Trybunał Konstytucyjny na 15 kwietnia wyznaczył rozprawę w sprawie nowelizacji kodeksu karnego, którą w czerwcu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda skierował do TK przed jej podpisaniem. Zmiany zmierzają m.in. do podwyższenia kar za wiele przestępstw, ale zarzuty prezydenta dotyczą kwestii proceduralnych.
Krzysztof Sobczak
06.03.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zgodził się na wszczęcie dochodzenia w sprawie domniemanych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Afganistanie. Chodzi o żołnierzy amerykańskich, ale także afgańskich i talibów. W sprawie przewija się jednak też polski wątek - tajne więzienia CIA.
Patrycja Rojek-Socha
06.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Zażalenia poziome od samego początku budziły duże wątpliwości i sędziów i adwokatów. Ci ostatni alarmują, że problemy mogą być m.in. przy odwołaniach dotyczących zabezpieczenia alimentów. Mało prawdopodobne by sędziowie tego samego sądu uchylali postanowienia swoich kolegów - wskazują i uczulają na to swoich klientów.
Patrycja Rojek-Socha
06.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska oraz dziewięć innych organizacji pozarządowych, m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmujących się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do osób kandydujących na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.
Krzysztof Sobczak
05.03.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Powrót do wyboru członków KRS przez sędziów oraz uwzględnienie w nim czynnika społecznego poprzez powołanie Rady Społecznej są pożądanymi zmianami - przekonywała większość uczestników zorganizowanego w czwartek wysłuchania publicznego ws. senackiego projektu ustawy o KRS.
Krzysztof Sobczak
05.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niewiarygodny jak świadek koronny - luka w przepisach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Instytucja świadka koronnego co do zasady ma pomagać służbom i prokuraturze w rozwiązaniu trudnych dowodowo spraw. W wielu z nich "nawróceni" przestępcy stanowią istotne źródło informacji. Problem w tym - że jak wskazują eksperci - praca z nimi jest jak stąpanie po cienkim lodzie, tym bardziej, że nie ma przepisu, który zobowiązywałby do dokładnej weryfikacji tego co mówią.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

W prokuraturach też batalia o wynagrodzenia - w Łodzi spór zbiorowy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy
Różnice w wynagrodzeniach pracowników łódzkich prokuratur sięgają obecnie nawet ponad 2 tys. zł. Związkowcy chcieli to zmienić - bo według nich takie różnice nie mają uzasadnienia. A z powodu braku odzewu weszli właśnie w spór zbiorowy. Podobna sytuacja może być w innych jednostkach. Do tego dochodzi krytyczna ocena projektu rozporządzania dotyczącego wynagrodzeń.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Prof. Grajewski: Trybunał Stanu nie musi być martwym organem

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nawet jeśli Trybunał Stanu nie jest obecnie organem aktywnym, to doceniać należy prewencyjną funkcję jego istnienia - twierdzi prof. Krzysztof Grajewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Przyznaje jednak, że uzasadnione byłyby takie zmiany w tej instytucji, które pozwoliłyby jej spełniać rolę rzeczywistego obrońcy konstytucji.
Krzysztof Sobczak
05.03.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Skarga kasacyjna kandydata niepowołanego na urząd sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie została merytorycznie rozpatrzona, gdyż zabrakło 19 innych osób, uczestników, powołanych na urząd tym samym postanowieniem. Sprawa więc wraca do sądu pierwszej instancji w celu uzupełnienia braków formalnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2020
Prawnicy
Możliwość rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przy udziale obecnej Krajowej Rady Sądownictwa jest sprzeczna z konstytucją - stwierdził w środę Trybunał Konstytucyjny. To odpowiedź na pytanie Izby Dyscyplinarnej SN sformułowane po uznaniu przez Izbę Pracy SN, że nie jest ona legalnym sądem.
Krzysztof Sobczak
04.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Korupcja w Polsce coraz większym problemem, choć zwykłe łapówki przechodzą do lamusa

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Polskie przepisy nie są dostosowane do zmiany charakteru korupcji w Polsce. Czasy, kiedy w Polsce przez korupcję rozumiało się niemal wyłącznie dawanie i przyjmowanie łapówek, dawno przeminęły - wskazuje Fundacja Batorego i dodaje, że konieczna jest m.in. reforma służby cywilnej, która powinna rozciągnąć jednolite standardy pracy urzędników na wszystkie typy instytucji rządowych.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2020
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kancelaria doradzała Ringier Axel Springer Media AG w związku z nabyciem spółki Gratka.pl i przy ogłoszeniu wezwania na sprzedaż 100 proc. akcji spółki MZN Property S.A.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2020
Rynek
W 2019 roku urządzenia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zarejestrowały w Polsce 1 mln 606 tys. naruszeń. Najwięcej dotyczyło przekroczenia prędkości - 1 mln 573 tys., a 33 tys. przejazdu na czerwonym świetle. Nie jest to pełna liczba wykroczeń drogowych, bo obejmuje ona tylko dane z fotoradarów.
Krzysztof Sobczak
04.03.2020
Prawo karne Policja
Trybunał Konstytucyjny ma dziś ogłosić wyrok w sprawie konstytucyjności wniosków o wyłączanie sędziów, z uwagi na fakt, że dany sędzia został wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. Wniosek w tej sprawie sformułowała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. To jedna z serii spraw dotyczących tego zagadnienia, które trafiły do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r.
Agnieszka Matłacz
04.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Powołanie sędziów przez prezydenta nie może być podważane. Wynika to zarówno z wyroku TSUE, jak i wyroków polskich sądów - mówi w rozmowie z Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. I dodaje, że czym innym jest test bezstronności sędziego przeprowadzany w konkretnej sprawie, a czym innym podważanie jego statusu.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
W lutym Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do opiniowania projekt rozporządzenia podnoszący dolną i górną granicę wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości. I o ile pierwsza kwestia nie budzi zastrzeżeń, o tyle druga - bardzo duże. Związki mówią o tworzeniu kominów płacowych, a nieoficjalnie - warunków do rozwoju nepotyzmu.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Senacki projekt w założeniu ma implementować wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. - zakłada wygaszenie obecnej kadencji Krajowej Rady Sądownictwa oraz uchylenie podjętych przez nią uchwał. Resort sprawiedliwości podnosi, że jest niekonstytucyjny. Prawnicy, że to krok w dobrym kierunku, ale z brakami.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny na 31 marca wyznaczył rozprawę w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego styczniowej uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia br. Premier chce zbadania jej zgodności m.in. z konstytucją, Traktatem o Unii Europejskiej i Kartą Praw Podstawowych UE.
Krzysztof Sobczak
03.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawca przemocy, który zagraża życiu lub zdrowiu domowników ma dostać od policjantów bezzwłoczny nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Nawet wtedy kiedy przed policją ucieknie - projekt zmian w procedurze cywilnej przyjął rząd. Projekt chwalą i organizacje pozarządowe i Rzecznik Praw Obywatelskich, choć mają uwagi.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja
Kancelaria DLA Piper doradzała konsorcjum czterech banków Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, PKO Bank Polski i Bank Pekao w związku z udzieleniem HB Reavis kredytu w wysokości 162 milionów euro na budowę kompleksu biurowego Forest.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2020
Rynek

TSUE nie przesłucha sędziów Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniosek Polski o przesłuchanie świadków w ramach postępowania w sprawie wniosku KE o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 marca br. wysłucha w tej sprawie strony postępowania.
Krzysztof Sobczak
03.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wpis komornika na listę adwokatów nie oznacza zniesienia zakazu łączenia zawodu adwokata z jednoczesnym sprawowaniem funkcji w organach wymiaru sprawiedliwości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Co oznacza, że sprzeciw wobec wpisania komornika na listę adwokatów nie był zasadny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2020
Prawnicy
Należy spłaszczyć strukturę sądów i upraszczać struktury sądowe oraz przyśpieszyć informatyzację sądów - twierdzi szef partii Porozumienie Jarosław Gowin. I deklaruje, że w tego rodzaju rozwiązaniach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro może liczyć na 100 proc. poparcie ze strony jego ugrupowania.
Krzysztof Sobczak
03.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek w samo południe Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajmie się sporem kompetencyjnym pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem a SN. Wniosek w tej sprawie złożyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. TK ma odpowiedzieć na pytanie, czy Sejm ma prawo podejmować ustawy ws. organizacji sądów.
Agnieszka Matłacz
03.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Problem postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów ma w Polsce charakter systemowy - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że ustawa "represyjna" z 20 grudnia 2019 r. wprowadziła mechanizm faktycznie uniemożliwiający wykonywanie niektórych orzeczeń TSUE.
Krzysztof Sobczak
03.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium NRA w sobotę mają być przedstawione kolejne propozycje zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Po zliberalizowaniu zasad łączenia przez adwokatów innych zajęć z wykonywaniem zawodu, teraz ma być zaproponowany obowiązek informowania klienta o różnych rozstrzygnięciach sprawy, także w mediacji.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2020
Prawnicy
Samorządy prawnicze od wyroku TSUE zachęcały pełnomocników do sprawdzania bezstronności sędziów rekomendowanych przez nową KRS - z uwzględnieniem interesu klienta. Sprawę miała ułatwić uchwała Sądu Najwyższego - ale prawnicy mówią, że test weryfikacji na tej podstawie będzie trudny. A resort sprawiedliwości nie ma wątpliwości: to próba obstrukcji procesowej.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
W świecie startupów mamy dwa typy produktów: “nice-to-have” (z ang. miło mieć) albo “must-have” (muszę mieć). Jeżeli ktoś tworzy rozwiązanie z pierwszej grupy, które może i jest świetne, ale nie wpływa istotnie na biznes, to musi się liczyć z tym, że ciężko mu będzie je sprzedać. Te same zasady dotyczą LegalTech – mówi Piotr Boulangé,
Jolanta Ojczyk
03.03.2020
Prawnicy Małe i średnie firmy

Prokuratura ściga sędziów za wyrok w sprawie prokuratora Krasonia

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziów, którzy wstrzymali delegację prokuratora Mariusza Krasonia z Krakowa do Wrocławia. W sprawie interweniuje Rzecznika Praw Obywatelskich, według którego może to być naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu oraz zasad niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.
Krzysztof Sobczak
02.03.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
20 marca Izba Dyscyplinarna SN ma rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Igora Tulei. Podstawowy zarzut to "ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, co naraziło bieg śledztwa". RPO ma wątpliwości, czy w ogóle można mówić o przestępstwie sędziego.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2020
Wymiar sprawiedliwości