Za pół roku policjanci będą mogli nakazać sprawcy przemocy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. Nowa regulacja już budzi dyskusję. Z jednej strony część prawników i organizacje pozarządowe podkreślają, że to krok w dobrym kierunku, inni wskazują jednak że będzie problem z jej realizacją, mają też zastrzeżenia konstytucyjne.
Patrycja Rojek-Socha
20.05.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Sugestie dotyczące podejmowania przeze mnie decyzji odpowiadających w określonych sprawach stanowiskom partii rządzącej i obawy o zależność polityczną urzędu są całkowicie nieuzasadnione i budzą poważne zaniepokojenie - napisał w opublikowanym w środę oświadczeniu Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
20.05.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Procedury nadawania stopni naukowych i tytułu ze względu na jego przedmiot - nie da się ująć bezwzględnie w ramy czystego postępowania administracyjnego z pełnią praw procesowych strony. Nie można zakwestionować opinii recenzenta, jeżeli ta opinia spełnia wymagania przewidziane prawem - wyjaśnia prof. Jan Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Prawnicy mają wątpliwości kiedy dokładnie zostaną odwieszone lub rozpoczną bieg terminy sądowe i procesowe. Zamieszanie wprowadzają soboty - tarcza antykryzysowa weszła w jedną - 16 maja, a zmiana w terminach ma obowiązywać po siedmiu dniach - czyli teoretycznie po kolejnej - 23 maja. Problem mają też strony, które pismo dotyczące terminu dostały tuż przed zwieszeniem.
Patrycja Rojek-Socha
20.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Zajęcia seminaryjne prowadzone są na obszarze izby notarialnej, w formie konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami - czytamy w opublikowanym 19 maja br. rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Wstęp tylko dla osób zdrowych, których obecność w sądzie jest niezbędna. Zalecenia zakrywania nosa i ust przez wszystkich w budynku, wietrzenie sal nie rzadziej niż co godzinę. Obostrzenia dotyczące toalet i dezynfekowanie ich co najmniej co dwie godziny - to rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości dla sądów, do których dotarło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
19.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Nie można wyłączyć sędziego od orzekania, jeśli pełnomocnik powołuje się tylko na uchwałę trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia br. bez wykazania, że sędzia mógłby w konkretnej sprawie być stronniczy - orzekł jednoosobowo w postanowieniu sędzia z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W sądach w całym kraju trwa znoszenie ograniczeń i - przynajmniej w części - rozpoczyna się rozpatrywanie spraw "spoza katalogu pilnych". To czego najbardziej w tym momencie brakuje, to - jak mówią sędziowie - jednolite rekomendacje, sprzęt i oprogramowanie. Duże emocje budzi praca zmianowa, wprowadzona także w prokuraturze. Dobrowolnych chętnych na dyżury po południu nie ma wielu.
Patrycja Rojek-Socha
19.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Jedna z pierwszych decyzji Andrzeja Dudy po objęciu urzędu prezydenta - zastosowanie prawa łaski wobec osób jeszcze nie skazanych prawomocnym wyrokiem wciąż czeka na ocenę prawną. Izba Karna Sądu Najwyższego od sierpnia 2017 r. oczekuje na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, z wniosku zainicjowanego przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2020
Prawo karne Prawnicy
Wyłączenie jawności rozprawy w sprawie karnej dotyczącej zgwałcenia ze względu na dobro pokrzywdzonej i ochronę jej życia prywatnego nie stanowiło naruszenia prawa do rzetelnego procesu oskarżonego, w tym również jego prawa do obrony - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
19.05.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rozporządzeniami bez problemu można zmieniać ustawy, a o nałożeniu wielotysięcznej kary może przesądzać treść strony internetowej lub wpis na Twitterze. Bez podstawy prawnej można też wydać publiczne miliony, by następnie bez większego problemu zalegalizować to uchwałą. To przykłady z ostatnich miesięcy, jak kreatywnie da się podchodzić do – wydawałoby się – dość jasnych przepisów Konstytucji dotyczących hierarchii źródeł prawa.
Monika Sewastianowicz
19.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sędzia Krupa: Czas epidemii - czasem... bezkarności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Koronawirus gwałtownie zatrzymał, i tak niespecjalnie szybkie, tryby wymiaru sprawiedliwości. Spowolnienie szczególnie widać w wydziałach karnych. Cóż bowiem z tego, że w obrocie prawnym funkcjonują prawomocne wyroki, skoro ich wykonanie jest z powodu epidemii niemożliwe - pisze sędzia Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie.
Arkadiusz Krupa
19.05.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Nie po raz pierwszy ustawodawca funduje stronom postępowania legislacyjny roller coaster sprawiając, że prowadzenie sporu sądowego staje się pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Tym razem obserwujemy to na kanwie kolejnych nowelizacji tarczy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. - pisze adwokat Joanna Szewczyk-Stępień.
Joanna Szewczyk-Stępień
18.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Tarcza antykryzysowa 3, która już obowiązuje, wprowadza także zmiany dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej. Będzie można takich porad udzielać m.in. przez telefon i maila. Ich beneficjentem będą mogli być też samozatrudnieni. Prawnicy postulowali, by możliwością korzystania z takiej formy pomocy objąć też większe firmy, szczególnie w dobie COVID-19.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2020
Wymiar sprawiedliwości
Kolejny film braci Sekielskich o tuszowaniu przypadków pedofilii w Kościele może zaowocować powołaniem członków istniejącej dotychczas tylko na papierze państwowej komisji ds. pedofilii. W każdym razie swojego kandydata do niej postanowił wyznaczyć Rzecznik Praw Dziecka.
Krzysztof Sobczak
18.05.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Bank zastąpi sąd przy restrukturyzacji firm? Rzecznik finansowy ostrzega

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W debacie o wychodzeniu gospodarki z kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa pojawiła się propozycja specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego, w którym główną rolę miałyby pełnić banki. Zaniepokojony nią jest rzecznik finansowy, który ostrzega przed nadawaniem bankom uprawnień władczych.
Krzysztof Sobczak
18.05.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Tarcza antykryzysowa 3 już obowiązuje, a to oznacza m.in. że sądy mogą wyznaczać rozprawy i posiedzenia także w sprawach spoza katalogu "pilnych". Po 22 maja zaczną biec lub zostaną odwieszone terminy sądowe i procesowe. Sądy - jak wynika z zarządzeń - różnie znoszą ograniczenia. Część ma opracowane plany działania, inne przesuwają rozprawy na czerwiec.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Tarcza antykryzysowa 3 została 15 maja opublikowana w Dzienniku Ustaw. Po siedmiu dniach od jej wejścia w życie mają zostać odwieszone lub zacząć biec terminy procesowe, sądowe i administracyjne. Problem w tym, że możliwość ich "odwieszania" założyła już wcześniejsza nowela, tyle że umknęło to i części prawników, i stronom.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
O możliwości dokończenia procedury wyboru kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego w trzy godziny zapewnił w niedzielę sędzia Aleksander Stępkowski, który obecnie kieruje tym sądem. Jego zdaniem, wybory w SN nie powinny nastręczać żadnych problemów przy okazaniu minimum dobrej woli.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2020
Wymiar sprawiedliwości
Tarcza antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z datą 15 maja. Oznacza to m.in., że rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. Sądy mogą też rozpatrywać sprawy inne niż z katalogu pilnych.
Patrycja Rojek-Socha
17.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Epidemia ograniczyła nie tylko pracę sądów ale też m.in. kuratorów sądowych. Teraz w związku z planowanym "odmrażaniem" wymiaru sprawiedliwości i na nich spadnie zdecydowanie więcej zadań. Obawiają się wręcz zalewu spraw. Krajowa Rada Kuratorów oczekuje więc od resortu sprawiedliwości, by w związku z zagrożeniem następowało to stopniowo i z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Kancelaria Kopeć Zaborowski poszerza zakres swoich usług o prawo finansowe i prawo nowych technologii. Dotychczasowy Dział Obsługi Spółek i Transakcji, od maja jest Działem Prawa dla Biznesu. Do zespołu dołączył też radca prawny Artur Granicki.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2020
Rynek
Możliwość unieważnienia małżeństwa dopuszcza Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Taka decyzja musi zostać podjęta przez sąd, które bierze pod uwagę, czy zaszły odpowiednie przesłanki. W grę mogą wchodzić przeszkody małżeńskie, wady oświadczenia woli czy braki w pełnomocnictwach.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Przepisy wprowadzające możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy miały być panaceum na palący problem przemocy w polskich domach. Coraz częstsze są jednak głosy, że są one wydmuszką, która sytuacji osób pokrzywdzonych nie poprawi - pod względem prawnym nie wnosi nic nowego, a może być narzędziem w rozwodowych konfliktach.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wydała uchwałę kwestionującą więzi rodzinne jako dobra osobiste. Ja twierdzę, że szereg dóbr osobistych opiera się na społecznym funkcjonowaniu człowieka, więc najbliższej rodzinie zmarłego lub pozostającego w stanie wegetatywnym należy się zadośćuczynienie - uważa dr hab. Martą Romańska, sędzia Izby Cywilnej SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.05.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, mającego wyłonić kandydatów na nowego I prezesa tego sądu, wznowione zostaną 22 maja. Zarządzenie w tej sprawie wydał pełniący od piątku obowiązki I prezesa SN - sędzia Aleksander Stępkowski.
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przesunięte z marca egzaminy prawnicze na 23-26 czerwca. Ostateczną decyzje w tym zakresie uzależnia od sytuacji epidemicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi jednak, że takie podejście powoduje niepotrzebną niepewność i stres wśród tych, którzy do egzaminów chcą podejść, tym bardziej - że jak podnosi - epidemia nie wygasa.
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2020
Prawnicy Koronawirus a prawo
Resort sprawiedliwości chce obniżyć opłaty za egzaminy wstępne na aplikacje. Według rzecznika praw obywatelskich to krok w dobrą stronę, choć wciąż krok za mały. Według RPO nie należy się obawiać, że doprowadzi to do obniżenia dochodów Skarbu Państwa, bo niższe opłaty to większa liczba chętnych.
Monika Sewastianowicz
15.05.2020
Strefa aplikanta Dla studenta
Spór w Sądzie Najwyższym o kandydatury na I prezesa sięga znacznie dalej niż ta funkcja i Zgromadzenie Ogólne sędziów. To jest spór o demokratyczne państwo. O zasady, o procedury, o niezależność od władzy politycznej. Chodzi o to by Sąd Najwyższy nie podzielił losu Trybunału Konstytucyjnego, który jest dzisiaj instytucją bez jakiegokolwiek znaczenia dla prawników i obywateli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Konwencja stambulska mówi o religii, jako przyczynie przemocy wobec kobiet. Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot - napisał na Twitterze Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Tymczasem jego resort zaprzecza, że ma taki zamiar, choć w opublikowanym po wypowiedzi wiceministra stanowisku krytykuje zapisy samej umowy.
Monika Sewastianowicz
15.05.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne