęcia i sprawdziany, a także egzaminy sędziowskie i egzaminy prokuratorskie zostały wyłączone z zakazu zgromadzeń - wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Prokurator Generalny wniósł o uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu w sprawie pożyczki, w której umowne odsetki wynosiły blisko 60 proc. w skali roku. Uznał, że taka umowa była dla pożyczkobiorcy rujnująca, a pożyczkodawcy miała przysporzyć korzyści, których nie da się uzasadnić żadnymi racjami.
Agnieszka Matłacz
23.02.2021
Prawo cywilne Domowe finanse
Przewlekłość postępowania to problem, który w Polsce występuje niezmiennie i od lat. Przed pandemią - przykładowo w sądach okręgowych - najdłużej trwały sprawy z zakresu prawa pracy i karne. Już wiadomo, że koronawirus tego nie zmienił. W swoim najnowszym raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jest fundamentem i sprawiedliwości
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancji - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Nie ma w tej mierze znaczenia okoliczność, że uprzednio sprawa została rozpoznana w postępowaniu upominawczym, w którym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej doszło do wydania nakazu zapłaty - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2021
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Nie milkną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyłączył przesłankę letalnych wad płodu spośród trzech kwalifikujących do legalnego przerwania ciąży. I sam Trybunał i rządzący wskazują jednak, że jest to nadal możliwe w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia matki. Teoretycznie podstawą może więc być choćby depresja, pozostaje jednak pytanie ilu lekarzy gotowych będzie zaryzykować.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2021
Obowiązek składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu lub w stowarzyszeniu oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest sprzeczny z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Oddalił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję UODO w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
22.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Bartosz Przeciechowski został nowym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Wyboru dziekana oraz organów rady dokonano podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej, które obradowało w trybie hybrydowym.
Robert Horbaczewski
22.02.2021
Wydarzenia
Sprawa ustawy o kuratorskiej służbie sądowej wraca od kilku lat. W połowie 2019 r., wydawało się, że do jej powstania jest zaledwie krok, zaproponowane zmiany nie spodobały się jednak ani kuratorom, ani resortowi. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie Prawo.pl, że trwają prace koncepcyjne nad regulacją, nie wiadomo jednak kiedy się skończą.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski