SN: Kurator reprezentuje dziecko w sporze o alimenty

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców sprawującego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu piecze nad małoletnim dzieckiem, pozwany małoletni powinien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy ( art. 99 krio) a nie przez drugiego rodzica, którego władza została ograniczona
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W związku z upływem 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nabór na to stanowisko. Osoby chcące uzyskać rekomendację rządu mogą zgłaszać się do 6 listopada br.
Krzysztof Sobczak
09.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w więzieniach. Sprawdziła m.in. czy cele spełniały wymogi określone w przepisach prawa i czy ich stan nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa osadzonych. Wyniki kontroli pokazują, że nie jest źle, jednak w jednostkach penitencjarnych w jednej celi mieszkalnej umieszcza się nawet 17 osób.
Agnieszka Matłacz
09.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Przedstawiciele wolnych zawodów, w tym adwokaci i radcy prawni, którzy wybiorą ryczałtowe rozliczenie podatku, będą go płacić według stawki 17 proc. - to propozycja resortu finansów. A usługi prawne świadczone przez osoby nie będące profesjonalistami, miałyby być objęte 15-proc. stawką. - Takie zróżnicowanie jest nieuprawnione i nieuzasadnione uważa Naczelna Rada Adwokacka.
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2020
Prawnicy PIT
Zwykła stłuczka drogowa w zatłoczonym mieście i nieprzyjęcie mandatu przez prokuratora nie uchybia godności sprawowanego urzędu - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. - Sąd I instancji dokonał dowolnej oceny sytuacji, jakoby był to czyn szkodliwy społecznie w znacznym stopniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.10.2020
Prawo karne
Prawnicy i twórcy oprogramowania - uczestnicy LegalTech Day, nie mają wątpliwości, że pandemia spowodowała wzrost zainteresowania nowymi technologiami. Zostaliśmy zmuszeni do szybkiej cyfryzacji, co sprzyja wdrażaniu nowych rozwiązań, takich jak narzędzia do zarządzania zgodnością, ułatwiające tworzenie i podpisywanie umów,
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
Nowe technologie LegalTech
Cele wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego były szczytne - usprawnienie postępowań, zachęcenie stron go ugody i przyspieszenie spraw. Ale te przepisy - jak mówią prawnicy - są pełne min. Efekt? Mimo, że stosowanie tego narzędzia powinno być co do zasady obligatoryjne, sędziowie korzystają z niego "wyjątkowo", sięgając po furtkę w regulacji.
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nie stawię się na rozprawie przed Izbą Dyscyplinarną, gdzie rozpoznany ma zostać wniosek o uchylenie mi immunitetu - ogłosiła sędzia Beata Morawiec. - Wynika to z mojego głębokiego przekonania, co do charakteru organu prowadzącego postępowanie, który nie spełnia wymogów "sądu" - napisała. - Zarzuty sędzi Beaty Morawiec wobec Izby Dyscyplinarnej SN są zupełnie gołosłowne - ocenił rzecznik tej Izby Piotr Falkowski.
Krzysztof Sobczak
08.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Już obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące przyjaznych warunków przesłuchiwania szczególnych świadków przestępstw. Zmienia się m.in. podejście do pokrzywdzonego dziecka, choćby przez to, że przy planowaniu pory i czasu przesłuchania mają być uwzględniane jego potrzeby. Doprecyzowano też warunki, jakie powinny spełniać pokoje przesłuchań.
Patrycja Rojek-Socha
08.10.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Procedura cywilna do poprawy - MS szykuje obszerną nowelizację

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Wkrótce minie rok odkąd obowiązują przepisy nowej procedury cywilnej. Celem miało być usprawnienie i przyspieszenie postępowań. I choć wiele z rozwiązań to, co do zasady, dobre pomysły, to jednak liczne błędy legislacyjne i niedoregulowania uniemożliwiają ich stosowanie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje więc kolejne zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
08.10.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Sejm prawie jednogłośnie uchwalił ustawę o e-doręczeniach

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem - do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zagłosowali za nią prawie wszyscy posłowie. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 442 posłów, przeciw było czterech, wstrzymało się pięciu parlamentarzystów.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Unia Europejska powinna ustanowić mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, a coroczne zalecenia Komisji Europejskiej dla państw członkowskich powinny być powiązane z mechanizmem sankcji budżetowych za uchybienia - stwierdził PE w przyjętej w środę rezolucji.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ponieważ doszło w Sądzie Najwyższym do rozbieżności w wykładni w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, pierwsza prezes zdecydowała, że problem mają rozwiązać dwie izby na wspólnym posiedzeniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2020
Prawo cywilne

Prawnicy będą wspierać osoby LGBT+ w obronie ich praw

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Grupa prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu precedensowych postępowań sądowych dotyczących osób LGBT łączy siły tworząc inicjatywę lgbt+prawnicy. - Chcemy wspólnie chronić jedną z najbardziej dyskryminowanych grup w Polsce. Naszym celem jest wywalczenie równych praw dla osób LGBT+ - mówi adwokatka Emilia Barabasz,
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sejm nadal nie wybiera nowego RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zaplanowane na środę głosowanie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zostało zdjęte z porządku obrad Sejmu. Tymczasem od 9 września trwa przedłużona kadencja prof. Adama Bodnara, a na 20 października wyznaczona została rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie pytania posłów PiS
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Pobieranie wynagrodzenia od klientów, a następnie porzucanie ich spraw, wykonywanie zawodu mimo zawieszenia i nie respektowanie orzeczeń sądów oraz nie płacenie składek adwokackich - to główne zarzuty wobec adwokata, którego wydalono z zawodu. Orzeczenia sądów dyscyplinarnych zaakceptował Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2020
Prawo karne Prawnicy
Ruszyła rejestracja dwuosobowych zespołów radców prawnych, które już 17 października zmierzą się w Turnieju Negocjacyjnym. Zawody - z powodu epidemii - odbędą się online, a ich głównym celem jest podnoszenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy w tym obszarze, oraz zachęcanie prawników również do tej metody rozwiązywania sporów.
Patrycja Rojek-Socha
07.10.2020
Prawnicy
W czasie pandemii Wolters Kluwer Polska i The Heart po raz pierwszy połączą zdalnie najlepsze gotowe startupy LegalTech z korporacjami i kancelariami prawnymi, które chcą je kupić, zainwestować w nie lub z nimi współpracować. Prawnicy będą mogli poznać nowoczesne narzędzia od środka.
Jolanta Ojczyk
07.10.2020
LegalTech
Coraz częściej radcowie prawni są karani za brak udziału w szkoleniach, które są ich obowiązkiem. Od szkoleń chcą się "wymigać" doświadczeni radcowie, ludzie starsi, którzy uważają, że ich wiedza jest kompletna. Sąd Najwyższy stoi po stronie korporacji prawniczej uznając, że doskonalenie zawodowe to podstawa zaufania
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2020
Prawnicy
Każda próba ograniczenia niezależności Sądu Najwyższego i niezawisłości jego sędziów, bez względu na racje lub opcje polityczne, spotka się z moim stanowczym sprzeciwem - napisała Małgorzata Manowska, I prezes SN w odpowiedzi na list grupy senatorów sprzed kilku dni.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2020
Wymiar sprawiedliwości

RPO: "Tarcze" niekonstytucyjnie zmieniły kodeksy

Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa
Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczą wszystkich czterech tarcz antykryzysowych, którymi wprowadzono m.in. zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie karnym skarbowym, czy Kodeksie karnym wykonawczym. RPO przypomina m.in., że regulamin Sejmu przy procedowaniu takich ustaw wyznacza minimalne terminy, które muszą upłynąć przed poszczególnymi czytaniami.
Patrycja Rojek-Socha
06.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa
Kampania pod hasłem „Na co komu praworządność?” organizowana jest przez International Bar...
Patrycja Rojek-Socha
06.10.2020
Prawnicy
Przedstawiciele wolnych zawodów, w tym adwokaci i radcy prawni, którzy wybiorą ryczałtowe rozliczenie podatku, będą go płacić w wysokości 17 proc. przychodów - zakłada propozycja resortu finansów. Problem w tym, że usługi prawne świadczone przez osoby nie będące profesjonalistami - np. z tzw. kancelarii odszkodowawczych, miałyby być objęte 15-procentową stawką.
Patrycja Rojek-Socha
06.10.2020
Prawnicy
Prawnik powinien przedstawiać klientowi różne możliwości rozwiązania konfliktu. Im więcej takich alternatyw, tym jest bardziej profesjonalny, a to z kolei daje mu większe szanse na rynku. A w dobie koronawirusa możliwości pozasądowych rozstrzygnięć sporów nabierają szczególnego znaczenia - mówi Maciej Bobrowicz,
Patrycja Rojek-Socha
06.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Krajowy Zjazd Radców Prawnych - 7 listopada

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zwołaniu krajowego zjazdu na 7 listopada. Odbędzie się stacjonarnie, w części konferencyjnej Stadionu Narodowego. Tymczasem Naczelna Rada Adwokacka swój zjazd przesunęła na marzec 2021 roku.
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do 22 października Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi obwinionemu o przekroczenie uprawnień. Powodem odroczenia była zmiana składu sędziowskiego; sędziego Tomasza Przesławskiego zastąpił sędzia Konrad Wytrykowski, który teraz musi zapoznać się ze sprawą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Koronawirus nie sprzyja bezpieczeństwu w sieci

Nowe technologie RODO LegalTech Koronawirus a prawo
W czasie pandemii rośnie aktywność internetowych przestępców. W drugim kwartale 2020 roku w Polsce zgłoszono o 17 proc. więcej przypadków wyłudzenia loginu i hasła, niż przez pierwsze trzy miesiące tego roku. Ochronić przed pishingiem i utratą danych mogą programy antywirusowe czy podwójne uwierzytelnianie, ale przede wszystkim - świadomość pracowników.
Jolanta Ojczyk
05.10.2020
Nowe technologie RODO LegalTech Koronawirus a prawo
W nowych wzorach pouczeń uwzględnione są m.in. zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 4 - czyli możliwość prowadzenia e-rozpraw w sprawach karnych. Opinie na ich temat są podzielone. RPO już na etapie prac nad nowymi wzorami wskazywał, że są lepsze od poprzednich ale mają wady - np. w zakresie informacji o dostępie do obrońcy,
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mediacje stają się w dobie koronawirusa coraz popularniejsze, widać to też po liczbie organizowanych szkoleń. Jednak ilość nie przekłada się na jakość. Według mediatorów bez uregulowania zawodu może się skończyć tak jak z biegłymi. MS liczy m.in. na Krajowy Rejestr Mediatorów, który jak mówi wiceminister Marcin Romanowski, powinien działać od połowy 2023 r.
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ojciec powoda zmarł na skutek obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Prokuratura umorzyła postępowanie karne. Ustalono bowiem, że to ojciec powoda odpowiada za spowodowanie zderzenia pojazdów. Brak prawomocnego wyroku skazującego nie oznacza, że sąd cywilny nie mógł ustalić tego, kto odpowiada za wypadek
Aleksandra Partyk
05.10.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski